22 juli 2019 – KB4505658 (OS-version 17763.652)

Utgivningsdatum:

Version:

2019-07-22

OS-version 17763.652

Obs! Följ @WindowsUpdate om du vill veta när nytt innehåll publiceras på instrumentpanelen för versionsinformation.

Från och med uppdatering KB4497934 introducerar vi en funktion som gör att du kan bestämma när du vill installera en funktionsuppdatering. Du bestämmer när du får en funktionsuppdatering och dina enheter hålls samtidigt uppdaterade. Funktionsuppdateringar som är tillgängliga för berättigade enheter visas i en separat modul på Windows Update-sidan (Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update). Om du vill hämta en tillgänglig uppdatering direkt väljer du Ladda ned och installera nu. Mer information om den här funktionen finns i den här bloggen

När upphörandet av supporten för Windows 10-enheter nås, eller kommer att nås inom ett par månader, börjar Windows Update automatiskt initiera en funktionsuppdatering. Detta gör att enheterna stöds och får månatliga uppdateringar som är viktiga för enhetens säkerhet och ekosystemets hälsa.

Mer information om olika typer av Windows-uppdateringar, till exempel kritiska uppdateringar, säkerhetsuppdateringar, drivrutinsuppdateringar, service pack-uppdateringar, finns i den här artikeln.

Översikt

 • Åtgärdar ett problem som kan leda till att Internet Explorer slutar fungera när du drar en flik för att skapa ett nytt fönster.

 • Åtgärdar ett problem som gör att program som nyligen installerats eller uppdaterats inte visas i sökresultat i Windows.

 • Åtgärdar ett problem som gör att en enhet inte kan känna igen ett Microsoft-konto förrän du har loggat ut och in igen.

 • Åtgärdar ett problem som påverkar program som hanterar filer, mappar och enhetsinställningar.

 • Förbättrar kompatibiliteten med skärmläsarappen Window-Eyes.

 • Åtgärdar ett problem med att behålla inställningarna för appbehörigheter när enheten återställs.

 • Förbättrar tillförlitligheten vid uppgradering från Windows 10 version 1703.

Förbättringar och korrigeringar

Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Exempel på viktiga ändringar:

 • Åtgärdar ett prestandaproblem som kan uppstå på vissa webbplatser som använder WebAssembly.

 • Åtgärdar ett problem som kan leda till att Internet Explorer slutar fungera när du flyttar en flik för att skapa ett nytt fönster.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att PIN-dialogrutan inte kan visas vid autentisering i Internet Explorer.

 • Uppdaterar tidszonsinformation för Brasilien.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att nonsenstecken visas i stället för ett enkelt citattecken (‘) i Windows-meddelanden.

 • Åtgärdar ett problem som gör att program som nyligen installerats eller uppdaterats inte visas i sökresultat i Windows.

 • Åtgärdar ett problem som gör att SharedPC-principer inte kan migreras korrekt under en uppgradering.

 • Åtgärdar ett problem som gör att HSA (Hardware Support Application) inte installeras inom en rimlig tid.

 • Åtgärdar ett problem som förhindrar att tjänsten för Windows-händelselogg bearbetar meddelanden om att loggen är full. Detta orsakar problem med vissa beteenden för händelseloggar, till exempel vid arkivering av loggen när den når maximal filstorlek och du har konfigurerat inställningen "Arkivera loggen när den är full, skriv inte över händelser". Dessutom kan inte lokal säkerhetskontroll (LSA) hantera CrashOnAuditFail-scenarier när säkerhetsloggen är full, och händelser kan inte skrivas.

 • Åtgärdar ett problem som gör ett system inte kan känna igen ett Microsoft-konto eller Azure Active Directory-konto förrän användaren har loggat ut och in igen.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att Netlogon-tjänsten inte kan upprätta en säker kanal och rapporterar felet "0xC000007A – ERROR_PROC_NOT_FOUND".

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att autentiseringen misslyckas vid användning av Windows Hello för företag på en server som kör Windows Server 2016 med alternativet Server Core installerat.

 • Åtgärdar ett problem som gör att det inte går att uppdatera PIN-principen (minsta längd, obligatoriska siffror, specialtecken m.m.) för Windows Hello för företag när det redan finns en PIN-kod på datorn.

 • Åtgärdar ett problem som gör att vissa processer som körs i Windows Server-containrar och Hyper-V-containrar har tomma namn.

