Här är några lösningar du kan testa om du inte ser ditt trådlösa nätverk i listan över tillgängliga nätverk på din Surface.

Innan du börjar

Viktigt!: Innan du provar de här lösningarna ska du kontrollera att symtomen du har är desamma som de som beskrivs nedan. Om du har andra problem med trådlösa nätverk hittar du merWi-Fi IX-Windows problem med anslutningen.

Kontrollera inställningarna för Wi-Fi på din Surface:

 • Gå till Startoch välj Inställningar > Nätverk & Internet> Trådlöst nätverk.

Det här ser du

 • Wi-Fi är inställt på och Flygplansläge är inställt på Av.

 • Andra trådlösa nätverk är tillgängliga men ditt nätverk visas inte i listan.

Kontrollera nätverket på en annan enhet

Om ditt trådlösa nätverk inte visas i listan över tillgängliga nätverk på din Surface bör du först kontrollera att nätverket är tillgängligt och fungerar korrekt på en annan enhet. Kan du ansluta till det trådlösa nätverket via en annan dator, surfplatta eller smartphone?

 • Om du inte kan se det trådlösa nätverket på någon enhet kanske problemet beror på själva nätverket. Gå till Trådlöst nätverk är inte tillgängligt på andra enheter nedan för att få information om några möjliga lösningar.

 • Om du kan ansluta till ditt trådlösa nätverk från en annan enhet men inte från din Surface läser du Trådlöst nätverk är tillgängligt på andra enheter men inte på Surface nedan.

Om du inte ser ditt trådlösa nätverk i listan över tillgängliga nätverk på en dator eller en annan enhet i hemmet kan det finnas ett problem med maskinvaran i ditt nätverk. Prova följande lösningar.

Lösning 1: Kontrollera att routern sänder nätverksnamnet

Om du inte ser det trådlösa nätverket i listan över tillgängliga nätverk på någon enhet är den trådlösa routern kanske inställd på att inte sända sitt nätverks-ID (SSID). Om du vill aktivera sändning av SSID läser du informationen som medföljde din router.

 • Om du fortfarande inte kan se ditt trådlösa nätverk kan du försöka med lösning 2.

 • Om du nu kan se ditt trådlösa nätverk men fortfarande inte kan komma åt Internet kan du läsa mer Wi-Fi åtgärda problem Windows internetanslutningen.

Lösning 2: Starta om nätverkets maskinvara

Försök starta om modemet, routern och Surface. Gör så här:

 1. Koppla loss strömkabeln från modemet och den trådlösa routern.

 2. Vänta i minst 30 sekunder efter att alla lampor på enheten har slocknat och anslut modemet igen.

  Obs!: Vissa modem har ett reservbatteri som förhindrar att lamporna slocknar. På den typen av modem trycker du på återställningsknappen och släpper snabbt. Om du inte ser någon återställningsknapp tar du bort batteriet i stället.

 3. Anslut routern och vänta en minut till.

Starta sedan om din Surface.

 1. Gå till Startoch välj Starta >Starta om.

 2. När din Surface har startats om loggar du in i Windows.

 3. Gå till Startoch välj Inställningar > Nätverk & Internet>Wi-Fi-> Visa tillgängliga nätverk och se om namnet på det trådlösa nätverket visas i listan över tillgängliga nätverk.

 4. Om du ser namnet på ditt trådlösa nätverk väljer du det och väljer sedan Anslut.

  • Om du fortfarande inte kan se ditt trådlösa nätverk kan du försöka med lösning 3.

  • Om du nu kan se ditt trådlösa nätverk men fortfarande inte kan komma åt Internet kan du läsa Mer Wi-Fi om Windows åtgärda problem med anslutningen.

Lösning 3: Uppdatera det trådlösa nätverkets inbyggda programvara

Om du har problem med trådlös anslutning behöver kanske den inbyggda programvaran i din router eller åtkomstpunkt uppdateras. Kontrollera tillverkarens webbplats för att se om det finns några uppdateringar för den inbyggda programvaran för din utrustning.

