Skapa ett nyhetsbrev med Publisher

Skapa ett nyhetsbrev med Publisher

Publisher för Microsoft 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

Du kan använda Publisher till att skapa och anpassa ett nyhetsbrev.

Skapa ett nyhetsbrev

 1. Klicka på Inbyggda > Nyhetsbrev och rulla nedåt för att hitta kategorin Nyhetsbrev.

  (I Publisher 2010 klickar du på Nyhetsbrev under Mest populära.)

 2. Välj en mall och klicka på det färgschema och det teckensnittsschema du vill använda under Anpassa.

 3. Klicka på den uppsättning med företagsinformation du vill använda eller skapa en ny.

 4. Markera En sida (om du planerar att skriva ut ditt nyhetsbrev enkel- eller dubbelsidigt) eller Två sidor (om du vill arbeta med en design som har motstående sidor och du planerar att skriva ut ditt nyhetsbrev på papper med tabloidstorlek) under Alternativ.

 5. Markera kryssrutan Inkludera kundens adress om du vill att kundadressen ska skrivas ut på nyhetsbrevet i stället för på ett separat kuvert.

 6. Klicka på Skapa.

 7. Ändra mallen så att den inkluderar det du vill använda i framtida nyhetsbrev, t.ex. en rubrik och en logotyp.

 8. Spara den nya mallen. I dialogrutan Spara som går du till den plats och den mapp du vill använda och väljer Publisher-mall i rutan Filformat.

  Spara din publikation som en mall för återanvändning.

Tips: Du kan tala om för Publisher var du alltid vill spara mallarna. Om du har filalternativ > du > spara och ange sökvägen till den mapp som du vill ska innehålla alla mallar på standardplatsen för personliga mallar. Om du gör det blir en ny flik med namnet Anpassad också tillgänglig när du skapar en ny publikation och den här fliken innehåller alla dina personliga mallar.

Om du vill ändra nyhetsbrevet kan du lägga till sidor i ett nyhetsbrev eller ta bort sidor från ett nyhetsbrev. Du kan också skriva ut ett nyhetsbrev på 11 x 17-papper eller undvika papper och frakt helt och hållet genom att skapa och skicka nyhetsbrev via e-post.

Göra designändringar i layouten

 • Klicka på Alternativ på fliken Sidlayout och klicka sedan på antalet spalter du vill använda på varje sida.

  På innersidorna (till exempel sidorna 2 och 3 i ett nyhetsbrev på 4 sidor) visas alternativet Välj en sida som ska ändras. Klicka på Vänster insida eller höger insida och klicka sedan på ett av följande format för varje sida: 3 berättelser, Kalender, Orderformulär, Svarsformulär eller Anmälningsformulär.

Arbeta med texten

Om du redan har skapat en uppsättning med företagsinformation, så ersätts en del av platshållartexten automatiskt av ditt företags kontaktuppgifter och logotyp.

Obs!: Företagsinformation ersätter inte automatiskt platshållartext i mallar som hämtats från Office Online. Om du vill ersätta platshållarnamn, adresser och logotyper med företagsinformation klickar du på knappen för smarta etiketter Bild av knapp för ett företagsinformationsobjekt, till exempel företagets namn eller adress, och klickar sedan på Uppdatera från uppsättning med företagsinformation. (Knappen visas när du pekar på text eller på en logotyp.)

 1. För varje block med platshållartext gör du något av följande:

  • Markera platshållartexten och skriv.

  • Högerklicka för att markera platshållartexten, peka på Ändra text på snabbmenyn, klicka på Textfil, klicka på den fil som innehåller den text du vill använda och klicka sedan på OK.

   Obs!: I de flesta fall ändras textstorleken automatiskt så att texten passar i textrutan. Om en artikelrubrik är lång till exempel, minskas textstorleken automatiskt så att rubriken passar.

 2. Justera textstorleken. Gör något av följande:

  • Om du vill förhindra att texten ändrar storlek automatiskt för att passa i en textruta som inte är kopplad till andra textrutor, klickar du på textrutan och klickar på Textanpassning > Använd inte Autopassa på fliken Text Box Tools Format##Verktyg för textruta - Format.

  • Om du vill ändra teckenstorleken manuellt markerar du texten och klickar sedan på en ny teckenstorlek i listan Teckenstorlek på fliken Text Box Tools Format##Verktyg för textruta - Format.

Mer information om hur du arbetar med textrutor finns i Passa in texten i en textruta.

Arbeta med bilder

 • Högerklicka på platshållarbilden, peka på Ändra bild, klicka på Ändra bild, välj en ny bild från en av de tillgängliga källorna i dialogrutan Infoga bilder och klicka sedan på Infoga.