 • Åtgärdar ett problem som orsakar I/O-fel när MPIO-redundans (Multipath I/O) inträffar.

 • Åtgärdar ett problem som gör att program som använder windows.storage.dll slutar fungera och visar ExceptionCode c0000005 (åtkomstfel) när processen stängs.

 • Stärker listan över återkallade certifikat (CRL) på IKEv2-datorer (Internet Key Exchange version 2) för certifikatbaserade VPN-anslutningar, till exempel enhetstunnel, i en Always On VPN-distribution.

 • Åtgärdar ett problem som ibland förhindrar anslutningar till ett företagsnätverk vid användning av Always On VPN med IKEv2-protokollet. Anslutningar upprättas inte alltid automatiskt och manuella anslutningar misslyckas ibland. I det här scenariot, när du anropar RasDial-funktionen från kommandoraden för mål-VPN-anslutningen får du felet ”ERROR_PORT_NOT_AVAILABLE(633)”.

 • Åtgärdar ett problem som gör att status för Arbetsmappar i Utforskaren ändras till 0x80C802A0 (ECS_E_SYNC_UPLOAD_PLACEHOLDER_FAILURE) efter att Frigör utrymme har valts.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att fjärrskrivbordsservern slutar svara när någon som använder omdirigering av enheter kopplar från.

 • Åtgärdar ett problem som orsakar ett fel vid användning av vissa minnestekniker för datapersistens.

 • Åtgärdar ett problem som gör att App-V-skript (Microsoft Application Virtualization) inte fungerar om du kör det när du inte är ansluten till en domänkontrollant. App-V-skriptet fungerar inte heller när du kör det i en miljö som endast innehåller Microsoft Azure Active Directory.

 • Åtgärdar ett problem som skadar MSMQ-funktionen (Microsoft Message Queuing) och hindrar den från att startas eller installeras på nytt. Det här problemet kan uppstå efter installation av Windows-uppdateringar eller efter en uppgradering från Windows 10 version 1607, 1703 och 1709 till Windows 10 version 1809.

 • Åtgärdar ett problem med att öppna eller använda skärmläsarappen Window-Eyes som kan resultera i ett fel och göra att vissa funktioner inte fungerar som förväntat.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att det inte går att behålla inställningarna för appbehörigheter när du väljer Behåll minafiler efter att Återställ den här datorn har valts.

 • Åtgärdar ett problem med systemets tillförlitlighet i vissa scenarier vid uppgradering från Windows 10 version 1703.

 • Åtgärdar ett problem med registrering av en enhet i den kommersiella datapipelinen för Windows Enterprise.

 • Åtgärdar ett problem som gör att Windows Server 2019 får felkoder för stoppfel D1 när åtta volymer konfigureras med Fiber Channel Multipath I/O (MPIO).

 • Åtgärdar ett problem som gör att lagringsdirigeringspoolen (S2D) förlorar kvorum och förhindrar åtkomst till S2D-volymerna om du startar om någon av S2D-klusternoderna.

 • Åtgärdar ett problem som gör att UDP-portarna (User Datagram Protocol) tar slut på flera hundra datorer i en skog när det är mycket hög trafik för lokalisering av domänkontrollanter. Det innebär att servrarna slutar svara.

 • Åtgärdar ett problem som gör att Windows-enheter felaktigt registrerar värdposter (A) för två nätverkskort (NIC) efter upprättande av en anslutning till ett virtuellt privat nätverk (VPN-anslutning) till företagsdomänen. Detta inträffar när enheten konfigureras med två nätverkskort och ett av dem är ett VPN. Om du vill implementera den här lösningen gör du följande registerändringar och startar sedan om enheten:

  Inställning: DisableNRPTForAdapterRegistration

  Sökväg: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters

  Typ: DWORD

  Värde: Värdet 1 innebär att endast värdposter (A) för VPN-gränssnittet registreras för en aktiv VPN-anslutning. Värdet 0 (standard) innebär att värdposter (A) även registreras för andra lokala gränssnitt.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Förbättringar av Windows Update

Microsoft har släppt en uppdatering direkt för Windows Update-klienten för att förbättra tillförlitligheten. Alla enheter som kör Windows 10 har konfigurerats för att automatiskt ta emot uppdateringar från Windows Update, inklusive Enterprise- och Pro-versionerna, och erbjuds de senaste funktionsuppdateringarna för Windows 10 baserat på enhetskompatibilitet och principer för uppskjutande av uppdateringar i Windows Update för företag. Detta gäller inte för Long Term Servicing-versionerna.

