Relaterade ämnen
×
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Här är några saker du kan prova om du har problem med att logga in på en Windows 11-enhet, till exempel om du har problem med att logga in efter en uppgradering till Windows 11.

Om det finns tillgängliga uppdateringar väljer du Av/på > Uppdatera och starta om för att starta om enheten och slutföra installationen av uppdateringarna. 

Se till att du är ansluten till Internet genom att välja Nätverk på enhetens låsskärm. Om du har problem med att ansluta till ett trådlöst nätverk eller om signalen är för svag kan du prova att ansluta enheten direkt till routern eller modemet med en Ethernet-kabel.

Om anslutningsproblemen kvarstår kontrollerar du din Internetanslutning med en annan enhet för att se om det finns ett nätverksproblem.

Prova följande när du skriver ditt lösenord för att logga in:

 • Skriv ditt lösenord med skärmtangentbordet. Välj Hjälpmedel > Skärmtangentbordet och skriv ditt lösenord med tangenterna.

 • Se till att Caps Lock är inaktiverat.

 • Kontrollera att du skriver rätt information: ett lösenord i fältet Lösenord eller en PIN-kod i fältet PIN. Om du använder ett Microsoft-konto kan du växla mellan att ange en PIN-kod och ett lösenord genom att välja Inloggningsalternativ.

 • Om du använder flera tangentbordslayouter måste du se till att tangentbordsspråket du försöker använda är valt. Du kan ta reda på vilken tangentbordslayout du använder genom att välja inmatningsmetod (en kod med tre bokstäver längst ned till höger).

 • Om du nyligen har ändrat ditt lösenord anger du ditt tidigare lösenord igen. Om det tidigare lösenordet fungerar måste du låsa enheten och sedan låsa upp den med ditt nya lösenord.

 • Testa lösenordet genom att logga in på account.microsoft.com från en annan enhet. Om ditt lösenord fungerar men det står på account.microsoft.com att ditt konto är låst eller skadat, får du vägledning i hur du löser dessa problem.

 • Innan du skriver ditt lösenord eller PIN-kod väljer du Visa . På så sätt kan du dubbelkolla att du skriver rätt lösenord (eller PIN-kod) innan du anger det.

Om du har problem med din PIN-kod när du loggar in i Windows 11 kan du prova att återställa din PIN-kod. Gör så här:

 1. Välj Jag har glömt min PIN-kod under textrutan för PIN-koden på inloggningsskärmen. Om det finns flera konton på datorn väljer du det som du behöver återställa.

 2. På skärmen Ange ditt lösenord skriver du lösenordet för ditt Microsoft-konto. Välj sedan Nästa.

 3. På skärmen Hjälp oss att skydda din information väljer du om du vill få säkerhetskoden via sms eller e-post. Om du väljer sms skriver du de sista fyra siffrorna i ditt telefonnummer och väljer sedan Skicka kod. Läs mer om säkerhetsinformation och säkerhetskoder

 4. När du får koden som ett sms eller ett e-postmeddelande på en annan enhet skriver du koden på skärmen Ange koden du fått. Välj sedan Nästa.

 5. I dialogrutan Skapa en PIN-kod skriver du din nya PIN-kod och bekräftar den. Nu har du skapat en ny PIN-kod.

Obs!: Se till att du är ansluten till Internet genom att välja Nätverk på enhetens låsskärm.

Hur du återställer ditt lösenord beror på om du använder ett Microsoft-konto eller ett lokalt konto för att logga in.

Du kan ta reda på vilken typ av konto du har genom att välja Inloggningsalternativ på inloggningsskärmen. Om du ser ikonen för Microsoft-konto  använder du ett Microsoft-konto. Om du bara ser ikonen Lösenord  har du antingen ett domänkonto (arbets- eller skolkonto) eller ett lokalt konto.

