Innehållsförteckning
×

Använd Excels Sök och ersätt-funktioner och sök efter något i din arbetsbok, till exempel ett nummer eller en textsträng. Du kan antingen hitta sökobjektet för referens eller så kan du ersätta det med något annat. Du kan ta med jokertecken som frågetecken, tildetecken och asterisker eller siffror i dina söktermer. Du kan söka efter rader och kolumner, söka inom kommentarer eller värden och söka i kalkylblad eller hela arbetsböcker.

Din webbläsare har inte stöd för video.

Söka

Du hittar något genom att trycka på Ctrl+Feller gå >Start eller> Sök efter & Markera > sök.

Obs!: I följande exempel har vi klickat på knappen Alternativ >> att visa hela dialogrutan Sök. Som standard visas alternativ dolda.

Tryck på Ctrl+F för att öppna dialogrutan Sök

 1. Skriv den text eller de tal du vill söka efter i rutan Sök efter: eller klicka på pilen i rutan Sök efter: och välj sedan ett nyligen använd sökobjekt i listan.

  Tips: Du kan använda jokertecken – frågetecken (?), asterisk (*), tilde (~) – i dina sökvillkor.

  • Använd frågetecken (?) om du vill söka efter ett enskilt tecken, till exempel returnerar s?t "söt" och "sot".

  • Använd asterisk (*) om du vill söka efter valfritt antal tecken, till exempel returnerar s*d "syd" och "startad".

  • Använd tilde (~) följt av ?, * eller ~ om du vill söka efter frågetecken, asterisker och andra specialtecken, till exempel returnerar fy91~? "fy91?".

 2. Kör sökningen genom att klicka på Sök alla eller Sök nästa.

  Tips: När du klickar påSök alla visas alla förekomster av villkoret som du söker efter, och om du klickar på en viss förekomst i listan markeras cellen. Du kan sortera resultatet av en sökning med Sök alla genom att klicka på en kolumnrubrik.

 3. Klicka på>>för att definiera sökningen ytterligare om det behövs:

  • Inom: Om du vill söka efter data i ett kalkylblad eller i en hel arbetsbok väljer du Blad eller Arbetsbok.

  • Sök: Du kan välja att söka antingen efter rader (standard) eller efter kolumner.

  • Leta i: Om du vill söka efter data med specifika detaljer klickar du på Formler,Värden,Anteckningareller Kommentarer i rutan.

   Obs!:   Formler,Värden,Anteckningaroch Kommentarer är bara tillgängliga på fliken Sök. Endast Formler är tillgängliga på fliken Ersätt.

  • Matcha ärende – Markera det här om du vill söka efter fallkänsliga data.

  • Matcha hela cellinnehållet – Markera det här om du vill söka efter celler som innehåller bara de tecken som du skrev i rutan Sök efter:.

 4. Om du vill söka efter text eller tal med särskild formatering klickar du på Formatoch gör sedan dina val i dialogrutan Sök format.

  Tips: Om du vill söka efter celler som bara matchar ett visst format kan du ta bort villkoren i rutan Sök efter och sedan välja ett specifikt cellformat som ett exempel. Klicka på pilen bredvid Format, klicka på Välj format från cell och klicka sedan i cellen som har den formatering du vill söka efter.

Ersätt

Om du vill ersätta text eller tal trycker du på Ctrl+Heller går till fliken > Redigering > Sök & Markera > Ersätt.

Obs!: I följande exempel har vi klickat på knappen Alternativ >> att visa hela dialogrutan Sök. Som standard visas alternativ dolda.

Tryck på Ctrl+H för att öppna dialogrutan Ersätt.

 1. Skriv den text eller de tal du vill söka efter i rutan Sök efter: eller klicka på pilen i rutan Sök efter: och välj sedan ett nyligen använd sökobjekt i listan.

  Tips: Du kan använda jokertecken – frågetecken (?), asterisk (*), tilde (~) – i dina sökvillkor.

  • Använd frågetecken (?) om du vill söka efter ett enskilt tecken, till exempel returnerar s?t "söt" och "sot".

  • Använd asterisk (*) om du vill söka efter valfritt antal tecken, till exempel returnerar s*d "syd" och "startad".