Om du fortfarande har problem med det trådlösa nätverket kontaktar du internetleverantören eller tillverkaren av den trådlösa routern. Informera dem om att ingen av dina enheter kan se ditt trådlösa nätverk.

Prova följande lösningar om din Surface inte kan hitta ditt trådlösa nätverk men du kan se och ansluta till nätverket på en annan enhet.

Lösning 1: Starta om din Surface

Starta om (stäng inte av) din Surface.

 1. Gå till Startoch välj Starta >Starta om.

 2. När din Surface har startats om loggar du in i Windows.

 3. Gå till Startoch välj Inställningar > Network & Internet> Wi-Fi> Visa tillgängliga nätverk ochse om namnet på ditt trådlösa nätverk visas i listan över tillgängliga nätverk.

 4. Om du ser namnet på ditt trådlösa nätverk väljer du det och väljer sedan Anslut.

  • Om din Surface fortfarande inte hittar det trådlösa nätverket kan du försöka med lösning 2.

  • Om du nu kan se ditt trådlösa nätverk men fortfarande inte kan komma åt Internet kan du läsa Mer Wi-Fi om Windows åtgärda problem med anslutningen.

Lösning 2: Kontrollera datum- och tidsinställningar

Kontrollera och, om det behövs, korrigera inställningarna för datum och tid på din Surface. Gör så här:

 1. Gå till Startoch välj Inställningar > tid & språk.

 2. Kontrollera att informationen är korrekt eller gör ändringar om det behövs.

 3. Gå tillbaka till Inställningaroch välj Nätverk eller & ochse om nätverksnamnet visas.

  • Om du fortfarande inte kan se nätverket på din Surface kan du försöka med lösning 3.

  • Om du nu kan se ditt trådlösa nätverk men fortfarande inte kan komma åt Internet kan du läsa Mer Wi-Fi om Windows åtgärda problem med anslutningen.

Lösning 3: Aktivera flygplansläget och inaktivera det sedan igen

 1. Gå till Startoch välj Inställningar > nätverks& internet.

 2. Välj för Flygplansläge och välj sedan Av igen.

 3. Välj Wi-Fi och kontrollera sedan att Wi-Fi är .

  • Om du fortfarande inte kan se nätverket på din Surface kan du försöka med lösning 4.

  • Om du nu kan se ditt trådlösa nätverk men fortfarande inte kan komma åt Internet kan du läsa Mer Wi-Fi om Windows åtgärda problem med anslutningen.

Lösning 4: Installera uppdateringar

Att installera de senaste uppdateringarna kan lösa många vanliga Wi-Fi-anslutningsproblem, men du måste vara online för att hämta uppdateringarna. Om du inte kan ansluta till hemnätverket eller till ett offentligt nätverk på ett kafé eller ett bibliotek finns andra sätt att ansluta till Internet och hämta uppdateringar. Här är några exempel:

 • Du kan använda en fast Ethernet-anslutning för att ansluta till Internet om du har en USB-till-Ethernet-adapter. Om du har en Surface USB-C Ethernet och en USB 3.0-adapter går du till Använda Surface USB-C för Ethernet och USB 3.0 Adapter.

 • Om du har en Surface som har ett SIM-kort eller eSIM för att ansluta till mobildata kan du använda det för att ansluta till Internet och få uppdateringar. Mer information finns i Konfigurera LTE-anslutningen på din Surface.

 • Du kanske kan använda telefonen för trådlös surfpunkt för att gå online och få uppdateringar.

