Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Använda en skärmläsare för att skicka ett snabbmeddelande i Skype för företag

Den här artikeln är avsedd för personer med visuella eller kognitiva funktionsnedsättningar som använder ett skärmläsarprogram som Windows Skärmläsare, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Den här artikeln är en del av Microsoft 365 skärmläsare stöder innehållsuppsättningen där du hittar mer information om hjälpmedel i våra appar. Om du behöver allmän hjälp går du till Microsoft Support home.

Använda Skype för företag med ditt tangentbord och Narrator, Windows inbyggda skärmläsare, för att skicka ett snabbmeddelande till någon som har ett Skype för företag-konto.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Kortkommandon finns i Kortkommandon i Skype för företag.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

I det här avsnittet

Skicka ett meddelande till en person

 1. Starta Skype för företag genom att trycka på Windows-tangenten, skriva Skype för företag och trycka på Retur.

  Fokus ligger först på sökrutan Hitta någon.

 2. Skriv en persons namn eller e-postadress. När ett namn matchar söksträngen hör du följande i Skärmläsaren: ”Sökresultat, ruta uppdaterad”.

 3. Om du vill gå igenom sökresultaten trycker du på nedpilen. Du hör namnen på kontakterna.

 4. Om du vill skicka ett snabbmeddelande till en markerad kontakt trycker du på Retur. Då öppnas en lista över alternativ för den kontakten.

 5. Du hör: ”Skicka ett snabbmeddelande, knapp”. Tryck på Retur om du vill öppna ett chattfönster för snabbmeddelanden med den kontakten.

 6. Du hör personens namn eller e-postadress samt deras nuvarande status. Fokus ligger på fältet Chattindata. Skicka ett meddelande genom att skriva texten och trycka på Retur.

  Tips: Om en person som får ett snabbmeddelande har ett Skype för företag-konto men har en annan status än ”Tillgänglig” kan det hända att de inte svarar direkt eller att meddelandet går till deras e-post eller konversationshistorik om de inte är online.

Skicka ett meddelande till flera personer

Du kan ha en konversation med två eller fler personer samtidigt.

 1. Upprepa steg 1–5 som beskrivs i Skicka ett meddelande till en person ovan.

 2. Bjud in fler kontakter till konversationen genom att trycka på Alt+V, eller på Tabb tills du hör ”Bjud in fler personer, knapp”, och sedan på Retur. Ett nytt fönster öppnas med fokus på redigeringsfältet.

 3. Skriv ett namn eller använd nedpilen för att välja ett namn i listan.

 4. Tryck på Tabb tills du hör ”OK-knapp” och lägg sedan till personen i konversationen genom att trycka på Retur.

 5. Upprepa steg 2–4 tills du har bjudit in alla du vill.

När du skickar ett meddelande nu skickas det till alla du har valt.

Skicka filer i ett snabbmeddelande

När du har ett konversationsfönster öppet för snabbmeddelanden kan du skicka alla typer av filer till personen du kommunicerar med.

Tips: När du sitter i ett möte eller har en chattkonversation med flera personer skickas filerna till alla i mötet eller konversationen.

 1. Gå till knappen Välj fil att skicka genom att trycka på Tabb-tangenten tills du hör: ”Välj fil att skicka”.

 2. Öppna dialogrutan Välj fil genom att trycka på blanksteg. Du hör: ”Skicka en fil till alla deltagare”.

 3. Gå igenom dialogrutan Välj fil och välj filen eller filerna du vill skicka.

  Tips: Du kan skicka ett textsvar eller en fil, men du kan inte skicka både och samtidigt. Om du har text i meddelandefältet som inte har skickats kommer den att försvinna när du skickar en fil.

 4. När du har valt filen eller filerna du vill skicka väljer du Öppna och trycker på Retur.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till personer i dina kontakter i Skype för företag

Använda en skärmläsare för att ringa och ta emot samtal i Skype för företag

Kortkommandon i Skype för företag

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Lär dig navigera i Skype för företag med hjälpmedelsfunktioner

Använda Skype för företag för Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i Mac OS, för att skicka ett snabbmeddelande till någon som har ett Skype för företag or Skype-konto.