  Tips: Om Ändra bild inte visas när du högerklickar, så klickar du på platshållarbilden en gång, tills vita cirklar visas runt bildramen. Klicka på bilden igen tills grå cirklar med kryss visas runt själva bilden, och högerklicka sedan på bilden.

Mer information om att arbeta med bilder finns i Tips om hur du arbetar med bilder.

Se även

Tips om att arbeta med bilder

Tips om hur du skriver effektiva marknadsföringspublikationer

Tips för utskrift av publikationer

Hitta, skapa eller ändra en mall i Publisher

Skapa nyhetsbrevet

Välja och anpassa nyhetsbrevets design

 1. Starta Publisher.

 2. Klicka på Nyhetsbrev i listan Publikationstyper.

 3. Under Nyhetsbrev klickar du på Nya designer eller Klassiska designer.

 4. Gör något av följande:

  • Klicka på förhandsgranskningsbilden för den nyhetsbrevsdesign du vill använda.

   Nyhetsbrevmallen Profil är utgångspunkten för nyhetsbrevet som visas i den här artikeln.

  • Söka efter ytterligare nyhetsbrevmalldesigner på Microsoft Office Online.

   Hur gör jag?

   Viktigt!: Du måste vara ansluten till Internet innan du kan söka efter mallar på Office Online.

   1. Skriv ett nyckelord i rutan Sök efter mallar. Skriv till exempel nyhetsbrev. I listan klickar du på På Microsoft Office Online och klickar sedan på den gröna Sök-knappen.

    Obs!: Rutan Sök efter mallar sitter ovanför rubriken Nyhetsbrev.

   2. Klicka på den mall du vill använda.

 5. Välj de alternativ du vill använda för att anpassa din design.

  Obs!: Om du använder en mall som du har hämtat från Office Online går det inte att anpassa designen förrän du har öppnat publikationen..

  Gör något av följande:

  • Klicka på det färgschema och det teckensnittsschema du vill använda under Anpassa.

  • Klicka på den uppsättning med företagsinformation du vill ha under Anpassa eller skapa en ny.

  • Markera En sida under Alternativ om du planerar att skriva ut ditt nyhetsbrev enkelsidigt. Markera Två sidor om du vill arbeta med en design som har motstående sidor och du planerar att skriva ut ditt nyhetsbrev dubbelsidigt på papper med tabloidstorlek.

  • Markera kryssrutan Inkludera kundens adress under Alternativ om du vill att kundadressen ska skrivas ut på nyhetsbrevet i stället för på ett separat kuvert.

 6. Klicka på Skapa.

Göra designändringar i layouten

 1. Klicka på antalet spalter du vill använda på varje sida i åtgärdsfönstret Sidalternativ under Spalter.

  Ändra antalet kolumner

  På innersidorna (till exempel sidorna 2 och 3 i ett nyhetsbrev på 4 sidor) visas listan Välj en sida som ska ändras. Klicka på Vänster insida eller höger insida och klicka sedan på ett av följande format för varje sida: 3 berättelser, Kalender, Orderformulär, Svarsformulär eller Anmälningsformulär.

  Mer information om hur du arbetar med spalter finns i Konfigurera textspalter med hjälp av stödlinjer.

 2. Under Föreslagna objekt klickar du på ett alternativ för att infoga det på sidan.

Arbeta med texten

Om du redan har skapat en uppsättning med företagsinformation, så ersätts en del av platshållartexten automatiskt av ditt företags kontaktuppgifter och logotyp.

Obs!: Företagsinformation ersätter inte automatiskt platshållartext i mallar som hämtats från Office Online. Om du vill ersätta platshållarnamn, adresser och logotyper med företagsinformation klickar du på knappen för smarta etiketter Bild av knapp för ett företagsinformationsobjekt, till exempel företagets namn eller adress, och klickar sedan på Uppdatera från uppsättning med företagsinformation. (Knappen visas när du pekar på text eller på en logotyp.)

 1. För varje block med platshållartext gör du något av följande:

  • Markera platshållartexten och skriv.

  • Högerklicka för att markera platshållartexten, peka på Ändra text, klicka på Textfil, klicka på den fil som innehåller den text du vill använda och klicka sedan på OK.

   Infoga text från fil

   Obs!: I de flesta fall ändras textstorleken automatiskt så att texten passar i textrutan. Om en artikelrubrik är lång till exempel, minskas textstorleken automatiskt så att rubriken passar.

 2. Justera textstorleken. Gör något av följande:

  • Om du vill förhindra att texten ändrar storlek automatiskt för att passa i en textruta som inte är kopplad till andra textrutor, så klickar du på textrutan, pekar på Autopassa Text på menyn Format och klickar sedan på Använd inte Autopassa.

  • Om du vill ändra teckenstorleken manuellt markerar du texten och klickar sedan på en ny teckenstorlek i listan Teckenstorlek i verktygsfältet Formatering.