Så här söker du efter och installerar de senaste uppdateringarna manuellt när du är ansluten till Internet:

 1. Gå till Startoch välj Inställningar > Windows Uppdatera.

 2. Välj Sök efter uppdateringar. Om det finns tillgängliga uppdateringar hämtas och installeras de automatiskt.

 3. Om din Surface inte startar om automatiskt startar du om den manuellt. Gå till Startoch välj Starta >Starta om.

 4. Upprepa dessa steg tills du ser Enheten är uppdaterad efter att du valt Sök efter uppdateringar.
  Mer information om hur du installerar uppdateringar finns i Installera Surface och Windows uppdateringar.

  • Om du fortfarande inte ser det trådlösa nätverket på din Surface kan du försöka med lösning 5.

  • Om du nu kan se ditt trådlösa nätverk men fortfarande inte kan komma åt Internet kan du läsa Mer Wi-Fi om Windows åtgärda problem med anslutningen.

Lösning 5: Starta om din Surface

Starta om (stäng inte av) din Surface igen.

 1. Gå till Startoch välj Starta >Starta om.

 2. När din Surface har startats om loggar du in i Windows.

  • Om du fortfarande inte ser det trådlösa nätverket på din Surface kan du försöka med lösning 6.

  • Om du nu kan se ditt trådlösa nätverk men fortfarande inte kan komma åt Internet kan du läsa Mer Wi-Fi om Windows åtgärda problem med anslutningen.

Lösning 6: Kör felsökaren för nätverk i Windows

Felsökaren för nätverk i Windows kan hjälpa dig att diagnostisera och åtgärda vanliga problem med Wi-Fi. Om du har problem går du Inställningar >internet &och väljer Felsök högst upp.

 • Kontakta oss om Surface fortfarande inte kan hitta ditt trådlösa nätverk.

 • Om du nu kan se ditt trådlösa nätverk men fortfarande inte kan komma åt Internet kan du läsa Åtgärda Wi-Fi i Windows för fler lösningar.

Relaterade ämnen

Här är några lösningar du kan testa om du inte ser ditt trådlösa nätverk i listan över tillgängliga nätverk på din Surface.

Innan du börjar

Viktigt!: Innan du provar de här lösningarna ska du kontrollera att symtomen du har är desamma som de som beskrivs nedan. Om du har andra problem med Wi-Fi finns fler lösningar i Det går inte att ansluta till ett trådlöst nätverk.

Kontrollera inställningarna för Wi-Fi på din Surface:

 • Gå till Start och välj Inställningar > Nätverk och Internet > Wi-Fi.

Det här ser du

 • Wi-Fi är inställt på och Flygplansläge är inställt på Av.

 • Andra trådlösa nätverk är tillgängliga men ditt nätverk visas inte i listan.

 • Ikonen för trådlöst nätverk Nätverk är tillgängliga i Aktivitetsfältet har en asterisk som anger att nätverk är tillgängliga.

Trådlöst nätverk visas inte

Kontrollera nätverket på en annan enhet

Om ditt trådlösa nätverk inte visas i listan över tillgängliga nätverk på din Surface bör du först kontrollera att nätverket är tillgängligt och fungerar korrekt på en annan enhet. Kan du ansluta till det trådlösa nätverket via en annan dator, surfplatta eller smartphone?

 • Om du inte kan se det trådlösa nätverket på någon enhet kanske problemet beror på själva nätverket. Gå till Trådlöst nätverk är inte tillgängligt på andra enheter nedan för att få information om några möjliga lösningar.

 • Om du kan ansluta till ditt trådlösa nätverk från en annan enhet men inte från din Surface läser du Trådlöst nätverk är tillgängligt på andra enheter men inte på Surface nedan.

Om du inte ser ditt trådlösa nätverk i listan över tillgängliga nätverk på en dator eller en annan enhet i hemmet kan det finnas ett problem med maskinvaran i ditt nätverk. Prova följande lösningar.

Lösning 1: Kontrollera att routern sänder nätverksnamnet

Om du inte ser det trådlösa nätverket i listan över tillgängliga nätverk på någon enhet är den trådlösa routern kanske inställd på att inte sända sitt nätverks-ID (SSID). Om du vill aktivera sändning av SSID läser du informationen som medföljde din router.