Om du har ett Microsoft-konto:

 1. På inloggningsskärmen skriver du namnet på ditt Microsoft-konto, om det inte visas. Om det finns flera konton på datorn väljer du det som ska återställas.

 2. Välj Jag har glömt mitt lösenord under textrutan för lösenordet.

 3. På skärmen Återställ ditt konto skriver du tecknen som visas i rutan under Ange de tecken du ser. Välj sedan Nästa.

 4. På skärmen Verifiera din identitet väljer du om du vill få din säkerhetskod som ett sms eller ett e-postmeddelande. Om du väljer sms skriver du de sista fyra siffrorna i ditt telefonnummer och väljer sedan Skicka kod. Läs mer om säkerhetsinformation och säkerhetskoder

 5. När du får koden som ett sms eller ett e-postmeddelande på en annan enhet skriver du koden och väljer sedan Nästa.

 6. På skärmen Återställ ditt lösenord skapar du ett nytt lösenord och väljer Nästa. Ditt nya lösenord har därmed skapats. Välj Nästa igen för att återgå till inloggningsskärmen.

 7. Logga in med ditt nya lösenord för Microsoft-kontot.

Om du har ett lokalt konto:

Om du har lagt till säkerhetsfrågor på ditt lokala konto för att underlätta återställning av lösenordet, väljer du Återställ lösenord på inloggningsskärmen. (Den här länken visas om du skriver in ett felaktigt lösenord.) Ange sedan svaren på säkerhetsfrågorna och välj ett nytt lösenord.

Annars måste du återställa enheten.

Varning!: Såvida du inte har konfigurerat säkerhetsfrågor, finns det inget sätt att återställa ett glömt lösenord för ett lokalt konto. I så fall är det enda alternativet att återställa enheten. Om du följer stegen nedan tas alla dina program, data och inställningar bort.

 1. Välj Av/på på låsskärmen.

 2. Håll ned Skift-tangenten och välj Starta om.

 3. På menyn Startalternativ väljer du Felsök > Återställ den här datorn > Ta bort allt.

 4. Datorn startas om och återställs.

Om inget av det ovanstående fungerar finns mer hjälp i Ändra eller återställa ditt Windows-lösenord.

Om du har flera konton på enheten provar du att logga in med ett annat konto. På låsskärmen väljer du ett annat konto i listan nere till vänster. Om du vill logga in med ett konto som inte finns i listan väljer du Annan användare och skriver användarnamnet och lösenordet för det kontot.

Att starta enheten i felsäkert läge kan hjälpa dig att felsöka inloggningsproblem. Om du kan logga in med felsäkert läge betyder det att det inte är de grundläggande enhetsdrivrutinerna och standardinställningarna som orsakar inloggningsproblemet.

Obs!: Det här inloggningsalternativet fungerar bara om du har ett lösenord (för ett Microsoft-konto eller ett lokalt konto) eftersom PIN-kodsalternativet och det biometriska alternativet inte är tillgängliga.

Så här startar du om i felsäkert läge:

 1. Starta om enheten genom att välja Av/på  > Starta om. När du ser inloggningsskärmen håller du ned Skift-tangenten medan du väljer Av/på > Starta om.

 2. När datorn har startats om och skärmen Välj ett alternativ visas väljer du Felsök > Avancerade alternativ > Startinställningar > Starta om.

 3. När datorn startats om visas en lista med alternativ. Det rekommenderade alternativet är att välja 5 eller trycka på F5 för felsäkert läge med nätverk.
  Läs mer om logga in i felsäkert läge om du får problem med en svart eller tom skärm.

Om du försöker logga in på Windows 11 och får felmeddelandet "Vi kan inte logga in på ditt konto" skapar Windows en tillfällig profil och loggar in på det kontot. Mer information om det här felmeddelandet

Har du problem med att logga in på Surface med Windows Hello? Prova de här lösningarna för att åtgärda problemet.

Här är några saker du kan prova om du har problem med att logga in på en Windows 10-enhet, till exempel om du har problem med att logga in efter en uppgradering till Windows 10.

