Introduktion till Excel

Skapa en listruta

Skapa en listruta

Du kan hjälpa folk att arbeta mer effektivt i kalkylblad genom att använda listrutor i celler. Listrutor låta användare välja ett objekt i en lista som du skapar.

Din webbläsare har inte stöd för video.

 1. I ett nytt kalkylblad anger du posterna som du vill ska visas i den nedrullningsbara listrutan. Allra helst bör du ha dina objekt i en Excel-tabell. Om du inte har det kan du snabbt konvertera din lista till en tabell genom att markera en cell i området och trycka på Ctrl + T.

  Excel-tabell som används som källa för dataverifieringslista

  Meddelanden: 

 2. Klicka i den cell i kalkylbladet där du vill att listrutan ska visas.

 3. Gå till fliken Data i menyfliksområdet och sedan till Dataverifiering.

  Obs!: Om du inte kan klicka på Dataverifiering är kalkylbladet kanske skyddat eller delat. Lås upp särskilda områden i en skyddad arbetsbok eller sluta dela kalkylbladet och prova sedan steg 3 igen.

 4. Klicka på Lista i rutan Tillåt på fliken Inställningar.

 5. Klicka i rutan Källa och välj sedan listområde. Vi lade vårt i ett kalkylblad som kallas Städer, i området A2:A9. Observera att vi utelämnade rubrikraden, eftersom vi inte vill den ska vara ett valbart alternativ:

  Alternativ för lista för data​​​verifiering

 6. Om det går bra att lämna cellen tom markerar du rutan Ignorera tomma celler.

 7. Kontrollera rutan Nedrullningsbar listruta i cell.

 8. Klicka på fliken Indatameddelande.

  • Om du vill att ett meddelande ska visas när cellen klickas markerar du rutan Visa meddelande när cell markeras och skriver titeln och meddelandet i rutorna (upp till 225 tecken). Om du inte vill att meddelandet ska visas avmarkerar du kryssrutan.

   Indatameddelandealternativ för dataverifiering

 9. Klicka på fliken Felmeddelande.

  • Om du vill att ett meddelande ska visas när någon anger något som inte finns i listan markerar du rutan Varna för ogiltiga data, väljer ett alternativ från rutan Format och skriver en rubrik och ett meddelande. Om du inte vill att meddelandet ska visas avmarkerar du kryssrutan.

   Felmeddelandealternativ i listruta för dataverifiering

 10. Är du inte säker på vilket alternativ du ska välja i rutan Format?

  • Om du vill visa ett meddelande som inte hindrar personer från att ange data som inte finns i listrutan klickar du på Information eller Varning. Med Information visas ett meddelande med ikonen Meddelandet visar ikonen Information men hindrar inte personer från att välja från listrutan och med Varning visas ett meddelande med ikonen Meddelandet visar en varningsikon men hindrar inte användarna från att välja från listrutan .

  • Om du vill hindra personer från att ange data som inte finns i listrutan klickar du på Stoppa.

   Obs!: Om du inte lägger till rubrik eller text blir rubriken automatiskt "Microsoft Excel" och meddelandet blir: "Det inmatade värdet är ogiltigt. En användare har ett antal begränsade värden som kan skrivas in i den här cellen."

Efter att du har skapat listrutan är det viktigt att du kontrollerar att den fungerar som du vill. Kontrollera till exempel hur du ändrar kolumnbredden och radhöjden för att visa alla posterna.

Om listan med poster från listrutan finns i ett annat kalkylblad och du inte vill att användarna ska kunna se den eller göra ändringar i den, kan du dölja och skydda kalkylbladet. Mer information om hur du skyddar ett kalkylblad finns i avsnittet Låsa celler för att skydda dem.

Mer information om du bestämmer dig för att ändra alternativen i listrutan finns i Lägga till eller ta bort poster i listrutan.

Mer information om du vill ta bort listrutan finns i Ta bort en listruta.

Du kan hämta en exempelarbetsbok som innehåller flera exempel på datavalidering som det i den här artikeln. Du kan följa exemplen eller skapa egna datavalideringsscenarier. Hämta datavalideringsexempel för Excel.

Datainmatningen går snabbare och blir mer exakt om du begränsar värdena i en cell till alternativ från en listruta.

