Använda en skärmläsare för att skapa ett nytt test i Microsoft Forms

Den här artikeln är avsedd för personer med visuella eller kognitiva funktionsnedsättningar som använder ett skärmläsarprogram som Microsofts Skärmläsare, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Den här artikeln är en del av Microsoft 365 skärmläsare stöder innehållsuppsättningen där du hittar mer information om hjälpmedel i våra appar. Om du behöver allmän hjälp går du till Microsoft Support home.

Använd Microsoft Forms med tangentbordet och en skärmläsare för att skapa ett nytt test. Vi har testat det med skärmläsaren och JAWS i Microsoft Edge, men det kan fungera med andra skärmläsare och webbläsare så länge de följer vanliga hjälpmedelsstandarder och -tekniker. Du lär dig att namnge och kontrollera testet, lägga till frågor till det och dela testet för att få svar. Du får också lära dig hur du lägger till ekvationer för frågor.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skapa ett nytt test

Skapa ett Microsoft Forms -test, t. ex. för att snabbt utvärdera elevernas förlopp och ge omedelbart feedback. Du kan skapa ett test med frågor som måste slutföras, Visa tips om frågor och markera vissa svars alternativ som korrekta.

 1. På Microsoft Forms startsidan trycker du på Tab-tangenten eller Skift + -fliken tills du hör "Nytt test" och trycker på RETUR. Du hör: "Namnlöst test."

 2. För att lägga till en titel i testet, tryck på Tab-tangenten tills du hör "Namnlöst test,rubrikdesigner för formulär" och tryck på Retur. Skriv ett namn för testet.

 3. För att lägga till en beskrivning för testet, tryck på fliken tills du hör "Form undertext" och skriv testbeskrivningen.

 4. För att lägga till en fråga i testet, tryck på Tab-tangenten tills du hör "Lägg till nytt" och tryck på Retur. Du hör: "Val."

 5. Gör något av följande för att välja en frågetyp:

  • För att välja Val frågan, tryck på Retur.

  • För att välja frågan Text, Betyg eller Datum trycker du på Tab-tangenten tills du hör den önskade typen och trycker på Retur.

  • För att komma åt de ytterligare alternativen i slutet av Lägg till ny meny, tryck på Tab-tangenten tills du hör "Mer, knapp, kollaps" och tryck på Retur. För att bläddra bland alternativen, använd pil ned och upp och tryck på Retur för att välja ett alternativ.

 6. Du hör: "Frågetitel." Skriv in frågan.

 7. Om du valde Valfrågan, lägg till de två första alternativen till frågan. Tryck på Tab-tangenten tills du hör "Val av alternativtext" och skriv alternativet text. Upprepa för det andra alternativet.

  För att lägga till ytterligare alternativ, tryck på Tab-tangenten tills du hör "Lägg till alternativ", tryck på Retur och lägg till en alternativtext enligt instruktionerna ovan.

 8. Om du vill anpassa frågorna kan du göra ett eller flera av följande:

  • Gör något av följande om du vill markera vissa svar som korrekta eller lägga till rätt svar:

   • Om du valde Valgår du till den alternativ text som du vill markera som rätt svar, trycker på TABB-tangenten tills du hör "Korrekt svar" och trycker sedan på mellanslagstangenten.

    Om du vill markera flera svar som korrekta trycker du på TABB-tangenten tills du kommer till knappen Flera svar och trycker sedan på mellanslagstangenten. Markera sedan alla frågor som du vill använda enligt anvisningarna ovan.

   • För text-fråga kan du lägga till ett eller flera korrekta svar. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "Lägg till svar". Tryck på RETUR för att skriva ett svar. Om du vill lägga till fler riktiga svar trycker du på RETUR, skriver svaret och trycker sedan på RETUR efter varje.

  • För Val fråga kan du även lägga till ett meddelande för svaranden som väljer ett visst alternativ som tips. Gå till alternativ texten, tryck på TABB-tangenten tills du hör "Visa ett meddelande till svaranden som väljer det här svaret". Tryck på RETUR och skriv ditt meddelande.

