Innehållsförteckning
×

Obs!: Har du problem med Surface? Försök åtgärda det med diagnostikverktyget för Surface.

Här är några saker du kan testa först om Surface-pennan inte kan skriva, öppna appar eller ansluta till Bluetooth. 

Sök efter uppdateringar
Välj Starta > Inställningar > Windows uppdatera och välj sedan Sök efter uppdateringar. Mer information om andra sätt att uppdatera din Surface finns i Ladda ned drivrutiner och inbyggd programvara för Surface.

Kontrollera att Surface-pennan är kompatibel med Surface. Mer information finns i Identifiera Surface-pennan och funktioner.

Kontrollera pennans batterinivå.

 • Om lampan på pennan blinkar rött kan du behöva byta eller ladda batteriet.

 • Om du har kopplat pennan kan du kontrollera detta i inställningarna. Välj Starta > Inställningar  > Bluetooth &-enheter och leta sedan upp pennan för att se batterinivån. Om batterinivån är låg eller om den inte får någon ström kan du behöva byta ut eller ladda batteriet. Mer information finns i Byta batterier i Surface-pennan.

Om pennan fortfarande inte gör pennanteckningar när du har försökt med stegen i föregående avsnitt kan du göra följande:

Testa pennan genom att göra pennanteckningar, skriva eller radera något i OneNote, Fästisar eller Fresh Paint. Om pennan fungerar i en av dessa appar så kanske appen du vill använda inte fungerar ihop med pennan.

Öppna appar och använda din Surface med pekfunktioner. Om du inte kan använda fingret på din Surface går du till Pekskärm i Surface: Problem med pekfunktioner. När pekfunktionen fungerar testar du pennan igen.

Obs!: Surface-pennan är inte kompatibel med Surface Laptop Go.  

 1. Håll ned den översta knappen på pennan tills LED-lampan blinkar för att aktivera Bluetooth-kopplingsläge.

 2. På datorn väljer du Start-> Inställningar> Bluetooth & enheter.

 3. Kontrollera att Bluetooth är på och välj sedan Lägg till enhet. I listan över enheter väljer du Surface-penna. Följ de anvisningar som visas och välj sedan Klar.

Om din penna inte visas i listan över enheter kan LED-lampan hjälpa dig hitta problemet. Tryck och håll ned den övre knappen på pennan i 5–7 sekunder.

När du trycker och håller ned den övre knappen

Vad innebär det?

LED-lampan blinkar kontinuerligt.

Din penna får tillräckligt med ström och försöker koppla med en enhet. Starta om Surface och försök koppla den igen.

LED-lampan blinkar i 2–3 sekunder.

Pennan har redan kopplats med en annan Surface i närheten.

Du kan åtgärda detta genom att leta reda på den andra Surface-enheten och ta bort den här pennan från dess lista över Bluetooth-enheter. Om du vill ta bort den väljer du Start > Inställningar > Bluetooth & enheter. I listan över Bluetooth väljer du din penna och tar bort den. 

Obs!: Microsoft Classroom Pen 1 och Microsoft Classroom Pen 2 stöder inte Bluetooth eller lockfunktionaliteten.

Om lampan på pennan blinkar röd kan du behöva byta batteri. Information om hur du byter batteri i pennan hittar du i Byta batteri i Surface-pennan

Om lampan på pennan inte tänds, och du kan skriva på din Surface, kan LED-lampan vara trasig. 

Om lampan på pennan inte tänds, och du har bytt batteri, kan du behöva byta ut pennan mot en ny. Anvisningar om hur du begär att få en ersättningspenna hittar du i Beställa en ersättningspenna

Om den tilldelade penngenvägen inte öppnas när du klickar på den översta knappen kanske pennan inte är kopplad till Surface eller så kan batterinivån vara låg.

För att se om pennan är länkad och för att se batterinivån väljer du Starta > Inställningar > Bluetooth & enheter. Om pennan är länkad går du till Start > Inställningar > Bluetooth &-enheter > Penna & Windows Ink och bekräftar sedan uppgiften med den översta knappens genväg. 

Om batterinivån är låg eller inte visas kan du behöva byta ut batteriet. Mer information finns i Byta batteri i Surface-pennan.. ​

Du kan behöva koppla pennan till Surface igen när du har bytt batterierna. 

Obs!: Microsoft Classroom Pen 1 och Microsoft Classroom Pen 2 stöder inte Bluetooth eller lockfunktionaliteten.

Kontrollera att Bluetooth är på och att pennan är ansluten till din Surface. Mer information finns i avsnittet Det går inte att koppla pennan med min Surface. Du kan ändra dina penngenvägar så att knapparna gör det du vill att de ska.

 1. Välj Starta > Inställningar > Bluetooth &-enheter > pennor & Windows Ink.

 2. Välj de appar du vill att dina genvägar ska öppna under Penngenvägar.

Prova att koppla pennan med Surface igen. 

Mer information finns i Byta ut Surface-pennspetsar.

Om inte de här stegen löste problemet kan du begära en ersättnings Surface-penna och gå till Enhetsservice och reparera. Logga in med ditt Microsoft-konto och välj en Surface eller registrera en ny enhet. 

När du har valt en registrerad enhet visas ersättningserbjudanden baserat på din garantistatus och berättigande för Exchange. Om du vill veta mer om Surface-garantin kan du gå tillInformation om Surface-garanti.

