Här är några åtgärder som hjälper dig att lösa vanliga skrivarproblem.

Meddelanden: 

Ibland kan problemet lösas genom att stänga av och sätta på skrivaren. Stäng av skrivaren och koppla från den, vänta i 30 sekunder, anslut skrivaren igen och starta sedan skrivaren på nytt.

Om skrivaren fortfarande inte fungerar fortsätter du till steg 2.

Kontrollera kablarna (för kabelanslutna skrivare). Kontrollera att skrivarens USB-kabel är korrekt ansluten mellan skrivaren och datorn. Om din USB-enhet inte känns igen läser du Diagnostisera och åtgärda USB-problem i Windows automatiskt.

Kontrollera den trådlösa anslutningen (för trådlösa skrivare). Gör något av följande:

 • Se till att det trådlösa alternativet för skrivaren är aktiverat och tillgängligt. Många skrivare har en knapp som visar en blå ikon för trådlös anslutning när det finns ett alternativ för trådlös anslutning för skrivaren. Mer information om var den här knappen finns på din skrivare och instruktioner om hur du aktiverar funktionen finns i anvisningarna som medföljde skrivaren eller på tillverkarens webbplats.

 • Kör testet för skrivarens trådlösa anslutning. Många skrivare har ett menyalternativ för att testa skrivarens trådlösa anslutning. Läs instruktionerna som medföljde skrivaren eller titta på skrivartillverkarens webbplats och se hur du ska göra.

 • Om dessa funktioner fungerar och du fortfarande har problem kan datorn kanske inte vara ansluten till det trådlösa nätverket. Mer information finns i Varför kan jag inte ansluta? Mer avancerad hjälp finns i Åtgärda problem med nätverksanslutning i Windows.

 • Om du har problem med att ansluta till en Bluetooth-skrivare kan du läsa Åtgärda problem med Bluetooth i Windows 10: VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR.

Obs!: Om du använder trådlösa åtkomstpunkter, räckviddsförlängare eller flera trådlösa routrar med separata SSID:n kontrollerar du att datorn är ansluten till samma nätverk som skrivaren.

Om skrivaren fortfarande inte fungerar fortsätter du till steg 3.

Försök att ta bort och installera om skrivaren.

Ta bort skrivaren

 1. Välj Start  och sedan Inställningar  > Enheter  > Skrivare och skannrar .
  Öppna Skrivare och skannrar i Inställningar

 2. Under Skrivare och skannrar, letar du reda på skrivaren, markerar den och väljer Ta bort enhet.

Installera om skrivaren

Du kan behöva följa olika steg för att installera om eller lägga till en trådlös eller lokal skrivare. Gör så här.

Installera om en trådlös skrivare

 1. Välj Start  och sedan Inställningar  > Enheter  > Skrivare och skannrar .
  Öppna Skrivare och skannrar i Inställningar

 2. Välj Lägg till en skrivare eller skanner. Vänta på att din enhet hittar skrivare i närheten, välj den skrivare du vill använda och välj sedanLägg till enhet.

Om skrivaren är påslagen och ansluten till nätverket bör Windows enkelt hitta den. Tillgängliga skrivare kan inkludera alla skrivare i ett nätverk, till exempel Bluetooth-skrivare och trådlösa skrivare eller skrivare som är anslutna till andra datorer och som delas i nätverket. Du kan behöva behörighet för att installera vissa skrivare.

Meddelanden: 

 • Om du använder trådlösa åtkomstpunkter, räckviddsförlängare eller flera trådlösa routrar med separata SSID:n kontrollerar du att datorn är ansluten till samma nätverk som skrivaren för att kunna hitta och installera den.

 • Om du har en ny trådlös skrivare som inte har lagts till i ditt hemnätverk läser du anvisningarna som medföljde skrivaren och kontrollerar skrivartillverkarens webbplats för att se om du behöver mer information och uppdaterad programvara för skrivaren.

Tips: Du kan skriva ut en testsida för att kontrollera att skrivaren fungerar korrekt. Om du har installerat skrivaren men den inte fungerar kan du hitta felsökningsinformation eller drivrutinsuppdateringar på tillverkarens webbplats.

Installera om en lokal skrivare

Om du vill installera om eller lägga till en lokal skrivare ansluter du USB-kabeln från skrivaren till en ledig USB-port på datorn och startar sedan skrivaren.

 1. Välj Start  och sedan Inställningar  > Enheter  > Skrivare och skannrar .
  Öppna Skrivare och skannrar i Inställningar

 2. Leta reda på skrivaren under Skrivare och skannrar.

  • Om skrivaren visas i listan vet du att den är installerad.

  • Om skrivaren inte visas väljer du Lägg till en skrivare eller skanner. Vänta på att din enhet hittar tillgängliga skrivare, välj den skrivare du vill använda och välj sedan Lägg till enhet.

Tips: Du kan kontrollera att skrivaren fungerar genom att skriva ut en testsida. Om du har installerat skrivaren men den inte fungerar kan du hitta felsökningsinformation eller drivrutinsuppdateringar på tillverkarens webbplats.

Om skrivaren fortfarande inte fungerar fortsätter du till steg 4.

De flesta skrivare måste ha den senaste drivrutinen för att fungera bra. Mer information finns i Installera den senaste drivrutinen för din skrivare.

Om din skrivare fortfarande inte fungerar efter att du har installerat den senaste drivrutinen fortsätter du med steg 5.

Om det föregående steget i felsökningen inte lyckades kan du behöva rensa bufferthanterarfilerna och starta om tjänsten Print Spooler. Utskriftshanteraren är en fil som hanterar utskriftsprocessen. Så här rensar och återställer du Utskriftshanteraren:

 1. Skriv Tjänster, i sökrutan i Aktivitetsfältet och välj sedan Tjänsteri listan med resultat.

 2. Välj flikenStandard och dubbelklicka sedan på Print Spooler i listan med tjänster.

 3. Välj Stoppaoch välj sedan OK.

 4. I sökrutan i Aktivitetsfältet skriver du %WINDIR%\system32\spool\printers, markerar %WINDIR%\system32\spool\PRINTERS i listan med resultat och tar sedan bort alla filerna i mappen.

 5. I sökrutan i Aktivitetsfältet söker du efter tjänsteroch väljer sedanTjänster i listan med resultat.

 6. Välj fliken Standard och dubbelklicka på Print Spooler i listan med tjänster.

 7. Välj Start, välj Automatisk i rutan Startmetod och välj sedanOK.

Om skrivaren fortfarande inte fungerar fortsätter du till steg 6.

Om skrivaren visar statusen "offline" kan du läsa Felsöka problem med skrivaren som är offline.

Relaterade ämnen

Åtgärda skrivarproblem

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×