  • Om du vill ange hur många punkter en fråga är värd för, trycker du på TABB-tangenten tills du hör "Poäng" och skriver numret som du vill använda.

  • För att svara på en fråga obligatorisk, tryck på TABB-tangenten tills du hör "Obligatoriskt" och tryck på mellanslag.

 9. För att avsluta redigeringen av en fråga, tryck på Esc.

 10. För att lägga till ytterligare frågor, tryck på TABB-tangenten tills du hör "Lägg till ny" och tryck på RETUR. Upprepa sedan stegen från steg 5 och vidare efter behov.

Lägga till en ekvation i en testfråga

Lägg till en fråga med en ekvation.för att skapa matematiska test.

 1. För att lägga till en ekvation i testet, tryck på TABB-tangenten tills du hör "Lägg till nytt" och tryck på RETUR. Du hör: "Val."

 2. Gör något av följande för att välja en frågetyp:

  • För att välja Val frågan, tryck på Retur.

  • För att välja frågan Text, tryck på TABB-tangenten tills du hör “Text” och tryck sedan på Retur.

 3. Du hör: "Frågetitel." Skriv titeln.

 4. Tryck på TABB-tangenten tills du hör ”Mer, knapp, dold” och tryck sedan på RETUR för att öppna menyn. Tryck på nedpilen tills du hör ”Matte, menyobjekt” och tryck sedan på RETUR.

 5. Om du vill lägga till en ekvation för frågan trycker du på SKIFT + TABB tills du hör "Skriv en ekvation". Tryck sedan på mellanslagstangenten. Tangentbordet för matematik öppnas.

  Om du vill navigera i det matematiska tangentbordet trycker du på TABB en gång och använder sedan piltangenterna. Tryck på mellanslagstangenten för att välja och ange ett tal, en operator eller en nyckel. När ekvationen är klar trycker du på ESC för att stänga tangentbordet.

 6. Om du vill lägga till svarsalternativ för ekvation i ett Val-fråga använder du alternativ texterna som Microsoft Forms skapar automatiskt. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "Kopiera" och tryck på RETUR. Rätt svar markeras också automatiskt.

  Alternativt kan du skriva in alternativ texterna enligt anvisningarna i Skapa ett ny test, steg 7.

 7. Om du vill lägga till rätt svar för text-fråga trycker du på TABB tills du hör "Lägg till svar". Tryck på mellanslagstangenten, använd tangentbordet för matematik för att ange rätt svar och tryck på ESC för att stänga tangentbordet.

 8. För att avsluta redigeringen av frågan, tryck på Esc.

 9. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "Mer, knapp, Dold" och tryck sedan på RETUR om du vill stänga av funktionen ekvationer när du skapar en ny fråga utan en ekvation. Tryck på nedpilen tills du hör ”Matte, menyobjekt” och tryck sedan på RETUR.

Förhandsgranska ett test

Innan du delar testet med respondenterna, kontrollera testet i förhandsgranskningen. Du kan till och med fylla i testet själv och se till att allt fungerar som det ska.

 1. I det test du vill kontrollera, tryck på Skift + Tabb tills du kommer till Förhandsgranska-knappen och tryck på Retur.

 2. Tryck på Tab-tangenten eller Skift + Tab för att navigera i fälten i formförhandsgranskningen.

 3. För att testa testet själv, svara på frågorna och skicka testet enligt instruktionerna i Använd en skärmläsare för att svara på formulär eller test i Microsoft Forms.

 4. För att avsluta förhandsgranskningen, tryck på Skift + Tabb tills du hör "Tillbaka, knapp" och tryck på Retur.

Dela ett test för att få svar

När ditt test är klart, dela en länk till testet med respondenterna.

 1. I det test du vill dela, tryck på Skift + Tabb tills du kommer till knappen Dela och tryck på Retur.

 2. Du hör det aktuella alternativet för delningstillstånd. Om du vill ändra alternativet trycker du på mellanslagstangenten, trycker på upp- eller nedpilen tills du hör det alternativ du vill ha och tryck på Enter för att välja.