 • Om du fortfarande inte kan se ditt trådlösa nätverk kan du försöka med lösning 2.

 • Om du nu kan se det trådlösa nätverket, men ändå inte kommer åt Internet, läser du Det går inte att ansluta till ett trådlöst nätverk för att försöka hitta andra lösningar.

Lösning 2: Starta om nätverkets maskinvara

Försök starta om modemet, routern och Surface. Gör så här:

 1. Koppla loss strömkabeln från modemet och den trådlösa routern.

 2. Vänta i minst 30 sekunder efter att alla lampor på enheten har slocknat och anslut modemet igen.

  Obs!: Vissa modem har ett reservbatteri som förhindrar att lamporna slocknar. På den typen av modem trycker du på återställningsknappen och släpper snabbt. Om du inte ser någon återställningsknapp tar du bort batteriet i stället.

 3. Anslut routern och vänta en minut till.

Starta sedan om din Surface.

 1. Gå till Start  och välj Av/på > Starta om.

 2. När din Surface har startats om loggar du in i Windows.

 3. Gå till Start , välj Inställningar > Nätverk och Internet och se om namnet på ditt trådlösa nätverk visas i listan över tillgängliga nätverk.

 4. Om du ser namnet på ditt trådlösa nätverk väljer du det och väljer sedan Anslut.

  • Om du fortfarande inte kan se ditt trådlösa nätverk kan du försöka med lösning 3.

  • Om du nu kan se det trådlösa nätverket, men ändå inte kommer åt Internet, läser du Det går inte att ansluta till ett trådlöst nätverk för att försöka hitta andra lösningar.

Lösning 3: Uppdatera det trådlösa nätverkets inbyggda programvara

Om du har problem med trådlös anslutning behöver kanske den inbyggda programvaran i din router eller åtkomstpunkt uppdateras. Kontrollera tillverkarens webbplats för att se om det finns några uppdateringar för den inbyggda programvaran för din utrustning.

Om du fortfarande har problem med ditt trådlösa nätverk kontaktar du din Internetleverantör eller tillverkaren av den trådlösa routern. Informera dem om att ingen av dina enheter kan se ditt trådlösa nätverk.

Prova följande lösningar om din Surface inte kan hitta ditt trådlösa nätverk men du kan se och ansluta till nätverket på en annan enhet.

Lösning 1: Starta om din Surface

Starta om (stäng inte av) din Surface.

 1. Gå till Start och välj Av/på > Starta om.

 2. När din Surface har startats om loggar du in i Windows.

 3. Gå till Start , välj Inställningar > Nätverk och Internet och se om namnet på ditt trådlösa nätverk visas i listan över tillgängliga nätverk.

 4. Om du ser namnet på ditt trådlösa nätverk väljer du det och väljer sedan Anslut.

  • Om din Surface fortfarande inte hittar det trådlösa nätverket kan du försöka med lösning 2.

  • Om du nu kan se det trådlösa nätverket, men ändå inte kommer åt Internet, läser du Det går inte att ansluta till ett trådlöst nätverk för att försöka hitta andra lösningar.

Lösning 2: Kontrollera datum- och tidsinställningar

Kontrollera och, om det behövs, korrigera inställningarna för datum och tid på din Surface. Gör så här:

 1. Gå till Start och välj Inställningar > Tid och språk.

 2. Kontrollera att informationen är korrekt eller gör ändringar om det behövs.

 3. Gå tillbaka till Inställningar, välj Nätverk och Internet och se om namnet på ditt nätverk visas.

  • Om du fortfarande inte kan se nätverket på din Surface kan du försöka med lösning 3.

  • Om du nu kan se det trådlösa nätverket, men ändå inte kommer åt Internet, läser du Det går inte att ansluta till ett trådlöst nätverk för att försöka hitta andra lösningar.

