Relaterade ämnen
×
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

I den här artikeln beskrivs hur du lägger till eller tar bort konton på din dator. Med olika konton på en delad dator kan flera personer använda samma enhet, samtidigt som du ger alla egna inloggningsuppgifter samt åtkomst till egna filer, webbläsarens favoriter och skrivbordsinställningar.

Om du använder samma dator för personliga projekt och arbete eller skola kanske du vill lägga till olika konton på din dator.

Obs!: Om du har en ny enhet kan du se ett konto som heter "defaultuser0" – det här kontot är inaktivt och skadar inte till din enhet eller ger någon annan åtkomst. Om du vill ta bort det kan du starta om enheten och sedan logga in igen.

Lägga till personer i en hemdator

Det bästa sättet att lägga till en person på din PC är att logga in med ett Microsoft-konto. Läs mer om Microsoft-konton i Loggar in med ett Microsoft-konto.

 1. Välj Start > Inställningar > Konton > Familj & andra användare.

 2. Under Andra användare > Lägg till en annan användare väljer du Lägg till konto.

 3. Ange personens Microsoft-kontoinformation och följ anvisningarna.

Om du behöver ta bort personens inloggningsinformation från din dator:

 1. Välj Start > Inställningar > Konton > Familj & andra användare.

 2. Under Andra användare väljer du den utfällbara menyn för det konto som du vill ta bort.

 3. Bredvid Konto och data väljer du Ta bort. Observera att det här inte tar bort personens Microsoft-konto, det tar bara bort personens inloggningsinformation från din dator.

Lägga till personer på en arbets- eller skoldator

Det bästa sättet för alla som delar en dator på jobbet eller i skolan är att ha ett eget Microsoft-konto. Läs mer om Microsoft-konton i Loggar in med ett Microsoft-konto.

Lägga till någon med ett befintligt Microsoft-konto:

 1. Välj Start > Inställningar > Konton > Andra användare (i vissa Windows-versioner kan det vara märkt som Andra personer eller Familj & andra användare).

 2. Under Arbets- eller skolanvändare > Lägg till ett arbets- eller skolkonto väljer du Lägg till konto

 3. Ange personens användarkonto och välj kontotyp och välj Lägg till.

Om du behöver ta bort personens inloggningsinformation från din dator:

 1. Välj Start > Inställningar > Konton > Andra användare.

 2. Välj personens namn eller e-postadress och välj sedan Ta bort.

 3. Läs informationen och välj Ta bort konto och data. Observera att det här inte tar bort personens Microsoft-konto, men det kommer att ta bort dess inloggningsinformation och kontodata från din dator.

Lägga till arbets- eller skolkonton på din dator

Om du använder samma dator för både privat och skola eller företagsarbete kanske du vill lägga till olika konton på datorn för att göra det enklare för dig att komma åt filerna, programmen och informationen som associeras med varje konto. När du kommer åt arbete eller skola kommer du att ansluta till organisationens domän och få åtkomst till dess resurser.

Lägga till ytterligare ett konto på din dator:

 1. Välj Start > Inställningar > Konton > Åtkomst till arbete eller skola .

 2. Bredvid Lägg till ett arbets- eller skolkonto väljer du Anslut.

 3. Ange den personens kontoinformation, välj kontotyp och välj sedan Lägg till.

Om du behöver ta bort ett konto från datorn:

 1. Välj Start > Inställningar > Konton > Åtkomst till arbete eller skola .

 2. Välj det konto som du vill ta bort och välj sedan Koppla från.

 3. Bekräfta åtgärderna genom att välja Ja. Observera att det här inte tar bort kontot helt, det tar bara bort åtkomst från datorn

  Obs!: Om ett konto antingen är det enda kontot på datorn eller det primära kontot på datorn kan du inte ta bort det. 

Lägga till konton som används av appar

Om du vill göra det enklare att logga in på dina konton kan du lägga till konton för olika appar. 

Lägga till ett konto som används av appar på datorn:

 1. Välj Start > Inställningar > Konton > E-post &-konton .

 2. Så här lägger du till ett konto som används av e-post. kalender eller kontakter väljer du Lägg till ett konto under Konton som används av e-post, kalender och kontakter. För andra appar väljer du Lägg till ett Microsoft-konto eller Lägg till ett arbets- eller skolkonto.

 3. Följ anvisningarna för att lägga till kontot.

För att tar du bort ett kontot som används av appar från din dator:

 1. Välj Start > Inställningar > Konton > E-post &-konton .

 2. Välj det konto som du vill ta bort och välj sedan Ta bort.

 3. Bekräfta åtgärderna genom att välja Ja.

Lägga till personer i en familjegrupp

Om du har lagt till din familjs Microsoft-konton på datorn kan du konfigurera dem som en Microsoft-kontofamilj. Det är en kostnadsfri tjänst som hjälper familjer att hålla kontakten och skydda barnen på Windows 11- och Xbox One-enheter, tillsammans med Android-enheter som kör Microsoft Launcher.