 3. Tryck på Tab-tangenten tills du hör "Kopiera" och tryck på Retur. Länken till formuläret kopieras till urklipp.

 4. Klistra in länken till exempel till en Microsoft Teams kanal eller ett e-postmeddelande.

Se även

Använd en skärmläsare för att skapa ett nytt formulär i Microsoft Forms

Använd en skärmläsare för att använda ett tema eller lägga till bilder i formulär och tester i Microsoft Forms

Använd en skärmläsare för att svara på formulär- eller testfrågor i Microsoft Forms

Använd en skärmläsare för att kontrollera och dela formulär- och testresultat i Microsoft Forms

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med Microsoft Forms

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Forms

Använd Microsoft Forms med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda macOS-skärmläsaren, i Safari för att skapa ett nytt test. Du lär dig att namnge och kontrollera testet, lägga till frågor till det och dela testet för att få svar. Du får också lära dig hur du lägger till ekvationer för frågor.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Skapa ett nytt test

Skapa ett Microsoft Forms -test, t. ex. för att snabbt utvärdera elevernas förlopp och ge omedelbart feedback. Du kan skapa ett test med frågor som måste slutföras, Visa tips om frågor och markera vissa svars alternativ som korrekta.

 1. På Microsoft Forms startsidan trycker du på TABB-tangenten tills du hör "Nytt test" och trycker på Retur. Du hör: "Namnlöst test."

 2. Tryck på CTRL + ALT + HÖGERPIL tills du hör "Namnlöst test, rubrik för formulär designer" och tryck på CTRL + Alt + MELLANSLAG för att redigera testtiteln. Skriv ett namn för testet.

 3. Om du vill lägga till en beskrivning av testet trycker du på TABB två gånger. Du hör: "Du är för närvarande på en knapp." Skriv in en beskrivning av testet.

 4. Tryck på ESC för att slutföra redigeringen av testets rubrik och beskrivning.

 5. Tryck på CTRL + OPTION + HÖGERPIL tills du hör "Lägg till nytt" och tryck sedan på RETUR för att lägga till en fråga. Du hör: "Val."

 6. Gör något av följande för att välja en frågetyp:

  • För att välja Val frågan, tryck på Retur.

  • För att välja frågan Text, Betyg eller Datum trycker du på TABB-tangenten tills du hör den önskade typen och trycker på Retur.

  • För att komma åt de ytterligare alternativen i slutet av Lägg till ny meny, tryck på TABB-tangenten tills du hör "Mer, knapp" och tryck på Retur. För att bläddra bland alternativen, använd pil ned och upp och tryck på Retur för att välja ett alternativ.

 7. Du hör: "Frågetitel." Skriv en rubrik för händelsen.

 8. Om du valde Valfrågan, lägg till de två första alternativen till frågan. Tryck på CTRL+OPTION+HÖGERPIL tills du hör "Val av alternativtext" och skriv alternativet text. Upprepa för det andra alternativet.

  För att lägga till ytterligare alternativ, tryck på CTRL+OPTION+HÖGERPIL tills du hör "Lägg till alternativ", tryck på Retur och lägg till en alternativtext enligt instruktionerna ovan.

 9. Om du vill anpassa frågorna kan du göra ett eller flera av följande:

  • Gör något av följande om du vill markera vissa svar som korrekta eller lägga till rätt svar:

   • Om du valde Valgår du till den alternativ text som du vill markera som rätt svar, trycker på TABB-tangenten tills du hör "Korrekt svar" och trycker sedan på mellanslagstangenten.

    Om du vill markera flera svar som korrekta trycker du på TABB-tangenten tills du kommer till knappen Flera svar och trycker sedan på mellanslagstangenten. Markera sedan alla frågor som du vill använda enligt anvisningarna ovan.

   • För text-fråga kan du lägga till ett eller flera korrekta svar. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "Lägg till svar". Tryck på RETUR för att skriva ett svar. Om du vill lägga till fler rätta svar trycker du på RETUR, skriver svaret och trycker sedan på RETUR efter varje.

  • För Val fråga kan du även lägga till ett meddelande för svaranden som väljer ett visst alternativ som tips. Gå till alternativ texten, tryck på TABB-tangenten tills du hör "Visa ett meddelande till svaranden som väljer det här svaret". Tryck på RETUR och skriv ditt meddelande.

