Innehållsförteckning
×
Formatering
Formatering

Visa eller dölja nollvärden

Du kanske har en personlig preferens för att visa nollvärden i en cell eller så kanske du använder ett kalkylblad som följer en uppsättning formatstandarder som kräver att nollvärden döljs. Det finns flera sätt att visa eller dölja nollvärden.

Din webbläsare har inte stöd för video.

Ibland vill du kanske inte att noll (0) värden visas i kalkylbladet, ibland kanske du vill att de syns. Oavsett du vill dölja eller visa nollorna enligt dina formateringsstandarder eller preferenser finns det olika sätt att göra det på.

Dölja eller visa alla nollvärden i ett kalkylblad

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Avancerat.

 2. Välj ett kalkylblad vid Visa alternativ för det här kalkylbladet och gör något av följande:

  • Om du vill visa nollvärden (0) i cellerna markerar du kryssrutan Visa en nolla i celler som har ett nollvärde.

  • Om du vill visa nollvärden (0) som tomma celler avmarkerar du kryssrutan Visa en nolla i celler som har ett nollvärde.

Dölja nollvärden i markerade celler

Dessa steg följer nollvärden i markerade celler genom att använda talformat. De dolda värdena visas bara i formelfältet och skrivs inte ut. Om värdet i en av dessa celler ändras till ett annat värde än ett visas värdet i cellen och formatet på värdet är samma som det allmänna talformatet.

 1. Markera cellerna som innehåller de nollvärden (0) som ska döljas.

 2. Tryck på Ctrl+1 eller klicka på Format > Formatera celler på fliken Start.

  Formatera celler på fliken Start

 3. Klicka på Tal > Anpassad.

 4. I rutan Skriv skriver du 0;-0;;@ och klickar sedan på OK.

Om du vill visa dolda värden:

 1. Markera celler med dolda nollor.

 2. Tryck på Ctrl+1 eller klicka på Format > Formatera celler på fliken Start.

 3. Klicka på Tal > Allmänt om du vill använda standardtalformatet och klicka sedan på OK.

Dölja nollvärden som returneras av en formel

 1. Markera cellen som innehåller nollvärdet (0).

 2. Gå till fliken Start och klicka på pilen bredvid Villkorsstyrd formatering > Regler för markering av celler > Dubblettvärden.

 3. Skriv 0 i rutan till vänster.

 4. Välj Eget format i rutan till höger.

 5. Klicka på fliken Tecken i rutan Formatera celler.

 6. Välj färgen vit i rutan Färg och klicka sedan på OK.

Visa nollor som blanksteg eller streck

Använd funktionen OM för att utföra den här åtgärden.

Data i cellerna A2 och A3 i ett Excel-kalkylblad

Använd en formler som den här om du vill returnera en tom cell när värdet är noll:

 • =OM(A2-A3=0,””,A2-A3)

Så här läser du formeln. Om resultatet av (A2-A3) är 0 ska du inte visa 0 – visa ingenting (anges med dubbla citattecken ""). Om det inte är sant, visa resultatet av A2-A3. Om du inte vill att cellerna ska vara tomma men vill visa något annat än 0, sätter du ett streck "-" eller annat tecken mellan de dubbla citattofferten.

Dölja nollvärden i en pivottabell

 1. Klicka på pivottabellrapporten.

 2. På fliken Analysera i gruppen Pivottabell klickar du på pilen bredvid Alternativ och sedan på Alternativ.

 3. Klicka på fliken Layout och format och gör något av följande:

  • Ändra hur fel visas    Markera kryssrutan Visa för felvärden under Format. I rutan skriver du det värde du vill visa i stället för fel. Om du vill visa fel som tomma celler tar du bort alla tecken i rutan.

  • Ändra hur tomma celler visas    Markera kryssrutan Visa för tomma celler. I rutan skriver du det värde du vill visa i tomma celler. Om du vill visa tomma celler tar du bort alla tecken i rutan. Om du vill visa nollor avmarkerar du kryssrutan.

Överst på sidan

Ibland vill du kanske inte att noll (0) värden visas i kalkylbladet, ibland kanske du vill att de syns. Oavsett du vill dölja eller visa nollorna enligt dina formateringsstandarder eller preferenser finns det olika sätt att göra det på.