Lösning 3: Aktivera flygplansläget och inaktivera det sedan igen

 1. Gå till Start  och välj Inställningar > Nätverk och Internet.

 2. Välj för Flygplansläge och välj sedan Av igen.

 3. Välj Wi-Fi och kontrollera sedan att Wi-Fi är .

  • Om du fortfarande inte kan se nätverket på din Surface kan du försöka med lösning 4.

  • Om du nu kan se det trådlösa nätverket, men ändå inte kommer åt Internet, läser du Det går inte att ansluta till ett trådlöst nätverk för att försöka hitta andra lösningar.

Lösning 4: Installera uppdateringar

Att installera de senaste uppdateringarna kan lösa många vanliga Wi-Fi-anslutningsproblem, men du måste vara online för att hämta uppdateringarna. Om du inte kan ansluta till hemnätverket eller till ett offentligt nätverk på ett kafé eller ett bibliotek finns andra sätt att ansluta till Internet och hämta uppdateringar. Här är några exempel:

Så här söker du efter och installerar de senaste uppdateringarna manuellt när du är ansluten till Internet:

 1. Gå till Start och välj Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update.

 2. Välj Sök efter uppdateringar. Om det finns tillgängliga uppdateringar hämtas och installeras de automatiskt.

 3. Om din Surface inte startar om automatiskt startar du om den manuellt. Gå till Start och välj Av/på > Starta om.

 4. Upprepa dessa steg tills du ser Enheten är uppdaterad efter att du valt Sök efter uppdateringar.
  Mer information om hur du installerar uppdateringar finns i Installera Surface och Windows uppdateringar.

  • Om du fortfarande inte ser det trådlösa nätverket på din Surface kan du försöka med lösning 5.

  • Om du nu kan se det trådlösa nätverket, men ändå inte kommer åt Internet, läser du Det går inte att ansluta till ett trådlöst nätverk för att försöka hitta andra lösningar.

Lösning 5: Starta om din Surface

Starta om (stäng inte av) din Surface igen.

 1. Gå till Start och välj Av/på > Starta om.

 2. När din Surface har startats om loggar du in i Windows.

  • Om du fortfarande inte ser det trådlösa nätverket på din Surface kan du försöka med lösning 6.

  • Om du nu kan se det trådlösa nätverket, men ändå inte kommer åt Internet, läser du Det går inte att ansluta till ett trådlöst nätverk för att försöka hitta andra lösningar.

Lösning 6: Kör felsökaren för nätverk i Windows

Felsökaren för nätverk i Windows kan hjälpa dig att diagnostisera och åtgärda vanliga problem med Wi-Fi. Så här använder du den:

 • Välj sökrutan i Aktivitetsfältet, ange felsökaren för nätverk i sökrutan och välj sedan Analysera och reparera nätverksproblem i sökresultaten.

Relaterade ämnen

Här är några lösningar du kan testa om du inte ser ditt trådlösa nätverk i listan över tillgängliga nätverk på din Surface.

Innan du börjar

Viktigt!: Innan du provar de här lösningarna ska du kontrollera att symtomen du har är desamma som de som beskrivs nedan. Om du har andra problem med Wi-Fi finns fler lösningar i Det går inte att ansluta till ett trådlöst nätverk.

Kontrollera inställningarna för Wi-Fi på din Surface:

 • Gå till Start och välj Inställningar > Nätverk och Internet > Wi-Fi.

Det här ser du

 • Wi-Fi är inställt på och Flygplansläge är inställt på Av.

 • Andra trådlösa nätverk är tillgängliga men ditt nätverk visas inte i listan.

 • Ikonen för trådlöst nätverk Nätverk är tillgängliga i Aktivitetsfältet har en asterisk som anger att nätverk är tillgängliga.