Om det finns tillgängliga uppdateringar väljer du Av/på  > Uppdatera och starta om för att starta om enheten och slutföra installationen av uppdateringarna.  

Se till att du är ansluten till Internet genom att välja Nätverk  på enhetens låsskärm. Om du har problem med att ansluta till ett trådlöst nätverk eller om signalen är för svag kan du prova att ansluta enheten direkt till routern eller modemet med en Ethernet-kabel.

Om anslutningsproblemen kvarstår kontrollerar du din Internetanslutning med en annan enhet för att se om det finns ett nätverksproblem.

Prova följande när du skriver ditt lösenord för att logga in:

 • Skriv ditt lösenord med skärmtangentbordet. Välj Hjälpmedel  > Skärmtangentbordet och skriv ditt lösenord med tangenterna.

 • Se till att Caps Lock är inaktiverat.

 • Kontrollera att du skriver rätt information: ett lösenord i fältet Lösenord eller en PIN-kod i fältet PIN. Om du använder ett Microsoft-konto kan du växla mellan att ange en PIN-kod och ett lösenord genom att välja Inloggningsalternativ.

 • Om du använder flera tangentbordslayouter måste du se till att tangentbordsspråket du försöker använda är valt. Du kan ta reda på vilken tangentbordslayout du använder genom att välja inmatningsmetod (en kod med tre bokstäver längst ned till höger).

 • Om du nyligen har ändrat ditt lösenord anger du ditt tidigare lösenord igen. Om det tidigare lösenordet fungerar måste du låsa enheten och sedan låsa upp den med ditt nya lösenord.

 • Testa lösenordet genom att logga in på account.microsoft.com från en annan enhet. Om ditt lösenord fungerar men det står på account.microsoft.com att ditt konto är låst eller skadat, får du vägledning i hur du löser dessa problem.

 • Innan du skriver ditt lösenord eller PIN-kod väljer du Visa . På så sätt kan du dubbelkolla att du skriver rätt lösenord (eller PIN-kod) innan du anger det.

Om du har flera konton på enheten provar du att logga in med ett annat konto. På låsskärmen väljer du ett annat konto i listan nere till vänster. Om du vill logga in med ett konto som inte finns i listan väljer du Annan användare och skriver användarnamnet och lösenordet för det kontot.

Att starta enheten i felsäkert läge kan hjälpa dig att felsöka inloggningsproblem. Om du kan logga in med felsäkert läge betyder det att det inte är de grundläggande enhetsdrivrutinerna och standardinställningarna som orsakar inloggningsproblemet.

Obs!: Det här inloggningsalternativet fungerar bara om du har ett lösenord (för ett Microsoft-konto eller ett lokalt konto) eftersom PIN-kodsalternativet och det biometriska alternativet inte är tillgängliga.

Så här startar du om i felsäkert läge:

 1. Starta om enheten genom att välja Av/på  > Starta om. När du ser inloggningsskärmen håller du ned Skift-tangenten medan du väljer Av/på > Starta om.

 2. När datorn har startats om och skärmen Välj ett alternativ visas väljer du Felsök > Avancerade alternativ > Startinställningar > Starta om.

 3. När datorn startats om visas en lista med alternativ. Det rekommenderade alternativet är att välja 5 eller trycka på F5 för felsäkert läge med nätverk.
  Läs mer om logga in i felsäkert läge om du får problem med en svart eller tom skärm.

Om du försöker logga in på Windows 10 och får felmeddelandet "Vi kan inte logga in på ditt konto" skapar Windows en tillfällig profil och loggar in på det kontot. Mer information om det här felmeddelandet

Har du problem med att logga in på Surface med Windows Hello? Prova de här lösningarna för att åtgärda problemet.