Obs!: Om du har problem med att lägga till ett Microsoft-konto kan du läsa Vanliga frågor och svar om Microsoft-konto.

Lägga till personer i en hemdator

Det bästa sättet att lägga till en person på din PC är att logga in med ett Microsoft-konto. Läs mer om Microsoft-konton i Loggar in med ett Microsoft-konto.

På Windows 10 Home- och Windows 10 Professional-utgåvor:

 1. Välj Start > Inställningar > Konton > Familj & andra användare.

 2. Under Andra användare väljer du Lägg till någon annan på den här datorn.

 3. Ange personens Microsoft-kontoinformation och följ anvisningarna.

Om du behöver ta bort personens inloggningsinformation från din dator:

 1. Välj Start > Inställningar > Konton > Familj & andra användare.

 2. Välj personens namn eller e-postadress och välj sedan Ta bort. Observera att det här inte tar bort personens Microsoft-konto, det tar bara bort personens inloggningsinformation från din dator.

Lägga till personer på en arbets- eller skoldator

Det bästa sättet för alla som delar en dator på jobbet eller i skolan är att ha ett eget Microsoft-konto. Läs mer om Microsoft-konton i Loggar in med ett Microsoft-konto.

Lägga till någon med ett befintligt Microsoft-konto:

 1. Välj Start > Inställningar > Konton > Andra användare (i vissa Windows-versioner kan det vara märkt som Andra personer eller Familj & andra användare).

 2. Under arbets- eller skolanvändareväljer du lägga till ett arbets- eller skolkonto.

 3. Ange personens användarkonto och välj kontotyp och välj Lägg till.

Om du behöver ta bort personens inloggningsinformation från din dator:

 1. Välj Start > Inställningar > Konton > Andra användare.

 2. Välj personens namn eller e-postadress och välj sedan Ta bort.

 3. Läs informationen och välj Ta bort konto och data. Observera att det här inte tar bort personens Microsoft-konto, men det kommer att ta bort dess inloggningsinformation och kontodata från din dator.

Lägga till arbets- eller skolkonton på din dator

Om du använder samma dator för både privat och skola eller företagsarbete kanske du vill lägga till olika konton på datorn för att göra det enklare för dig att komma åt filerna, programmen och informationen som associeras med varje konto. När du kommer åt arbete eller skola kommer du att ansluta till organisationens domän och få åtkomst till dess resurser.

Lägga till ytterligare ett konto på din dator:

 1. Välj Start > Inställningar > Konton > Åtkomst till arbete eller skola .

 2. Välj Anslutoch följ sedan anvisningarna för att lägga till kontona.

Om du behöver ta bort ett konto från datorn:

 1. Välj Start > Inställningar > Konton > Åtkomst till arbete eller skola .

 2. Välj det konto som du vill ta bort och välj sedan Koppla från.

 3. Bekräfta åtgärderna genom att välja Ja. Observera att det här inte tar bort kontot helt, det tar bara bort åtkomst från datorn

  Obs!: Om ett konto antingen är det enda kontot på datorn eller det primära kontot på datorn kan du inte ta bort det. 

Lägga till konton som används av appar

Om du vill göra det enklare att logga in på dina konton kan du lägga till konton för olika appar. 

Lägga till ett konto som används av appar på datorn:

 1. Välj Start > Inställningar > Konton > E-post &-konton .

 2. Så här lägger du till ett konto som används av e-post. kalender eller kontakter väljer du Lägg till ett konto under Konton som används av e-post, kalender och kontakter. Välj Lägg till ett Microsoft-konto eller Lägg till ett arbets- eller skolkontoför andra program.

 3. Följ anvisningarna för att lägga till kontot.

För att tar du bort ett kontot som används av appar från din dator:

 1. Välj Start > Inställningar > Konton > E-post &-konton .

 2. Välj det konto som du vill ta bort och välj sedan Ta bort.

 3. Bekräfta åtgärderna genom att välja Ja.

Lägga till personer i en familjegrupp

Om du har lagt till din familjs Microsoft-konton på datorn kan du konfigurera dem som en Microsoft-kontofamilj. Det är en kostnadsfri tjänst som hjälper familjer att hålla kontakten och skydda barnen på Windows 10- och Xbox One-enheter samt Android-enheter som kör Microsoft Launcher.

Obs!: Om du har problem med att lägga till ett Microsoft-konto kan du läsa Vanliga frågor och svar om Microsoft-konto.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×