Meddelanden: 

Skicka ett meddelande till en person

 1. Starta Skype för företag för Mac och tryck på Tabb tills du hör: ”Sök efter kontakter, söktextfält”.

 2. Skriv någons namn eller en e-postadress. VoiceOver läser upp antalet personer som hittas.

 3. Tryck på Tabb för att gå till tabellen med sökresultat.

 4. Använd upp- och nedpil för att navigera i sökresultaten. VoiceOver läser upp namn och tillgänglighetsstatus när du går igenom listan.

 5. När du befinner dig på en kontakt trycker du på Ctrl+Alt+Skift+nedpil så att du kan välja alternativ.

 6. Tryck på Tabb tills VoiceOver läser upp knappen Chatt.

 7. Öppna ett chattfönster för snabbmeddelanden genom att trycka på Ctrl+Alt+blanksteg.

 8. Fokus är nu på ett textfält och du kan börja skriva meddelandet. Skicka meddelandet genom att trycka på Retur.

 9. Du hör ett ljud när du får ett nytt chattmeddelande. Så här lyssnar du på meddelanden i chatten:

  1. För att gå till chattområdet ovanför måste du lämna textmeddelandefältet. Du lämnar det genom att trycka på Ctrl+Alt+vänsterpil tills du hör ”Chatthistorik, tabell”.

  2. Öppna tabellen genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+nedpil. VoiceOver läser upp det första meddelandet i tråden.

  3. Fortsätt lyssna på meddelanden genom att trycka på Ctrl+Alt+nedpil.

  4. Stäng tabellen med chatthistorik genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+uppil.

  5. Om du vill gå tillbaka till textfältet för att skriva snabbmeddelanden trycker du på Ctrl+Alt+högerpil tills du hör ”Skriv ett meddelande här, redigera text”.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att lägga till personer i dina kontakter i Skype för företag

Använda en skärmläsare för att ringa och ta emot samtal i Skype för företag

Kortkommandon i Skype för företag

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Lär dig navigera i Skype för företag med hjälpmedelsfunktioner

Viktigt!:  Det här avsnittet är under arbete. Delar av innehållet kan vara ofullständigt eller felaktigt just nu. Kom snart tillbaka och läs den färdiga artikeln. Tack!

Använd VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att skicka snabbmeddelanden från Skype för företag på din iPhone. Du kan chatta med bara en person eller ha en snabbmeddelandekonversation med flera personer.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

I det här avsnittet

Skicka ett meddelande till en person

 1. Öppna Skype för företag på din iPhone och logga in om det behövs. Inloggningshjälp finns i Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag.

 2. Svep åt höger i huvudvyn i Skype för företag tills du hör det alternativ du vill använda för att hitta personen:

  • Knappen Kontakter är användbar om personen du vill chatta med redan är tillagd i en av dina kontaktgrupper. Öppna Kontakter genom att dubbeltrycka på skärmen. Bläddra genom att svepa åt höger. Öppna en kontaktgrupp genom att dubbeltrycka på skärmen.

  • I sökfältet Sök efter kontakter kan du söka efter personer som är tillgängliga i organisationens Skype för företag, eller till och med Skype, om Skype-sökning tillåts av organisationen. Använd sökningen genom att dubbeltrycka på skärmen. Skriv sedan personens namn med skärmtangentbordet. Utför sökningen genom att svepa åt höger på tangentbordet tills du hör ”Sök” och dubbeltrycka på skärmen. Bläddra i listan med personer genom att svepa åt höger eller vänster.

  • I listan Senaste visas de kontakter du senast varit i kontakt med. Bläddra i listan genom att svepa åt höger.

 3. När fokus är på den person du vill chatta med dubbeltrycker du på skärmen. Chattvyn öppnas.

 4. Svep åt höger flera gånger tills du hör ”Skriv ett meddelande här” och dubbeltryck på skärmen. Skärmtangentbordet visas och du kan skriva meddelandet.

 5. Skicka meddelandet genom att svepa åt vänster tills du hör ”Skicka meddelande, knapp” och dubbeltrycka på skärmen. Du hör: ”Meddelande skickat. Skriv ett meddelande här”. Fokus är kvar i textinmatningsfältet och du kan fortsätta skriva ett till meddelande.