Trådlöst nätverk visas inte

Kontrollera nätverket på en annan enhet

Om ditt trådlösa nätverk inte visas i listan över tillgängliga nätverk på din Surface bör du först kontrollera att nätverket är tillgängligt och fungerar korrekt på en annan enhet. Kan du ansluta till det trådlösa nätverket via en annan dator, surfplatta eller smartphone?

 • Om du inte kan se det trådlösa nätverket på någon enhet kanske problemet beror på själva nätverket. Gå till Trådlöst nätverk är inte tillgängligt på andra enheter nedan för att få information om några möjliga lösningar.

 • Om du kan ansluta till ditt trådlösa nätverk från en annan enhet men inte från din Surface läser du Trådlöst nätverk är tillgängligt på andra enheter men inte på Surface nedan.

Om du inte ser ditt trådlösa nätverk i listan över tillgängliga nätverk på en dator eller en annan enhet i hemmet kan det finnas ett problem med maskinvaran i ditt nätverk. Prova följande lösningar.

Lösning 1: Kontrollera att routern sänder nätverksnamnet

Om du inte ser det trådlösa nätverket i listan över tillgängliga nätverk på någon enhet är den trådlösa routern kanske inställd på att inte sända sitt nätverks-ID (SSID). Om du vill aktivera sändning av SSID läser du informationen som medföljde din router.

 • Om du fortfarande inte kan se ditt trådlösa nätverk kan du försöka med lösning 2.

 • Om du nu kan se det trådlösa nätverket, men ändå inte kommer åt Internet, läser du Det går inte att ansluta till ett trådlöst nätverk för att försöka hitta andra lösningar.

Lösning 2: Starta om nätverkets maskinvara

Försök starta om modemet, routern och Surface. Gör så här:

 1. Koppla loss strömkabeln från modemet och den trådlösa routern.

 2. Vänta i minst 30 sekunder efter att alla lampor på enheten har slocknat och anslut modemet igen.

  Obs!: Vissa modem har ett reservbatteri som förhindrar att lamporna slocknar. På den typen av modem trycker du på återställningsknappen och släpper snabbt. Om du inte ser någon återställningsknapp tar du bort batteriet i stället.

 3. Anslut routern och vänta en minut till.

Starta sedan om din Surface.

 1. Gå till Start  och välj Av/på > Starta om.

 2. När din Surface har startats om loggar du in i Windows.

 3. Gå till Start , välj Inställningar > Nätverk och Internet och se om namnet på ditt trådlösa nätverk visas i listan över tillgängliga nätverk.

 4. Om du ser namnet på ditt trådlösa nätverk väljer du det och väljer sedan Anslut.

  • Om du fortfarande inte kan se ditt trådlösa nätverk kan du försöka med lösning 3.

  • Om du nu kan se det trådlösa nätverket, men ändå inte kommer åt Internet, läser du Det går inte att ansluta till ett trådlöst nätverk för att försöka hitta andra lösningar.

Lösning 3: Uppdatera det trådlösa nätverkets inbyggda programvara

Om du har problem med trådlös anslutning behöver kanske den inbyggda programvaran i din router eller åtkomstpunkt uppdateras. Kontrollera tillverkarens webbplats för att se om det finns några uppdateringar för den inbyggda programvaran för din utrustning.

Om du fortfarande har problem med ditt trådlösa nätverk kontaktar du din Internetleverantör eller tillverkaren av den trådlösa routern. Informera dem om att ingen av dina enheter kan se ditt trådlösa nätverk.

Prova följande lösningar om din Surface inte kan hitta ditt trådlösa nätverk men du kan se och ansluta till nätverket på en annan enhet.

Lösning 1: Starta om din Surface

Starta om (stäng inte av) din Surface.

 1. Gå till Start och välj Av/på > Starta om.

 2. När din Surface har startats om loggar du in i Windows.

 3. Gå till Start , välj Inställningar > Nätverk och Internet och se om namnet på ditt trådlösa nätverk visas i listan över tillgängliga nätverk.