Relaterade ämnen

Här är några saker du kan testa först om Surface-pennan inte kan skriva, öppna appar eller ansluta till Bluetooth.

Sök efter uppdateringar
Välj Starta > Inställningar > uppdateringar & säkerhetsuppdateringar > Windows uppdatering och välj sedan Sök efter uppdateringar. Mer information om andra sätt att uppdatera din Surface finns i Ladda ned drivrutiner och inbyggd programvara för Surface.

Kontrollera att Surface-pennan är kompatibel med Surface. Mer information finns i Identifiera Surface-pennan och funktioner.

Kontrollera pennans batterinivå.

 • Om lampan på pennan blinkar rött kan du behöva byta eller ladda batteriet.

 • Om du har kopplat pennan kan du kontrollera detta i inställningarna. Välj Starta > Inställningar  > enheter > Bluetooth & andra enheter och leta sedan upp pennan för att se batterinivån. Om batterinivån är låg eller om den inte får någon ström kan du behöva byta ut eller ladda batteriet. Mer information finns i Byta batterier i Surface-pennan.

Om pennan fortfarande inte gör pennanteckningar när du har försökt med stegen i föregående avsnitt kan du göra följande:

Testa pennan genom att göra pennanteckningar, skriva eller radera något i OneNote, Fästisar eller Fresh Paint. Om pennan fungerar i en av dessa appar så kanske appen du vill använda inte fungerar ihop med pennan.

Öppna appar och använda din Surface med pekfunktioner. Om du inte kan använda fingret på din Surface går du till Pekskärm i Surface: Problem med pekfunktioner. När pekfunktionen fungerar testar du pennan igen.

Obs!: Surface-pennan är inte kompatibel med Surface Laptop Go.  

 1. Håll ned den översta knappen på pennan tills LED-lampan blinkar för att aktivera Bluetooth-kopplingsläge.

 2. På din dator väljer du Start  > Inställningar  > Enheter > Bluetooth och andra enheter.

 3. Se till att Bluetooth är aktiverat och välj sedan Lägg till en Bluetooth-enhet eller annan enhet > Bluetooth. I listan över enheter väljer du Surface-penna. Följ de anvisningar som visas och välj sedan Klar.

Om din penna inte visas i listan över enheter kan LED-lampan hjälpa dig hitta problemet. Tryck och håll ned den övre knappen på pennan i 5–7 sekunder.

När du trycker och håller ned den övre knappen

Vad innebär det?

LED-lampan blinkar kontinuerligt.

Din penna får tillräckligt med ström och försöker koppla med en enhet. Starta om Surface och försök koppla den igen.

LED-lampan blinkar i 2–3 sekunder.

Pennan har redan kopplats med en annan Surface i närheten.

Du kan åtgärda detta genom att leta reda på den andra Surface-enheten och ta bort den här pennan från dess lista över Bluetooth-enheter. Om du vill ta bort den, välj Start  Inställningar  Enheter  > Bluetooth och andra enheter . I listan över Bluetooth väljer du din penna och tar bort den. 

Obs!: Microsoft Classroom Pen 1 och Microsoft Classroom Pen 2 stöder inte Bluetooth eller lockfunktionaliteten.

Om lampan på pennan blinkar röd kan du behöva byta batteri. Information om hur du byter batteri i pennan hittar du i Byta batteri i Surface-pennan

Om lampan på pennan inte tänds, och du kan skriva på din Surface, kan LED-lampan vara trasig. 

Om lampan på pennan inte tänds, och du har bytt batteri, kan du behöva byta ut pennan mot en ny. Anvisningar om hur du begär att få en ersättningspenna hittar du i Beställa en ersättningspenna

Om den tilldelade penngenvägen inte öppnas när du klickar på den översta knappen kanske pennan inte är kopplad till Surface eller så kan batterinivån vara låg.

Om du vill se om pennan är kopplad och batterinivån väljer du Start  > Inställningar  > Enheter  > Bluetooth och andra enheter .​ Om pennan är kopplad går du till Start  > Inställningar  > Enheter  > Penna & Windows Ink  och bekräftar vilken genväg som den översta knappen är tilldelad. 

Om batterinivån är låg eller inte visas kan du behöva byta ut batteriet. Mer information finns i Byta batteri i Surface-pennan.. ​

Du kan behöva koppla pennan till Surface igen när du har bytt batterierna. 

Obs!: Microsoft Classroom Pen 1 och Microsoft Classroom Pen 2 stöder inte Bluetooth eller lockfunktionaliteten.

Kontrollera att Bluetooth är på och att pennan är ansluten till din Surface. Mer information finns i avsnittet Det går inte att koppla pennan med min Surface. Du kan ändra dina penngenvägar så att knapparna gör det du vill att de ska.

 1. Gå till Start  > Inställningar  > Enheter  > Penna & Windows Ink .

 2. Välj de appar du vill att dina genvägar ska öppna under Penngenvägar.

Prova att koppla pennan med Surface igen. 

Mer information finns i Byta ut Surface-pennspetsar.

Om inte de här stegen löste problemet kan du begära en ersättnings Surface-penna och gå till Enhetsservice och reparera. Logga in med ditt Microsoft-konto och välj en Surface eller registrera en ny enhet. 

När du har valt en registrerad enhet visas ersättningserbjudanden baserat på din garantistatus och berättigande för Exchange. Om du vill veta mer om Surface-garantin kan du gå tillInformation om Surface-garanti.

Relaterade ämnen

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×