Relaterade ämnen
×
Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Om du vill att din profilbild ska ha mer personlig prägel och reflektera dig kan du ändra din bild i Windows 11. 

Ändra profilbild

Du kan ändra din profilbild i Windows 11 genom att välja ett foto eller ta ett nytt foto. Så här gör du.

Tips: Om du bara använder ett användarnamn och lösenord för att logga in på Windows 11 använder du ett lokalt konto för att komma åt Windows. Om du använder en e-postadress och ett lösenord när du loggar in så använder du ett Microsoft-konto.

Ändra profilbilden i Windows 11

 1. Välj Start > Inställningar > Konton > Din information .

 2. Under Justera fotot väljer du Välj en fil > Bläddra bland filer för att välja ett befintligt foto.
  Om enheten har en kamera väljer du Ta ett foto > Öppna kamera och ta ett nytt foto.

Obs!: Windows kommer ihåg de tre senaste bilderna som du har använt. Om du vill byta till en bild väljer du bilden på sidan Din information.

Ändra bilden för ditt Microsoft-konto i Windows 11

 1. Logga in på sidan Din information med ditt Microsoft-konto.

 2. Välj Lägg till ett foto eller Ändra foto och följ sedan anvisningarna.

Obs!: Windows kommer ihåg de tre senaste bilderna du har använt så att du snabbt och enkelt kan byta till en tidigare favorit.

Ta bort en profilbild

I Windows kan du växla mellan de tre senaste bilderna på sidan Din information. Om du verkligen behöver ta bort en av dina profilbilder:

 1. Öppna Utforskaren från Aktivitetsfältet.
  Om du inte ser Utforskaren i Aktivitetsfältet väljer du Start och skriver Utforskaren

  • Gå till C:\Användare\dittnamn\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\AccountPictures.

  • Ersätt dittnamn med ditt kontonamn.

 2. Om du inte kan hitta mappen AppData i Utforskaren  kan den vara dold. Välj Visa > Visa > dolda objekt om du vill visa alla objekt i en mapp.

 3. Ta bort profilbilden du inte vill använda längre.

Om du vill att din profilbild ska ha mer personlig prägel och reflektera dig kan du ändra din bild i Windows 10. 

Ändra profilbild

Du kan ändra bilden för ett lokalt konto eller ett Microsoft-konto. Så här gör du.

Tips: Om du bara använder ett användarnamn och lösenord när du loggar in på Windows 10 så använder du ett lokalt konto. Om du använder en e-postadress och ett lösenord när du loggar in så använder du ett Microsoft-konto.

Ändra bilden för ett lokalt konto i Windows 10

 1. Välj Start  och sedan Inställningar  > Konton > Din information.

 2. Under Skapa din bild väljer du Bläddra efter en. Om enheten har en kamera kan du också välja Kamera  och ta en selfie.

Obs!: Windows kommer ihåg de tre senaste bilderna som du har använt. Om du vill byta till en bild väljer du bilden på sidan Din information.

Ändra bilden för ett Microsoft-konto i Windows 10

 1. Logga in på sidan Din information med ditt Microsoft-konto.

 2. Välj Lägg till bild eller Ändra bild och följ sedan instruktionerna.

Obs!: Windows kommer ihåg de tre senaste bilderna du har använt så att du snabbt och enkelt kan byta till en tidigare favorit.

Ta bort en profilbild

I Windows kan du växla mellan de tre senaste bilderna på sidan Din information. Om du verkligen behöver ta bort en av dina profilbilder:

 1. Öppna Utforskaren från Aktivitetsfältet. Om du inte ser Utforskaren i Aktivitetsfältet väljer du Start och skriver Utforskaren

  • Gå till C:\Användare\dittnamn\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\AccountPictures.

  • Ersätt dittnamn med ditt kontonamn.

 2. Om du inte kan hitta mappen AppData i Utforskaren  kan den vara dold. Välj inställningen Visa och markera kryssrutan bredvid Dolda objekt för att visa alla objekt i en mapp.

 3. Ta bort profilbilden du inte vill använda längre.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×