  VoiceOver läser upp eventuella svar när de kommer i chatten.

Skicka ett meddelande till flera personer

Starta en konversation med flera personer genom att först öppna en chatt med en person och sedan lägga till deltagare i chatten.

 1. När du är i en chatt med en person sveper du åt vänster tills du hör namnet på personen följt av ”knapp” och dubbeltrycker på skärmen. En lista med alternativ öppnas.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Lägg till deltagare, knapp” och dubbeltryck på skärmen.

 3. Du hör: ”Sök efter kontakter, textfält”. Fokus är i sökfältet. Du kan använda sökningen för att hitta en person eller bläddra bland dina kontakter i den aktuella vyn:

  • Använd sökningen för att hitta den person du vill lägga till genom att dubbeltrycka på skärmen. Skriv personens namn med skärmtangentbordet. När du är klar sveper du åt vänster tills du hör personens namn i listan med resultat.

  • Bläddra i kontaktlistan i den här vyn genom att svepa åt höger flera gånger tills du hör den person du vill lägga till.

 4. När fokus är på den person du vill lägga till i konversationen dubbeltrycker du på skärmen. Personen läggs till i konversationen och fokus är på knappen Bakåt i chattvyn.

 5. Gå till textinmatningsfältet genom att svepa åt höger flera gånger tills du hör: ”Skriv ett meddelande här, textfält”. Dubbeltryck på skärmen. Skärmtangentbordet visas och du kan skriva meddelandet.

 6. Skicka meddelandet genom att svepa åt vänster tills du hör ”Skicka meddelande, knapp” och dubbeltrycka på skärmen. Du hör: ”Meddelande skickat. Skriv ett meddelande här”. Fokus är kvar i textinmatningsfältet och du kan fortsätta skriva ett till meddelande.

  VoiceOver läser upp eventuella svar när de kommer i chatten.

Se även

Använda en skärmläsare för att hantera kontakter i Skype för företag

Använda en skärmläsare för att ringa och ta emot samtal i Skype för företag

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Lär dig navigera i Skype för företag med hjälpmedelsfunktioner

Viktigt!:  Det här avsnittet är under arbete. Delar av innehållet kan vara ofullständigt eller felaktigt just nu. Kom snart tillbaka och läs den färdiga artikeln. Tack!

Använd TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att skicka snabbmeddelanden från Skype för företag för Android. Du kan chatta med bara en person eller ha en snabbmeddelandekonversation med flera personer.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Skicka ett meddelande till en person

 1. Öppna Skype för företag på din telefon och logga in om det behövs. Inloggningshjälp finns i Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag.

 2. Svep åt höger i huvudvyn i Skype för företag tills du hör det alternativ du vill använda för att hitta personen:

  • Knappen Kontakter är användbar om personen du vill chatta med redan är tillagd i en av dina kontaktgrupper. Öppna Kontakter genom att dubbeltrycka på skärmen när du hör: ”Visa kontakter och kontakthanteringsskärmen”. Bläddra genom att svepa åt höger. Öppna en kontaktgrupp genom att dubbeltrycka på skärmen.

  • I sökfältet kan du söka efter personer som är tillgängliga i organisationens Skype för företag-katalog. Använd sökningen genom att dubbeltrycka på skärmen när du hör: ”Sök i företagskatalogen”. Skriv sedan personens namn med skärmtangentbordet. Sökningen utförs när du skriver och TalkBack läser upp antalet resultat. Bläddra i listan med personer genom att svepa åt höger.

  Tips: Om du har varit i kontakt med personer med hjälp av Skype för företag för Android visas de kontakterna i listan Senaste i huvudvyn i Skype för företag. Bläddra i listan genom att svepa åt höger. Skicka ett meddelande snabbt till en person i listan genom att dubbeltrycka på skärmen. Chatten öppnas med fokus i textinmatningsfältet. Dubbeltryck på skärmen så att skärmtangentbordet öppnas och skriv meddelandet.

 3. När fokus är på den person du vill chatta med dubbeltrycker du på skärmen. Kontaktkortet öppnas.

 4. Svep åt höger flera gånger tills du hör ”Chatt, knapp” och dubbeltryck på skärmen. Skärmtangentbordet visas och du kan skriva meddelandet.

