SAMMAN (Funktionen SAMMAN)

Funktionen samman kombinerar text från flera områden och/eller strängar, men den ger inte avgränsare eller IgnoreEmpty-argument. 

CONCAt ersätter funktionen sammanfoga. Funktionen SAMMANFOGA förblir ändå tillgänglig för kompatibilitet med tidigare versioner av Excel. 

Obs!: Den här funktionen är tillgänglig på Windows eller Mac om du har Office 2019 eller om du har en Office 365-prenumeration. Om du har ett abonnemang på Office 365 ska du kontrollera att du har den senaste versionen av Office.

Syntax

SAMMAN(text1; [text2];...)

Argument

Beskrivning

Text1
kunna

Textobjekt som ska sammanfogas. En sträng eller en matris med strängar, till exempel ett cellområde.

[Text2;...]
skriver

Ytterligare textobjekt som ska sammanfogas. Det kan finnas maximalt 253 textargument för textobjekten. Vart och ett kan vara en sträng eller en matris med strängar, till exempel ett cellområde.

Exempel: =SAMMAN("Solen";" ";"kommer";" ";"att";" ";"gå";" ";"upp";" ";"imorgon.") returnerar Solen kommer att gå upp imorgon.

Tips: Om du vill inkludera avgränsare (till exempel mellanrum eller et-tecken (&)) mellan den text du vill kombinera och ta bort tomma argument som du inte vill ska visas i det kombinerade text resultatet kan du använda funktionen TEXTJOIN.

Anmärkningar

  • Om den resulterande strängen överskrider 32 767 tecken (cellgränsen) returnerar SAMMAN felet #VÄRDEFEL!.

Exempel

Kopiera exempeldata i var och en av följande tabeller och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Exempel

=SAMMAN(B:B; C:C)

A-celler

B-celler

a1

b1

a2

b2

a4

b4

a5

b5

a6

b6

a7

b7

Eftersom den här funktionen använder fullständiga kolumn- och radreferenser, returneras det här resultatet: A’sa1a2a4a5a6a7B’sb1b2b4b5b6b7

Exempel 2

=SAMMAN(B2:C8)

A-celler

B-celler

a1

b1

a2

b2

a4

b4

a5

b5

a6

b6

a7

b7

Resultat: a1b1a2b2a4b4a5b5a6b6a7b7

Exempel 3

Data

Förnamn

Efternamn

regnbågsforell

Andreas

Hauser

arter

Fjärde

Tall

32

Formel

Beskrivning

Resultat

=SAMMAN("I älven finns "; A2;" "; A3; " cirka "; A4; "km upp.")

Skapar en mening genom att sammanfoga data i kolumn A med annan text.

I älven finns arten röding cirka 2 km upp.

=SAMMAN(B2;" "; C2)

Sammanfogar tre saker: strängen i cell B2, ett blanksteg och värdet i cell C2.

Andreas Hauser

=SAMMAN(C2; ", "; B2)

Sammanfogar tre saker: strängen i cell C2, en sträng med ett kommatecken och ett blanksteg, och värdet i cell B2.

Hauser, Andreas

=SAMMAN(B3;" & "; C3)

Sammanfogar tre saker: strängen i cell B3, en sträng som består av ett blanksteg med ett et-tecken och ett till blanksteg, och värdet i cell C3.

Fjärde & Tall

=B3 & " & " & C3

Sammanfogar samma sträng och värde som i föregående exempel, men med hjälp av et-beräkningsoperatorn (&) i stället för med funktionen SAMMAN.

Fjärde & Tall

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Funktionen SAMMANFOGA

Funktionen TEXTJOIN

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Hitta och korrigera fel i formler

Kortkommandon och funktionstangenter i Excel

Textfunktioner (referens)

Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Excel-funktioner (efter kategori)

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×