Om du har problem med din PIN-kod när du loggar in i Windows 10 kan du prova att återställa din PIN-kod. Gör så här:

 1. Välj Jag har glömt min PIN-kod under textrutan för PIN-koden på inloggningsskärmen. Om det finns flera konton på datorn väljer du det som du behöver återställa.

 2. På skärmen Ange ditt lösenord skriver du lösenordet för ditt Microsoft-konto. Välj sedan Nästa.

 3. På skärmen Hjälp oss att skydda din information väljer du om du vill få säkerhetskoden via sms eller e-post. Om du väljer sms skriver du de sista fyra siffrorna i ditt telefonnummer och väljer sedan Skicka kod. Läs mer om säkerhetsinformation och säkerhetskoder

 4. När du får koden som ett sms eller ett e-postmeddelande på en annan enhet skriver du koden på skärmen Ange koden du fått. Välj sedan Nästa.

 5. I dialogrutan Skapa en PIN-kod skriver du din nya PIN-kod och bekräftar den. Nu har du skapat en ny PIN-kod.

Obs!: Se till att du är ansluten till Internet genom att välja Nätverk på enhetens låsskärm.

Hur du återställer ditt lösenord beror på om du använder ett Microsoft-konto eller ett lokalt konto för att logga in.

Du kan ta reda på vilken typ av konto du har genom att välja Inloggningsalternativ på inloggningsskärmen. Om du ser ikonen för Microsoft-konto  använder du ett Microsoft-konto. Om du bara ser ikonen Lösenord  har du antingen ett domänkonto (arbets- eller skolkonto) eller ett lokalt konto.

Om du har ett Microsoft-konto:

 1. På inloggningsskärmen skriver du namnet på ditt Microsoft-konto, om det inte visas. Om det finns flera konton på datorn väljer du det som ska återställas.

 2. Välj Jag har glömt mitt lösenord under textrutan för lösenordet.

 3. På skärmen Återställ ditt konto skriver du tecknen som visas i rutan under Ange de tecken du ser. Välj sedan Nästa.

 4. På skärmen Verifiera din identitet väljer du om du vill få din säkerhetskod som ett sms eller ett e-postmeddelande. Om du väljer sms skriver du de sista fyra siffrorna i ditt telefonnummer och väljer sedan Skicka kod. Läs mer om säkerhetsinformation och säkerhetskoder

 5. När du får koden som ett sms eller ett e-postmeddelande på en annan enhet skriver du koden och väljer sedan Nästa.

 6. På skärmen Återställ ditt lösenord skapar du ett nytt lösenord och väljer Nästa. Ditt nya lösenord har därmed skapats. Välj Nästa igen för att återgå till inloggningsskärmen.

 7. Logga in med ditt nya lösenord för Microsoft-kontot.

Om du har ett lokalt konto:

Om du använder Windows 10 version 1803 och har lagt till säkerhetsfrågor på ditt lokala konto för att underlätta återställning av lösenordet, väljer du Återställ lösenord på inloggningsskärmen. (Den här länken visas om du skriver in ett felaktigt lösenord.) Ange sedan svaren på säkerhetsfrågorna och välj ett nytt lösenord.

Om du använder en äldre version av Windows 10 eller inte har lagt till säkerhetsfrågor måste du återställa enheten.

Varning!: Såvida inte enheten kör Windows 10 version 1803 och du har konfigurerat säkerhetsfrågor, finns det inget sätt att återställa ett glömt lösenord för ett lokalt konto. I så fall är det enda alternativet att återställa enheten. Om du följer stegen nedan tas alla dina program, data och inställningar bort.

 1. Välj Av/på längst ned till höger på låsskärmen.

 2. Håll ned Skift-tangenten och välj Starta om.

 3. På menyn Startalternativ väljer du Felsök > Återställ den här datorn > Ta bort allt.

 4. Datorn startas om och återställs.

Om inget av det ovanstående fungerar finns mer hjälp i Ändra eller återställa ditt Windows-lösenord.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp från en supportagent.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×