 5. Skicka meddelandet genom att svepa åt höger tills du hör ”Skicka chattmeddelande, knapp” och dubbeltrycka på skärmen. Du hör: ”Meddelande skickat”. Fokus är kvar i textinmatningsfältet och du kan fortsätta skriva ett till meddelande.

  TalkBack läser upp eventuella svar när de kommer i chatten.

Skicka ett meddelande till flera personer

Starta en konversation med flera personer genom att först öppna en chatt med en person och sedan lägga till deltagare i chatten.

 1. När du är i en chatt med en person sveper du åt vänster tills du hör ”Fler alternativ, knapp” och dubbeltrycker på skärmen. En lista med alternativ öppnas.

 2. Du hör: ”Objekt 1 av 3, Lägg till deltagare”. Dubbeltryck på skärmen.

 3. Du hör: ”Redigerar, Sök efter personer, redigeringsruta. Sök i företagskatalogen”. Fokus är i sökfältet. Du kan använda sökningen för att hitta en person eller bläddra bland dina kontakter i den aktuella vyn:

  • Använd sökningen för att hitta den person du vill lägga till genom att skriva personens namn med skärmtangentbordet. När du är klar sveper du åt höger tills du hör personens namn i listan med resultat.

  • Bläddra i kontaktlistan i den här vyn genom att svepa åt höger flera gånger tills du hör den person du vill lägga till.

 4. När fokus är på den person du vill lägga till i konversationen dubbeltrycker du på skärmen. Personen läggs till i konversationen och fokus är i textinmatningsfältet i chattvyn.

 5. Skriv meddelandet med skärmtangentbordet.

 6. Skicka meddelandet genom att svepa åt höger tills du hör ”Skicka chattmeddelande, knapp” och dubbeltrycka på skärmen. Du hör: ”Meddelande skickat”. Fokus är kvar i textinmatningsfältet och du kan fortsätta skriva ett till meddelande.

  TalkBack läser upp eventuella svar när de kommer i chatten.

Se även

Använda en skärmläsare för att hantera kontakter i Skype för företag

Använda en skärmläsare för att ringa och ta emot samtal i Skype för företag

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Lär dig navigera i Skype för företag med hjälpmedelsfunktioner

Använd Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att skicka ett snabbmeddelande från Skype för företag i Outlook på webben. Det är enkelt att skicka meddelanden eftersom du kommer åt fönstret Skype för företag-konversationer direkt från Outlook på webben.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder Skype för företag i Outlook på webben, rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Skype för företag körs i Outlook på webben, kommer kortkommandona vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Outlook på webben.

 1. Öppna Outlook på webben i webbläsaren och logga in om det behövs.

 2. Tryck på Tabb tills du hör ”Använd nedåtpilen för att använda fönstret Skype för företag-konversationer” och tryck sedan på nedpil. Fönstret Skype för företag-konversationer öppnas med fokus på listan Alla kontakter och du hör: ”Kontakter, Alla kontakter, <Kontaktnamn>”.

  I fönstrets övre högra hörn finns knapparna Sök i Skype, Kontakter och Ny chatt. I fönstrets nedre högra hörn finns knappen Inaktivera chattaviseringar.

 3. Om du vill veta vilka som är online trycker du på Tabb tills du hör ”Online, länk” och sedan på Retur.

 4. Gå till den första kontakten i listan genom att trycka på Tabb.

 5. Tryck på nedpil tills du hör namnet på den person du vill skicka ett snabbmeddelande till och tryck sedan på Retur. Du hör: ”Chat-indata, Konversationer med <kontaktens namn>, redigerbar kombinationsruta”.

 6. Skriv meddelandet och tryck på Retur. Snabbmeddelandet skickas och läggs till i fönstret Konversationer med kontaktens namn. Svar på meddelandet läggs också till i fönstret. Om du vill svara på en kontakts svar skriver du ett nytt meddelande i kombinationsrutan för redigering och trycker på Retur.

Se även

Använda en skärmläsare för att hantera kontakter i Skype för företag

Kortkommandon i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag

Lär dig navigera i Skype för företag med hjälpmedelsfunktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×