Dölja eller visa alla nollvärden i ett kalkylblad

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Avancerat.

 2. Välj ett kalkylblad vid Visa alternativ för det här kalkylbladet och gör något av följande:

  • Om du vill visa nollvärden (0) i cellerna markerar du kryssrutan Visa en nolla i celler som har ett nollvärde.

  • Om du vill visa nollvärden som tomma celler avmarkerar du kryssrutan Visa en nolla i celler som har ett nollvärde.

Använd ett talformat för att dölja nollvärden i markerade celler

Dessa steg döljer nollvärden i markerade celler. Om värdet i en av dessa celler ändras till ett annat värde än noll blir formatet på värdet detsamma som det allmänna talformatet.

 1. Markera cellerna som innehåller de nollvärden (0) som ska döljas.

 2. Använd Ctrl+1 eller klicka på Format > Formatera celler på fliken Start.

 3. Klicka på Anpassad i listan Kategori.

 4. I rutan Typ skriver du 0;-0;;@.

Meddelanden: 

 • De dolda värdena visas bara i formelfältet – eller i cellen om du redigerar i en cell – och skrivs inte ut.

 • Om du vill visa dolda värden markerar du cellerna och trycker på Ctrl+1,eller så går du till fliken Start, gruppen Celler, pekar på Formatoch klickar på Formatera celler. I listan Kategori klickar du på Allmänt om du vill använda standardtalformatet. Om du vill visa ett datum eller en tid väljer du ett lämpligt datum- eller tidsformat på fliken Tal.

Använd villkorsstyrd formatering för att dölja nollvärden som returneras av en formel

 1. Markera cellen som innehåller nollvärdet (0).

 2. Klicka på pilen bredvid Villkorsstyrd formatering i gruppen Format på fliken Start. Klicka på Markera celler och sedan på Är lika med.

 3. Skriv 0 i rutan till vänster.

 4. Välj Eget format i rutan till höger.

 5. Klicka på fliken Tecken i dialogrutan Formatera celler.

 6. Välj färgen vit i rutan Färg.

Använd en formel för att visa nollor som blanksteg eller streck

Använd funktionen OM för att utföra den här åtgärden.

Exempel

Detta blir enklare att förstå om du kopierar exemplet till ett kalkylblad.

1

2

3

4

5


6

7

A

B

Data

10

10

Formel

Beskrivning (Resultat)

=A2-A3

Det andra talet subtraheras från den första (0)

=OM(A2-A3=0;"";A2-A3)

Returnerar en tom cell när värdet är noll (tom cell)

=OM(A2-A3=0;"";A2-A3)

Returnerar ett streck när värdet är noll (-)

Mer information om hur du använder den här funktionen finns i Funktionen OM.

Dölja nollvärden i en pivottabell

 1. Klicka på pivottabellrapporten.

 2. På fliken Alternativ i gruppen Pivottabellalternativ klickar du på pilen bredvid Alternativ och sedan på Alternativ.

 3. Klicka på fliken Layout och format och gör något av följande:

  Ändra hur fel visas     Markera kryssrutan Visa för felvärden under Format. I rutan skriver du det värde du vill visa i stället för fel. Om du vill visa fel som tomma celler tar du bort alla tecken i rutan.

  Ändra hur tomma celler visas     Markera kryssrutan Visa för tomma celler. I rutan skriver du det värde du vill visa i alla tomma celler. Om du vill visa tomma celler tar du bort alla tecken i rutan. Om du vill visa nollor avmarkerar du kryssrutan.

Överst på sidan

Ibland vill du kanske inte att noll (0) värden visas i kalkylbladet, ibland kanske du vill att de syns. Oavsett du vill dölja eller visa nollorna enligt dina formateringsstandarder eller preferenser finns det olika sätt att göra det på.

Dölja eller visa alla nollvärden i ett kalkylblad

 1. Klicka Microsoft Office Bild av Office-knappen, klicka Excel Alternativoch klicka sedan på kategorin Avancerat.

 2. Välj ett kalkylblad vid Visa alternativ för det här kalkylbladet och gör något av följande:

  • Om du vill visa nollvärden (0) i cellerna markerar du kryssrutan Visa en nolla i celler som har ett nollvärde.

