När du inte längre behöver en pivottabell markerar du hela pivottabellen och raderar den genom att trycka på Delete.

Se till att hela pivottabellen är markerad om du får meddelandet "Det går inte att ändra den delen av pivottabellrapporten". Tryck på Ctrl+A och tryck på Delete igen.

Så här tar du bort en pivottabell om du använder en enhet utan tangentbord:

  1. Klicka var som helst i pivottabellen så att Verktyg för pivottabell visas på menyfliken.
    Markera hela pivottabellen

  2. Klicka på Analysera > Markera och välj sedan Hela pivottabellen.

  3. Tryck på Delete.

Tips: Om din pivottabell finns på ett separat blad utan andra data som du vill behålla kan du ta bort pivottabellen genom att bara ta bort det kalkylbladet.

Mer information om att använda pivottabeller i Excel

Om du vill ta bort en pivottabell från din arbetsbok i Excel på webben markerar du hela pivottabellen och trycker på Delete.

Om pivottabellen finns på ett separat blad som inte innehåller andra data som du vill behålla högerklickar du på bladfliken och klickar på Ta bort.

Mer information om att använda pivottabeller i Excel på webben

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×