  • Använd tilde (~) följt av ?, * eller ~ om du vill söka efter frågetecken, asterisker och andra specialtecken, till exempel returnerar fy91~? "fy91?".

 • I rutan Ersätt med: anger du den text eller de tal som du vill använda för att ersätta söktexten.

 1. Klicka på Ersätt alla eller Ersätt.

  Tips: När du klickar på Ersättalla ersätts alla förekomster av villkoret som du söker efter, medan Ersätt uppdaterar en förekomst i taget.

 2. Klicka på>>för att definiera sökningen ytterligare om det behövs:

  • Inom: Om du vill söka efter data i ett kalkylblad eller i en hel arbetsbok väljer du Blad eller Arbetsbok.

  • Sök: Du kan välja att söka antingen efter rader (standard) eller efter kolumner.

  • Leta i: Om du vill söka efter data med specifika detaljer klickar du på Formler,Värden,Anteckningareller Kommentarer i rutan.

   Obs!:   Formler,Värden,Anteckningaroch Kommentarer är bara tillgängliga på fliken Sök. Endast Formler är tillgängliga på fliken Ersätt.

  • Matcha ärende – Markera det här om du vill söka efter fallkänsliga data.

  • Matcha hela cellinnehållet – Markera det här om du vill söka efter celler som innehåller bara de tecken som du skrev i rutan Sök efter:.

 3. Om du vill söka efter text eller tal med särskild formatering klickar du på Formatoch gör sedan dina val i dialogrutan Sök format.

  Tips: Om du vill söka efter celler som bara matchar ett visst format kan du ta bort villkoren i rutan Sök efter och sedan välja ett specifikt cellformat som ett exempel. Klicka på pilen bredvid Format, klicka på Välj format från cell och klicka sedan i cellen som har den formatering du vill söka efter.

Det finns två distinkta metoder för att söka efter eller ersätta text och tal på Mac. Det första är att använda dialogrutan & ersätt. Det andra är att använda sökfältet i menyfliksområdet.

Dialogrutan & ersätt

Sökfält och alternativ

Ersätt text eller tal i en arbetsbok eller ett kalkylblad genom att trycka på Ctrl+H

Aktivera sökfältet och klicka på förstoringsglaset för att aktivera dialogrutan med fler sökalternativ

Om du vill hitta något trycker du på Ctrl+Feller går till startsidan > sök efter & markera > Sök.

Söka efter text eller tal i en arbetsbok eller ett kalkylblad genom att trycka på Ctrl+F

 1. I rutan Sök efter: skriver du den text eller de tal du vill söka efter.

 2. Klicka på Sök nästa för att köra sökningen.

 3. Du kan definiera sökningen ytterligare om det behövs:

  • Inom: Om du vill söka efter data i ett kalkylblad eller i en hel arbetsbok väljer du Blad eller Arbetsbok.

  • Sök: Du kan välja att söka antingen efter rader (standard) eller efter kolumner.

  • Leta i: Om du vill söka efter data med specifika detaljer klickar du på Formler,Värden,Anteckningareller Kommentarer i rutan.

   Obs!:   Formler,Värden,Anteckningaroch Kommentarer är bara tillgängliga på fliken Sök. Endast Formler är tillgängliga på fliken Ersätt.

  • Matcha ärende – Markera det här om du vill söka efter fallkänsliga data.

  • Matcha hela cellinnehållet – Markera det här om du vill söka efter celler som innehåller bara de tecken som du skrev i rutan Sök efter:.

Tips: Du kan använda jokertecken – frågetecken (?), asterisk (*), tilde (~) – i dina sökvillkor.

 • Använd frågetecken (?) om du vill söka efter ett enskilt tecken, till exempel returnerar s?t "söt" och "sot".

 • Använd asterisk (*) om du vill söka efter valfritt antal tecken, till exempel returnerar s*d "syd" och "startad".

 • Använd tilde (~) följt av ?, * eller ~ om du vill söka efter frågetecken, asterisker och andra specialtecken, till exempel returnerar fy91~? "fy91?".

Om du vill ersätta text eller tal trycker du på Ctrl+Heller går > Start & Markera > Ersätt.