  • Om du vill ange hur många punkter en fråga är värd för, trycker du på TABB-tangenten tills du hör "Poäng" och skriver numret som du vill använda.

  • För att svara på en fråga obligatorisk, tryck på TABB-tangenten tills du hör "Obligatoriskt" och tryck på mellanslag.

 10. För att avsluta redigeringen av en fråga, tryck på Esc.

 11. För att lägga till ytterligare frågor, tryck på TABB-tangenten tills du hör "Lägg till ny" och tryck på RETUR. Upprepa sedan stegen från steg 5 och vidare efter behov.

Lägga till en ekvation i en testfråga

Lägg till en fråga med en ekvation.för att skapa matematiska test.

 1. För att lägga till en ekvation i testet, tryck på TABB-tangenten tills du hör "Lägg till nytt" och tryck på RETUR. Du hör: "Val."

 2. Gör något av följande för att välja en frågetyp:

  • För att välja Val frågan, tryck på Retur.

  • För att välja frågan Text, tryck på TABB-tangenten tills du hör “Text” och tryck sedan på Retur.

 3. Du hör: "Frågetitel." Skriv titeln.

 4. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "Fler alternativ" och tryck på Retur. Tryck på nedpilen tills du hör ”Matte, menyobjekt” och tryck sedan på RETUR.

 5. Om du vill lägga till en ekvation för frågan trycker du på SKIFT + TABB tills du hör "Skriv en ekvation". Tryck sedan på mellanslagstangenten. Tangentbordet för matematik öppnas.

  Om du vill navigera i det matematiska tangentbordet trycker du på TABB en gång och använder sedan piltangenterna. Tryck på mellanslagstangenten för att välja och ange ett tal, en operator eller en nyckel. När ekvationen är klar trycker du på ESC för att stänga tangentbordet.

 6. Om du vill lägga till svarsalternativ för ekvation i ett Val-fråga använder du alternativ texterna som Microsoft Forms skapar automatiskt. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "Kopiera" och tryck på RETUR. Rätt svar markeras också automatiskt.

  Alternativt kan du skriva in alternativ texterna enligt anvisningarna i Skapa ett ny test, steg 8.

 7. Om du vill lägga till rätt svar för text-fråga trycker du på TABB tills du hör "Lägg till svar". Tryck på mellanslagstangenten, använd tangentbordet för matematik för att ange rätt svar och tryck på ESC för att stänga tangentbordet.

 8. För att avsluta redigeringen av frågan, tryck på Esc.

 9. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "Fler alternativ" och tryck sedan på RETUR om du vill stänga av funktionen ekvationer när du skapar en ny fråga utan en ekvation. Tryck på nedpilen tills du hör ”Matte, menyobjekt” och tryck sedan på RETUR.

Förhandsgranska ett test

Innan du delar testet med respondenterna, kontrollera testet i förhandsgranskningen. Du kan till och med fylla i testet själv och se till att allt fungerar som det ska.

 1. I det test du vill kontrollera, tryck på Skift + Tabb tills du kommer till Förhandsgranska-knappen och tryck på Retur.

 2. Tryck på Tab-tangenten eller Skift + Tab för att navigera i fälten i formförhandsgranskningen.

 3. För att testa testet själv, svara på frågorna och skicka testet enligt instruktionerna i Använd en skärmläsare för att svara på formulär eller test i Microsoft Forms.

 4. För att avsluta förhandsvisningen, tryck på Skift + Tabb tills du hör "Tillbaka, knapp" och tryck på Retur.

Dela ett test för att få svar

När ditt test är klart, dela en länk till testet med respondenterna.

 1. I det test du vill dela, tryck på Skift + Tabb tills du kommer till knappen Dela och tryck på Retur.

 2. Du hör det aktuella alternativet för delningstillstånd. Om du vill ändra alternativet trycker du på mellanslagstangenten, trycker på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör det önskade alternativet och tryck på Retur för att välja.

 3. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "Kopiera" och tryck på Retur. Länken till formuläret kopieras till urklipp.