   Mer information om hur du arbetar med textrutor finns i Passa in texten i en textruta.

Mer information om hur du anpassar dina nyhetsbrev efter mottagare finns i Skapa en dokumentkoppling och Tips för att anpassa publikationen.

Arbeta med bilder

 1. Högerklicka på platshållarbilden, peka på Ändra bild och klicka sedan på bildkällan.

  Ändra platshållarbild

  Tips: Om Ändra bild inte visas när du högerklickar, så klickar du på platshållarbilden en gång, tills vita cirklar visas runt bildramen. Klicka på bilden igen tills grå cirklar med kryss visas runt själva bilden, och högerklicka sedan på bilden.

 2. Väl den nya bilden och klicka sedan på Infoga.

Mer information om att arbeta med bilder finns i Tips om hur du arbetar med bilder.

Distribuera nyhetsbrevet

När du har skapat en publikation i Office Publisher 2007 kan du distribuera det med ett av flera alternativ:

Om du bara ska skriva ut några få kopior kan du skriva ut nyhetsbrevet på en vanlig skrivare. Om skrivaren har stöd för utskrift på papper med storleken 11 x 17 tum (tabloidstorlek) kan skapa du ett vikt nyhetsbrev med sidor som är 8,5 x 11 tum stora. Du kan använda den här metoden med valfri publikationsstorlek som är halva pappersstorleken.

Konfigurera nyhetsbrevet för utskrift på en vanlig skrivare

 1. Öppna det nyhetsbrev du vill skriva ut som en vikt broschyr.

 2. Klicka på Ändra sidstorlek under Alternativ för nyhetsbrev i åtgärdsfönstret Formatera publikation.

 3. Under Storlek på tomma sidor i dialogrutan Utskriftsformat klickar du på Häften och klickar sedan på Letter-häfte 8,5 x 11".

 4. Klicka på OK.

 5. Klicka på SkrivarinställningArkiv-menyn och sedan på fliken Inställningar för publikationer och papper.

 6. I listan Skrivarens namn väljer du en skrivare som kan skriva ut på papper med storleken 11 x 17 tum (tabloidstorlek).

 7. Under Papper kontrollerar du att pappersstorleken 11 x 17 tum (tabloidstorlek) är markerad.

 8. Under Orientering kontrollerar du att alternativet Liggande är markerat.

 9. Under Utskriftsalternativ klickar du på Broschyr, stående.

  Om alternativet Broschyr, stående inte är tillgängligt kanske den valda pappersstorleken är för liten för sidorna. Kontrollera att pappersstorleken är dubbelt så stor som sidstorleken.

  Under Exempel kan du se hur två av sidorna kommer att se ut när de skrivits ut på ett tabloidark.

  Exempel på skrivarinställningar för häften

 10. Klicka på OK.

Skriva ut nyhetsbrevet på en vanlig skrivare

 1. Klicka på FörhandsgranskaArkiv för att granska ditt arbete och klicka sedan på Stäng.

 2. Klicka på Skriv utArkiv-menyn och sedan på fliken Inställningar för publikationer och papper.

 3. Om skrivaren stöder dubbelsidig utskrift (duplex) kontrollerar du att Dubbelsidig eller Dubbelsidig, vänd längs kortsidan är markerat under Alternativ för dubbelsidig utskrift.

 4. Ange hur många kopior du vill skriva ut under Kopior.

  Obs!: Om du skriver ut flera kopior av ett nyhetsbrev som kräver flera pappersark, markerar du kryssrutan Sortera så att sidorna skrivs ut ordnade för varje kopia av den utskrivna publikationen.

 5. Under Utskriftsintervall klickar du på Alla sidor.

 6. Markera övriga alternativ du vill använda och klicka sedan på Skriv ut för att skriva ut publikationen.

Om du skriver ut på papper med tabloidstorlek från Office Publisher 2007, skrivs de första och sista sidorna ut på en sida av pappersarket, den andra och näst sista sidan skrivs ut på den andra sidan av arket och så vidare som visas.

utskriftsordning

Om datorn inte har stöd för tvåsidig utskrift startas guiden Skrivarinställningar i Publisher. Du får hjälp med att skriva ut en kopia av publikationen i rätt ordning så att den första och sista sidan skrivs ut på ett pappersark, den andra och näst sista sidan på ett annat ark och så vidare. När du har kopierat sidorna bakåt, viker dem och sedan häftar eller binder ihop dem ligger de i rätt ordning.

Se även

Tips för utskrift av publikationer

Tips på hur du förbereder publikationer för extern tryckning

Använd guiden Resklar för att spara en fil för kommersiell tryckning

Hitta, skapa eller ändra en mall i Publisher

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×