Ersätt text eller tal i en arbetsbok eller ett kalkylblad genom att trycka på Ctrl+H

 1. Skriv den text eller de tal du vill söka efter i rutan Sök efter.

 2. I rutan Ersätt med anger du den text eller de tal som du vill använda för att ersätta söktexten.

 3. Klicka på Ersätt eller Ersätt alla.

  Tips: När du klickar på Ersättalla ersätts alla förekomster av villkoret som du söker efter, medan Ersätt uppdaterar en förekomst i taget.

 4. Du kan definiera sökningen ytterligare om det behövs:

  • Inom: Om du vill söka efter data i ett kalkylblad eller i en hel arbetsbok väljer du Blad eller Arbetsbok.

  • Sök: Du kan välja att söka antingen efter rader (standard) eller efter kolumner.

  • Matcha ärende – Markera det här om du vill söka efter fallkänsliga data.

  • Matcha hela cellinnehållet – Markera det här om du vill söka efter celler som innehåller bara de tecken som du skrev i rutan Sök efter:.

Tips: Du kan använda jokertecken – frågetecken (?), asterisk (*), tilde (~) – i dina sökvillkor.

 • Använd frågetecken (?) om du vill söka efter ett enskilt tecken, till exempel returnerar s?t "söt" och "sot".

 • Använd asterisk (*) om du vill söka efter valfritt antal tecken, till exempel returnerar s*d "syd" och "startad".

 • Använd tilde (~) följt av ?, * eller ~ om du vill söka efter frågetecken, asterisker och andra specialtecken, till exempel returnerar fy91~? "fy91?".

 1. Klicka på en cell om du vill söka i hela bladet eller markera ett specifikt cellområde att söka i.

 2. Tryck Bild av knappikonen för MAC-kommando+F eller klicka på ikonen för att expandera sökfältet. Skriv sedan den text eller det tal du vill söka efter i Sökrutasökfältet.

  Tips: Du kan använda jokertecken – frågetecken (?), asterisk (*), tilde (~) – i dina sökvillkor.

  • Använd frågetecken (?) om du vill söka efter ett enskilt tecken, till exempel returnerar s?t "söt" och "sot".

  • Använd asterisk (*) om du vill söka efter valfritt antal tecken, till exempel returnerar s*d "syd" och "startad".

  • Använd tilde (~) följt av ?, * eller ~ om du vill söka efter frågetecken, asterisker och andra specialtecken, till exempel returnerar fy91~? "fy91?".

 3. Tryck på Retur.

 4. Om du vill söka efter nästa förekomst av objektet som du söker efter klickar du i sökfältet och trycker på Retur. Du kan också klicka på Sök nästa i dialogrutan Sök.

  Tips: Du kan avbryta en pågående sökning genom att trycka på ESC.

 5. Om du vill ange ytterligare sökalternativ klickar du på förstoringsglaset och sedan på Sök i kalkylbladet eller Sök i arbetsboken. Du kan också välja alternativet Avancerat så öppnas dialogrutan Sök.

 1. Klicka på en cell om du vill söka i hela bladet eller markera ett specifikt cellområde att söka i.

 2. Tryck Bild av knappikonen för MAC-kommando+F för att expandera sökfältet. Skriv sedan den text eller det tal du vill söka efter Sökrutasök i sökfältet.

  Tips: Du kan använda jokertecken – frågetecken (?), asterisk (*), tilde (~) – i dina sökvillkor.

  • Använd frågetecken (?) om du vill söka efter ett enskilt tecken, till exempel returnerar s?t "söt" och "sot".

  • Använd asterisk (*) om du vill söka efter valfritt antal tecken, till exempel returnerar s*d "syd" och "startad".

  • Använd tilde (~) följt av ?, * eller ~ om du vill söka efter frågetecken, asterisker och andra specialtecken, till exempel returnerar fy91~? "fy91?".

 3. Klicka på förstoringsglaset i sökfältet och sedan på Ersätt.

 4. Skriv in ersättningstecknen i rutan Ersätt med.

  Om du vill ersätta tecknen i fältet Sök efter med ingenting lämnar du fältet Ersätt med tomt.

 5. Klicka på Sök nästa.

 6. Om du vill ersätta den markerade förekomsten klickar du på Ersätt.

  Om du vill ersätta alla förekomster av tecknen i bladet utan att gå igenom dem först klickar du på Ersätt alla.