  • Om du vill visa nollvärden som tomma celler avmarkerar du kryssrutan Visa en nolla i celler som har ett nollvärde.

Använd ett talformat för att dölja nollvärden i markerade celler

Dessa steg döljer nollvärden i markerade celler. Om värdet i en av dessa celler ändras till ett annat värde än noll blir formatet på värdet detsamma som det allmänna talformatet.

 1. Markera cellerna som innehåller de nollvärden (0) som ska döljas.

 2. Tryck på Ctrl+1 eller klicka på Format > Formatera celler i gruppen Celler på fliken Start.

 3. Klicka på Anpassad i listan Kategori.

 4. I rutan Typ skriver du 0;-0;;@.

Meddelanden: 

 • De dolda värdena visas bara i Knappbild – eller i cellen om du redigerar i en cell – och skrivs inte ut.

 • Om du vill visa dolda värden markerar du cellerna och på fliken Start, i gruppen Celler, trycker du på Format och sedan på Formatera celler. I listan Kategori klickar du på Allmänt om du vill använda standardtalformatet. Om du vill visa ett datum eller en tid väljer du ett lämpligt datum- eller tidsformat på fliken Tal.

Använd villkorsstyrd formatering för att dölja nollvärden som returneras av en formel

 1. Markera cellen som innehåller nollvärdet (0).

 2. Gå till gruppen Formatmallar på fliken Start och klicka på pilen bredvid Villkorsstyrd formatering > Regler för markering av celler > Dubblettvärden.

 3. Skriv 0 i rutan till vänster.

 4. Välj Eget format i rutan till höger.

 5. Klicka på fliken Tecken i dialogrutan Formatera celler.

 6. Välj färgen vit i rutan Färg.

Använd en formel för att visa nollor som blanksteg eller streck

Använd funktionen OM för att utföra den här åtgärden.

Exempel

Detta blir enklare att förstå om du kopierar exemplet till ett kalkylblad.

Hur kopierar jag ett exempel?

 1. Markera exemplet i den här artikeln.

Viktigt!: Markera inte rad- eller kolumnrubrikerna.

välja ett exempel från hjälpen i Excel 2013 för Windows

Markera ett exempel i hjälpen

 1. Tryck på Ctrl+C.

 2. Skapa en tom arbetsbok eller ett tomt kalkylblad i Excel.

 3. Markera cell A1 i kalkylbladet och tryck på Ctrl+V.

Viktigt!: För att exemplet ska fungera måste du klistra in det i cell A1 i kalkylbladet.

 1. Om du vill växla mellan att visa resultatet och de formler som returnerar resultatet trycker du på Ctrl+§. Du kan också gå till fliken Formler > Formelgranskning > Visa formler.

När du har kopierat exemplet till ett tomt kalkylblad kan du anpassa det efter dina behov.

1

2

3

4

5


6

7

A

B

Data

10

10

Formel

Beskrivning (Resultat)

=A2-A3

Det andra talet subtraheras från den första (0)

=OM(A2-A3=0;"";A2-A3)

Returnerar en tom cell när värdet är noll (tom cell)

=OM(A2-A3=0;"";A2-A3)

Returnerar ett streck när värdet är noll (-)

Mer information om hur du använder den här funktionen finns i Funktionen OM.

Dölja nollvärden i en pivottabell

 1. Klicka på pivottabellrapporten.

 2. På fliken Alternativ i gruppen Pivottabellalternativ klickar du på pilen bredvid Alternativ och sedan på Alternativ.

 3. Klicka på fliken Layout och format och gör något av följande:

  Ändra hur fel visas     Markera kryssrutan Visa för felvärden under Format. I rutan skriver du det värde du vill visa i stället för fel. Om du vill visa fel som tomma celler tar du bort alla tecken i rutan.

  Ändra hur tomma celler visas     Markera kryssrutan Visa för tomma celler. I rutan skriver du det värde du vill visa i alla tomma celler. Om du vill visa tomma celler tar du bort alla tecken i rutan. Om du vill visa nollor avmarkerar du kryssrutan.

Mer information finns i

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Hitta och korrigera fel i formler

Kortkommandon och funktionstangenter i Excel

Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Excel-funktioner (efter kategori)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×