 4. Om du ser namnet på ditt trådlösa nätverk väljer du det och väljer sedan Anslut.

  • Om din Surface fortfarande inte hittar det trådlösa nätverket kan du försöka med lösning 2.

  • Om du nu kan se det trådlösa nätverket, men ändå inte kommer åt Internet, läser du Det går inte att ansluta till ett trådlöst nätverk för att försöka hitta andra lösningar.

Lösning 2: Kontrollera datum- och tidsinställningar

Kontrollera och, om det behövs, korrigera inställningarna för datum och tid på din Surface. Gör så här:

 1. Gå till Start och välj Inställningar > Tid och språk.

 2. Kontrollera att informationen är korrekt eller gör ändringar om det behövs.

 3. Gå tillbaka till Inställningar, välj Nätverk och Internet och se om namnet på ditt nätverk visas.

  • Om du fortfarande inte kan se nätverket på din Surface kan du försöka med lösning 3.

  • Om du nu kan se det trådlösa nätverket, men ändå inte kommer åt Internet, läser du Det går inte att ansluta till ett trådlöst nätverk för att försöka hitta andra lösningar.

Lösning 3: Aktivera flygplansläget och inaktivera det sedan igen

 1. Gå till Start  och välj Inställningar > Nätverk och Internet.

 2. Välj för Flygplansläge och välj sedan Av igen.

 3. Välj Wi-Fi och kontrollera sedan att Wi-Fi är .

  • Om du fortfarande inte kan se nätverket på din Surface kan du försöka med lösning 4.

  • Om du nu kan se det trådlösa nätverket, men ändå inte kommer åt Internet, läser du Det går inte att ansluta till ett trådlöst nätverk för att försöka hitta andra lösningar.

Lösning 4: Installera uppdateringar

Att installera de senaste uppdateringarna kan lösa många vanliga Wi-Fi-anslutningsproblem, men du måste vara online för att hämta uppdateringarna. Om du inte kan ansluta till hemnätverket eller till ett offentligt nätverk på ett kafé eller ett bibliotek finns andra sätt att ansluta till Internet och hämta uppdateringar. Här är några exempel:

Så här söker du efter och installerar de senaste uppdateringarna manuellt när du är ansluten till Internet:

 1. Gå till Start och välj Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update.

 2. Välj Sök efter uppdateringar. Om det finns tillgängliga uppdateringar hämtas och installeras de automatiskt.

 3. Om din Surface inte startar om automatiskt startar du om den manuellt. Gå till Start och välj Av/på > Starta om.

 4. Upprepa dessa steg tills du ser Enheten är uppdaterad efter att du valt Sök efter uppdateringar.
  Mer information om hur du installerar uppdateringar finns i Installera Surface och Windows uppdateringar.

  • Om du fortfarande inte ser det trådlösa nätverket på din Surface kan du försöka med lösning 5.

  • Om du nu kan se det trådlösa nätverket, men ändå inte kommer åt Internet, läser du Det går inte att ansluta till ett trådlöst nätverk för att försöka hitta andra lösningar.

Lösning 5: Starta om din Surface

Starta om (stäng inte av) din Surface igen.

 1. Gå till Start och välj Av/på > Starta om.

 2. När din Surface har startats om loggar du in i Windows.

  • Om du fortfarande inte ser det trådlösa nätverket på din Surface kan du försöka med lösning 6.

  • Om du nu kan se det trådlösa nätverket, men ändå inte kommer åt Internet, läser du Det går inte att ansluta till ett trådlöst nätverk för att försöka hitta andra lösningar.

Lösning 6: Kör felsökaren för nätverk i Windows

Felsökaren för nätverk i Windows kan hjälpa dig att diagnostisera och åtgärda vanliga problem med Wi-Fi. Så här använder du den:

 • Välj sökrutan i Aktivitetsfältet, ange felsökaren för nätverk i sökrutan och välj sedan Analysera och reparera nätverksproblem i sökresultaten.

Relaterade ämnen

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×