  Tips: Du kan enkelt avbryta en pågående sökning genom att trycka på ESC.

 7. Om du vill ange ytterligare sökalternativ klickar du på förstoringsglaset och sedan på Sök i kalkylbladet eller Sök i arbetsboken. Du kan också välja alternativet Avancerat så öppnas dialogrutan Ersätt.

Söka

Du hittar något genom att trycka på Ctrl+Feller gå >Start eller> Sök efter & Markera > sök.

Obs!: I följande exempel har vi klickat på sökalternativ> att hela dialogrutan Sök ska visas. Som standard visas sökalternativen dolda.

Söka efter text eller tal i en arbetsbok eller ett kalkylblad genom att trycka på Ctrl+F

 1. I rutan Sök efter: skriver du den text eller de tal du vill söka efter.

  Tips: Du kan använda jokertecken – frågetecken (?), asterisk (*), tilde (~) – i dina sökvillkor.

  • Använd frågetecken (?) om du vill söka efter ett enskilt tecken, till exempel returnerar s?t "söt" och "sot".

  • Använd asterisk (*) om du vill söka efter valfritt antal tecken, till exempel returnerar s*d "syd" och "startad".

  • Använd tilde (~) följt av ?, * eller ~ om du vill söka efter frågetecken, asterisker och andra specialtecken, till exempel returnerar fy91~? "fy91?".

 2. Klicka på Sök nästa eller Sök alla för att köra sökningen.

  Tips: När du klickar påSök alla visas alla förekomster av villkoret som du söker efter, och om du klickar på en viss förekomst i listan markeras cellen. Du kan sortera resultatet av en sökning med Sök alla genom att klicka på en kolumnrubrik.

 3. Klicka > sökalternativ för att definiera sökningen ytterligare om det behövs:

  • Inom: Om du vill söka efter data i ett visst urval väljer du Markering. Om du vill söka efter data i ett kalkylblad eller i en hel arbetsbok väljer du Blad eller Arbetsbok.

  • Riktning: Du kan välja att söka antingen nedåt (standard) eller uppåt.

  • Matcha ärende – Markera det här om du vill söka efter fallkänsliga data.

  • Matcha hela cellinnehållet – Markera det här om du vill söka efter celler som innehåller bara de tecken som du skrev i rutan Sök efter.

Ersätt

Om du vill ersätta text eller tal trycker du på Ctrl+Heller går > Start eller> Sök efter & markera > Ersätt.

Obs!: I följande exempel har vi klickat på sökalternativ> att hela dialogrutan Sök ska visas. Som standard visas sökalternativen dolda.

Ersätt text eller tal i en arbetsbok eller ett kalkylblad genom att trycka på Ctrl+H

 1. I rutan Sök efter: skriver du den text eller de tal du vill söka efter.

  Tips: Du kan använda jokertecken – frågetecken (?), asterisk (*), tilde (~) – i dina sökvillkor.

  • Använd frågetecken (?) om du vill söka efter ett enskilt tecken, till exempel returnerar s?t "söt" och "sot".

  • Använd asterisk (*) om du vill söka efter valfritt antal tecken, till exempel returnerar s*d "syd" och "startad".

  • Använd tilde (~) följt av ?, * eller ~ om du vill söka efter frågetecken, asterisker och andra specialtecken, till exempel returnerar fy91~? "fy91?".

 2. I rutan Ersätt med: anger du den text eller de tal som du vill använda för att ersätta söktexten.

 3. Klicka på Ersätt eller Ersätt alla.

  Tips: När du klickar på Ersättalla ersätts alla förekomster av villkoret som du söker efter, medan Ersätt uppdaterar en förekomst i taget.

 4. Klicka > sökalternativ för att definiera sökningen ytterligare om det behövs:

  • Inom: Om du vill söka efter data i ett visst urval väljer du Markering. Om du vill söka efter data i ett kalkylblad eller i en hel arbetsbok väljer du Blad eller Arbetsbok.

  • Riktning: Du kan välja att söka antingen nedåt (standard) eller uppåt.

  • Matcha ärende – Markera det här om du vill söka efter fallkänsliga data.

  • Matcha hela cellinnehållet – Markera det här om du vill söka efter celler som innehåller bara de tecken som du skrev i rutan Sök efter.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×