 4. Klistra in länken till exempel till en Microsoft Teams kanal eller ett e-postmeddelande.

Se även

Använd en skärmläsare för att skapa ett nytt formulär i Microsoft Forms

Använd en skärmläsare för att använda ett tema eller lägga till bilder i formulär och tester i Microsoft Forms

Använd en skärmläsare för att svara på formulär- eller testfrågor i Microsoft Forms

Använd en skärmläsare för att kontrollera och dela formulär- och testresultat i Microsoft Forms

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med Microsoft Forms

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Forms

Använd Microsoft Forms med VoiceOver, den inbyggda iOS-skärmläsaren, i Safari för att skapa ett nytt test. Du får lära dig hur du lägger till frågor i ett test, kontrollerar ett test och delar det för att få svar.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Lägga till en fråga till ett test

Du kan lägga till frågor som måste slutföras, Visa tips om frågor och markera vissa svars alternativ som korrekta.

Om du vill lägga till en ekvation i en test fråga kan du använda Microsoft Formspå en dator.

 1. Lägg till rubriken och beskrivningen för testet i Microsoft Forms på en dator.

 2. Öppna testet där du vill lägga till frågor på din iPhone.

 3. För att lägga till en fråga i testet, svep åt höger tills du hör "Lägg till nytt" och dubbelklicka på skärmen. Du hör: "Val."

 4. Gör något av följande för att välja en frågetyp:

  • För att välja Val frågan, dubbelklicka på skärmen.

  • För att välja frågan Text, Betyg eller Datum, svep åt höger tills du hör den önskade typen och dubbelklicka på skärmen.

  • För att komma åt de ytterligare alternativen i slutet av Lägg till ny meny, svep åt höger tills du hör "Mer, knapp, avsluta" och dubbelklicka på skärmen. För att bläddra bland alternativen, svep åt höger och dubbelklicka på skärmen för att välja.

 5. Du hör: "Frågetitel." Dubbelklicka på skärmen och använd sedan skärmtangentbordet för att skriva frågan. När du är klar, svep åt vänster tills du hör "Klar" och dubbelklicka på skärmen.

 6. Om du valde Valfrågan, lägg till de två första alternativen till frågan. Svep åt höger tills du hör "Val alternativ text" och dubbelklicka på skärmen. Använd skärmtangentbordet för att skriva alternativtext. Svep åt vänster tills du hör "Klar" och dubbelklicka på skärmen. Upprepa för det andra alternativet.

  För att lägga till ytterligare alternativ till frågan, svep åt höger tills du hör "Lägg till alternativ", dubbelklicka på skärmen och lägg till en alternativtext enligt instruktionerna ovan.

 7. Om du vill anpassa frågorna kan du göra ett eller flera av följande:

  • Gör något av följande om du vill markera vissa svar som korrekta eller lägga till rätt svar:

   • Om du valde Val år du till den alternativtext som du vill markera som rätt svar, svep tills du hör "Korrekt svar" och dubbelklicka på skärmen.

    Om du vill markera flera svar som korrekta trycker du på TABB-tangenten tills du kommer till knappen “Flera svar” och dubbelklicka sedan på skärmen.. Markera sedan alla frågor som du vill använda enligt anvisningarna ovan.

   • För text-fråga kan du lägga till ett eller flera korrekta svar. Svep åt höger tills du hör "Lägg till svar". dubbelklicka på skärmen och använd skärmtangentbordet för att skriva ett svar. Dra med ett finger runt nedre högra hörnet på skärmen tills du hör: ”Klart”. och lyfta fingret för att infoga länken. Fokus flyttas till Ange ett annat korrekt svar textfält. Skriv svaret enligt anvisningarna ovan.

  • För Val fråga kan du även lägga till ett meddelande för svaranden som väljer ett visst alternativ som tips. Gå till alternativ texten, svep åt höger tills du hör "Visa ett meddelande till svaranden som väljer det här svaret", dubbelklicka på skärmen och skriv sedan meddelandet med hjälp av skärmtangentbordet. Svep åt vänster tills du hör "Klar" och dubbelklicka på skärmen.