Nedrullningsbar lista med värdena Hög, Medel och Låg

Börja med att göra en lista över giltiga poster i ett blad och sortera eller ordna om posterna så att de visas i den ordning du vill. Du kan sedan använda posterna som källa för din listruta med data. Om listan inte är lång kan du enkelt referera till den och skriva in posterna direkt i verktyget för dataverifiering.

 1. Skapa en lista över giltiga poster för listrutan. Ange dem på ett blad i en enda kolumn eller på en enstaka rad utan tomma celler.

 2. Markera cellerna som du begränsa datainmatningen i.

 3. På fliken Data klickar du på Dataverifiering eller Validera under Verktyg.

  Excel-verktygsfältets datameny med Dataverifiering markerat

  Obs!: Om dataverifieringskommandot inte är tillgängligt är kalkylbladet kanske skyddat eller delas med andra. Det går inte att ändra inställningarna för dataverifiering om arbetsboken är skyddad eller om kalkylbladet delas med andra. Mer information om skydd av arbetsböcker finns i Skydda en arbetsbok.

 4. Klicka på fliken Inställningar och sedan på Lista på snabbmenyn Tillåt.

 5. Klicka i rutan Källa och välj sedan din lista med giltiga poster i kalkylbladet.

  Dialogrutan minimeras för att du lättare ska kunna se kalkylbladet.

 6. Tryck på RETUR eller klicka på knappen Visa Knappen Expandera för Dataverifiering för att återställa dialogrutan och klicka sedan på OK.

  Tips: 

  • Du kan även skriva värden som avgränsas med kommatecken direkt i rutan Källa.

  • Om du vill ändra listan med giltiga poster ändrar du bara värdena i källistan eller redigerar området i rutan Källa.

  • Du kan ange ett eget felmeddelandet som svar på inmatningar av ogiltiga data. På fliken Data klickar du på Dataverifiering eller Validera, och klickar sedan på fliken Felmeddelande.

Se även

Använda dataverifiering i celler

 1. I ett nytt kalkylblad anger du posterna som du vill ska visas i den nedrullningsbara listrutan. Allra helst bör du ha dina objekt i en Excel-tabell.

  Meddelanden: 

 2. Klicka i den cell i kalkylbladet där du vill att listrutan ska visas.

 3. Gå till fliken Data i menyfliksområdet och klicka sedan på Dataverifiering.

 4. Klicka på Lista i rutan Tillåt på fliken Inställningar.

 5. Om du redan gjort en tabell med listruteposter klickar du på rutan Källa och klickar och drar sedan cellerna som innehåller posterna. Men ta inte med rubrikcellen. Ta bara med de celler som ska visas i den nedrullningsbara listrutan. I rutan Källa kan du även ange en lista med poster som avgränsas med kommatecken så här:

  Frukt,Grönsaker,Gryn,Mejerivaror,Mellanmål

 6. Om det går bra att lämna cellen tom markerar du rutan Ignorera tomma celler.

 7. Kontrollera rutan Nedrullningsbar listruta i cell.

 8. Klicka på fliken Indatameddelande.

  • Om du vill att ett meddelande ska visas när någon klickar på cellen markerar du rutan Visa meddelande och skriver en rubrik och ett meddelande i rutorna (högst 225 tecken). Om du inte vill att meddelandet ska visas avmarkerar du kryssrutan.

 9. Klicka på fliken Felmeddelande.

  • Om du vill att ett meddelande ska visas när någon anger något som inte finns i listan markerar du rutan Varna för ogiltiga data, väljer ett alternativ i Skriv och skriver en rubrik och ett meddelande. Om du inte vill att meddelandet ska visas avmarkerar du kryssrutan.

 10. Klicka på OK.

När du skapat en listruta bör du kontrollera att den fungerar som du vill. Kontrollera till exempel hur du ändrar kolumnbredden och radhöjden för att visa alla posterna. Mer information om du bestämmer dig för att ändra alternativen i listrutan finns i Lägga till eller ta bort poster i listrutan. Mer information om du vill ta bort listrutan finns i Ta bort en listruta.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Se även

Använda dataverifiering i celler

Alla Excel-funktioner (efter kategori)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×