Kända fel i den här uppdateringen

Symptom

Tillfällig lösning

Vissa åtgärder, till exempel byta namn, som du utför på filer eller mappar som finns på en klusterdelad volym (CSV) kan misslyckas med felet ”STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Detta inträffar när du utför åtgärden på en CSV-ägarnod från en process som inte har administratörsbehörighet.

Gör något av följande:

 • Utför åtgärden från en process som har administratörsbehörighet.

 • Utför åtgärden från en nod som inte har CSV-äganderätt.

Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version.

Efter att ha installerat KB4493509 kan enheter med vissa asiatiska språkpaket installerade få felet "0x800f0982 - PSFX_E_MATCHING_COMPONENT_NOT_FOUND."

 1. Avinstallera och installera om nyligen tillagda språkpaket. Instruktioner finns i Hantera inställningar för inmatnings- och visningsspråk i Windows 10.

 2. Välj Sök efter uppdateringar och installera den kumulativa uppdateringen för april 2019. Instruktioner finns i Uppdatera Windows 10.

Obs! Ifall ominstallationen av språkpaketet inte löser problemet kan du återställa datorn på följande sätt:

 1. Gå till appen Inställningar > Återställning.

 2. Välj Kom igång under återställningsalternativet Återställ den här datorn.

 3. Välj Behåll mina filer.

Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version.

Vi undersöker rapporter om att ett litet antal enheter kan starta med en svart skärm under den första inloggningen efter installation av uppdateringar.

Det här problemet åtgärdas i KB4520062.

Enheter som startas med PXE-avbildningar (Preboot Execution Environment) från Windows Deployment Services (WDS) eller System Center Configuration Manager (SCCM) kan eventuellt inte startas med felet ”Status: 0xc0000001, Info: En enhet som krävs är inte ansluten, eller så gick det inte att få tillgång till den” när du har installerat den här uppdateringen på en WDS-server.

Det här problemet åtgärdas i KB4512534.

Enheter som är anslutna till en domän som är konfigurerad för att använda MIT Kerberos-sfärer kanske inte kan starta eller fortsätter att startas om efter installationen av den här uppdateringen. Enheter som är domänkontrollanter eller domänmedlemmar påverkas.

Kontakta administratören om du är osäker på om din enhet påverkas. Avancerade användare kan kontrollera om den här registernyckeln finns: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\Kerberos\MitRealms eller för principen ”Definiera kompatibla Kerberos V5-domäninställningar” under Datorkonfiguration -> Principer -> Administrativa mallar > System -> Kerberos.

Det här problemet åtgärdas i KB4511553.

Program och skript som anropar NetQueryDisplayInformation-API:t eller motsvarande WinNT-provider kan misslyckas med att returnera resultat efter den första sidan med data, ofta 50 eller 100 poster. När ytterligare sidor begärs kan felet ”1359: ett internt fel uppstod” visas. Det här felet uppstår i den här uppdateringen och i alla uppdateringar före 18 juni 2019.

Det här problemet åtgärdas i KB4516077.

Så här hämtar du uppdateringen

Innan du installerar den här uppdateringen

Microsoft rekommenderar att du installerar den senaste Servicing Stack-uppdateringen (SSU) för ditt operativsystem innan du installerar den senaste kumulativa uppdateringen (LCU). SSU:er förbättrar tillförlitligheten för uppdateringsprocessen för att minimera risken för problem vid installation av LCU. Mer information finns i Servicing Stack-uppdateringar.

Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SSU-versionen (KB4512937) automatiskt. Om du vill hämta det fristående paketet för den senaste SSU-versionen kan du söka efter det i Microsoft Update Catalog.

Installera den här uppdateringen

Utgivningskanal

Tillgänglig

Nästa steg

Windows Update eller Microsoft Update.

Ja

Gå till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update och välj Sök efter uppdateringar.

Microsoft Update Catalog

Ja

Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

WSUS (Windows Server Update Services)

Nej

Du kan importera den här uppdateringen manuellt till WSUS. Instruktioner finns i Microsoft Update Catalog.

 

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4505658

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×