  • Om du vill ange hur många punkter en fråga är värd för sveper du åt höger tills du hör "Poäng", dubbelklickar på skärmen och skriver sedan det nummer som du vill använda med hjälp av skärmtangentbordet. Svep åt vänster tills du hör "Klar" och dubbelklicka på skärmen.

  • För att svara på en fråga obligatorisk, svep åt höger tills du hör "Obligatorisk, växlingsknapp" och dubbelklicka på skärmen.

 8. Slutför redigeringen av en fråga genom att svepa åt höger tills du hör "Markerad, frågor" och dubbelklicka på skärmen.

 9. För att lägga till ytterligare frågor, svep åt höger tills du hör "Lägg till ny" och dubbelklicka på skärmen. Upprepa sedan stegen från steg 4 och vidare efter behov.

Förhandsgranska ett test

Innan du delar testet med respondenterna, kontrollera testet i förhandsgranskningen. Du kan till och med fylla i testet själv och se till att allt fungerar som det ska.

 1. I det test du vill kontrollera, tryck högst upp på skärmen med fyra fingrar, svep åt höger tills du hör "Förhandsgranska" och dubbelklicka på skärmen.

 2. Dra åt höger för att navigera i fälten i formförhandsgranskningen.

 3. För att testa testet själv, svara på frågorna och skicka testet enligt instruktionerna i Använd en skärmläsare för att svara på formulär eller test i Microsoft Forms.

 4. För att avsluta förhandsvisningen, tryck högst upp på skärmen med fyra fingrar, svep sedan åt höger tills du hör "Tillbaka, knapp" och dubbelklicka på skärmen.

Dela ett test för att få svar

När ditt test är klart, dela en länk till testet med respondenterna.

 1. I det test du vill skicka till respondenterna, tryck högst upp på skärmen med fyra fingrar, svep åt höger tills du hör "Dela" och dubbelklicka på skärmen.

 2. Du hör det aktuella alternativet för delningstillstånd. Om du vill ändra alternativet dubbelklicka du och håller ned på skärmen tills du hör ett ljud tal och sveper sedan åt höger eller vänster tills du hör det alternativ du vill använda. och dubbelklicka på skärmen för att välja.

 3. Dra åt höger tills du hör "Kopiera" och dubbelklicka på skärmen. Länken till formuläret kopieras till urklipp.

 4. Klistra in länken till exempel till en Microsoft Teams kanal eller ett e-postmeddelande.

Se även

Använd en skärmläsare för att skapa ett nytt formulär i Microsoft Forms

Använd en skärmläsare för att använda ett tema eller lägga till bilder i formulär och tester i Microsoft Forms

Använd en skärmläsare för att svara på formulär- eller testfrågor i Microsoft Forms

Använd en skärmläsare för att kontrollera och dela formulär- och testresultat i Microsoft Forms

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med Microsoft Forms

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Forms

Använd Microsoft Forms med TalkBack, den inbyggda Android-skärmläsaren, i Chrome för att skapa ett nytt test. Du lär dig att namnge och kontrollera testet, lägga till frågor till det och dela testet för att få svar. Du får också lära dig hur du lägger frågor med ekvationer.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Skapa ett nytt test

Skapa ett Microsoft Forms -test, t. ex. för att snabbt utvärdera elevernas förlopp och ge omedelbart feedback. Du kan skapa ett test med frågor som måste slutföras, Visa tips om frågor och markera vissa svars alternativ som korrekta.

 1. På Microsoft Forms startsidan trycker du på TABB-tangenten eller Skift + -TABB tills du hör "Nytt test" och dubbelklicka på skärmen. Du hör: "Namnlöst test."

 2. För att lägga till en rubrik till testet, svep åt höger tills du hör "Namnlöst test,rubrikdesigner för formulär" och dubbelklicka på skärmen. Skriv rubriken med hjälp av skärmtangentbordet. När du är klar, dra nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet.

 3. För att lägga till en beskrivning för testet, svep åt höger tills du hör "Redigera ruta, Form undertext", dubbelklicka på skärmen och använd sedan skärmtangentbordet för att skriva beskrivningen. När du är klar, dra nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet.

 4. För att lägga till en fråga i testet, svep åt höger tills du hör "Lägg till nytt" och dubbelklicka på skärmen. Du hör: "Val."

 5. Gör något av följande för att välja en frågetyp:

  • För att välja Val frågan, dubbelklicka på skärmen.

  • För att välja frågan Text eller Betyg, svep åt höger tills du hör den önskade typen och dubbelklicka på skärmen.

  • För att välja Datum frågan, svep åt höger tills du hör "Komprimerad, fler alternativ" och dubbelklicka på skärmen. Du hör: "Datum." Dubbelklicka på skärmen för att välja.

  • För att komma till de ytterligare alternativen i slutet av Lägg till ny meny, svep åt höger tills du hör "Komprimerad, fler alternativ" och dubbelklicka på skärmen. För att bläddra bland alternativen, svep åt höger och dubbelklicka på skärmen för att välja.

 6. Du hör: "Frågetitel." Skriv rubriken med hjälp av skärmtangentbordet. När du är klar, dra nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet.

 7. Om du valde Valfrågan, lägg till de två första alternativen till frågan. Svep åt höger tills du hör "Redigeringsruta, val alternativ text" och dubbelklicka på skärmen. Använd skärmtangentbordet för att skriva alternativtext. Svep nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet. Upprepa för det andra alternativet.

  För att lägga till ytterligare alternativ till frågan, svep åt höger tills du hör "Lägg till alternativ", dubbelklicka på skärmen och lägg till en alternativtext enligt instruktionerna ovan.

 8. Om du vill anpassa frågorna kan du göra ett eller flera av följande:

  • Gör något av följande om du vill markera vissa svar som korrekta eller lägga till rätt svar:

   • Om du valde Val år du till den alternativtext som du vill markera som rätt svar, svep tills du hör "Korrekt svar" och dubbelklicka på skärmen.

    Om du vill markera flera svar som korrekta trycker du på TABB-tangenten tills du kommer till knappen “Flera svar” och dubbelklicka sedan på skärmen.. Markera sedan alla frågor som du vill använda enligt anvisningarna ovan.

   • För text-fråga kan du lägga till ett eller flera korrekta svar. Svep åt höger tills du hör "Lägg till svar". dubbelklicka på skärmen och använd skärmtangentbordet för att skriva ett svar. Dra med ett finger runt nedre högra hörnet på skärmen tills du hör: ”Klart”. och lyfta fingret för att infoga länken. Fokus flyttas till Ange ett annat korrekt svar textfält. Skriv svaret enligt anvisningarna ovan.

  • För Val fråga kan du även lägga till ett meddelande för svaranden som väljer ett visst alternativ som tips. Gå till alternativ texten, svep åt höger tills du hör "Visa ett meddelande till svaranden som väljer det här svaret", dubbelklicka på skärmen och skriv sedan meddelandet med hjälp av skärmtangentbordet.

  • Om du vill ange hur många punkter en fråga är värd för sveper du åt höger tills du hör "Redigeringsruta, poäng", dubbelklickar du på skärmen och skriver sedan det nummer som du vill använda med hjälp av skärmtangentbordet.

  • För att svara på en fråga obligatorisk, svep åt höger tills du hör "Obligatorisk, växlingsknapp" och dubbelklicka på skärmen.

 9. Slutför redigeringen av en fråga genom att svepa åt höger tills du hör "Frågor" och dubbelklicka på skärmen.

 10. För att lägga till ytterligare frågor, svep åt höger tills du hör "Lägg till ny" och dubbelklicka på skärmen. Upprepa sedan stegen från steg 5 och vidare efter behov.

Lägga till en ekvation i en testfråga

Lägg till en fråga med en ekvation.för att skapa matematiska test.

 1. I det test där du vill lägga till en ekvation, svep åt höger tills du hör "Lägg till nytt" och dubbelklicka på skärmen för att lägga till en fråga. Du hör: "Val."

 2. Gör något av följande för att välja en frågetyp:

  • För att välja Val frågan, dubbelklicka på skärmen.

  • För att välja Text frågan, svep åt höger tills du hör "Text och dubbelklicka på skärmen.

 3. Du hör: "Frågetitel." Skriv rubriken med hjälp av skärmtangentbordet. När du är klar, dra nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet.

 4. Svep åt höger tills du hör "Komprimerad, fler alternativ" och dubbelklicka på skärmen. Svep åt höger tills du hör ”Inte kryssad” och dubbeltryck på skärmen.

 5. Om du vill lägga till en ekvation svep åt höger tills du hör "Skriv en ekvation".och dubbelklicka på skärmen.. Tangentbordet för matematik öppnas.

  Svep åt höger eller vänster för att navigera i det matematiska tangentbordet. Dubbelklicka på skärmen för att välja och ange ett tal, en operator eller en nyckel. När ekvationen är färdig sveper du åt höger tills du hör "OK" och dubbelklickar på skärmen för att stänga tangentbordet.

 6. Om du vill lägga till svarsalternativ för ekvation i ett Val-fråga använder du alternativ texterna som Microsoft Forms skapar automatiskt. Dra åt höger tills du hör "Lägg till all" och dubbelklicka på skärmen. Rätt svar markeras också automatiskt.

  Alternativt kan du skriva in alternativ texterna enligt anvisningarna i Skapa ett ny test, steg 7.

 7. Om du vill lägga till rätt svar för text fråga sveper du åt höger tills du hör "Lägg till svar". dubbelklicka på skärmen, använd matematik tangentbordet för att skriva rätt svar, svep åt höger tills du hör "OK" och dubbelklicka sedan på skärmen.

 8. Slutför redigeringen av frågan genom att svepa åt höger tills du hör "Frågor" och dubbelklicka på skärmen.

 9. Tryck på TABB-tangenten tills du hör "Fler alternativ" och dubbelklicka på tangentbordet om du vill stänga av funktionen ekvationer när du skapar en ny fråga utan en ekvation. Svep åt höger tills du hör ”Kryssad, matte” och dubbelklicka på skärmen.

Förhandsgranska ett test

Innan du delar testet med respondenterna, kontrollera testet i förhandsgranskningen. Du kan till och med fylla i testet själv och se till att allt fungerar som det ska.

 1. I testet som du vill kontrollera, svepa dig sedan ner, sedan dra åt höger tills du hör "Förhandsgranska" och dubbelklicka på skärmen.

 2. Dra åt höger för att navigera i fälten i formförhandsgranskningen.

 3. För att testa testet själv, svara på frågorna och skicka testet enligt instruktionerna i Använd en skärmläsare för att svara på formulär eller test i Microsoft Forms.

 4. För att avsluta förhandsvisningen, svep uppåt och nedåt och dra sedan åt höger tills du hör "Tillbaka, knapp" och dubbelklicka på skärmen.

Dela ett test för att få svar

När ditt test är klart, dela en länk till testet med respondenterna.

 1. I testet som du vill dela, svepa dig sedan ner, sedan dra åt höger tills du hör "Dela" och dubbelklicka på skärmen.

 2. Du hör det aktuella alternativet för delningstillstånd. Om du vill ändra värdena dubbeltrycker du på skärmen och sveper åt vänster eller höger tills du hör önskat alternativ och dubbelklicka sedan på skärmen igen.

 3. Dra åt höger tills du hör "Kopiera" och dubbelklicka på skärmen. Länken till formuläret kopieras till urklipp.

 4. Klistra in länken till exempel till en Microsoft Teams kanal eller ett e-postmeddelande.

Se även

Använd en skärmläsare för att skapa ett nytt formulär i Microsoft Forms

Använd en skärmläsare för att använda ett tema eller lägga till bilder i formulär och tester i Microsoft Forms

Använd en skärmläsare för att svara på formulär- eller testfrågor i Microsoft Forms

Använd en skärmläsare för att kontrollera och dela formulär- och testresultat i Microsoft Forms

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Grundläggande uppgifter när du använder en skärmläsare med Microsoft Forms

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Forms

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen

FRÅGA COMMUNITYN >

Få support

KONTAKTA OSS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×