หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

แอป Microsoft Authenticator ช่วยให้คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณหากคุณใช้การตรวจสอบสองปัจจัย การตรวจสอบสองปัจจัยช่วยให้คุณเข้าถึงบัญชีของคุณได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ดูข้อมูลที่สําคัญ เนื่องจากสามารถลืม ขโมย หรือโจมตีรหัสผ่านได้ การตรวจสอบสองปัจจัยจึงเป็นขั้นตอนความปลอดภัยเพิ่มเติมที่ช่วยปกป้องบัญชีของคุณโดยการทําให้ผู้อื่นเจาะเข้าไปได้ยากขึ้น

คุณสามารถใช้แอป Microsoft Authenticator ได้หลายวิธี รวมถึง:

 • การให้พร้อมท์สําหรับวิธีการตรวจสอบที่สองหลังจากที่คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ

 • การลงชื่อเข้าใช้โดยไม่ต้องใช้รหัสผ่าน โดยใช้ชื่อผู้ใช้และอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณด้วยลายนิ้วมือ ใบหน้า หรือ PIN ของคุณ

สิ่งสำคัญ: วิธีการลงชื่อเข้าใช้โทรศัพท์นี้ใช้ได้กับบัญชีMicrosoftที่ทํางานหรือโรงเรียนและส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น บัญชีที่ไม่ใช่Microsoftของคุณกําหนดให้คุณใช้กระบวนการตรวจสอบสองปัจจัยมาตรฐาน

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้แอป Microsoft Authenticator คุณต้อง:

 1. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป Microsoft Authenticator ถ้าคุณยังไม่ได้ทํา ให้ดู ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป

 2. เพิ่มบัญชีที่ทํางาน/โรงเรียน ส่วนบุคคล และบัญชีของบริษัทภายนอกลงในแอป Microsoft Authenticator สําหรับขั้นตอนโดยละเอียด ให้ดู เพิ่มบัญชีที่ทํางานหรือโรงเรียนของคุณเพิ่มบัญชีส่วนบุคคลของคุณ และ เพิ่มบัญชีที่ไม่ใช่Microsoftของคุณ

เปิดการลงชื่อเข้าใช้โทรศัพท์สําหรับบัญชีที่ทํางานหรือโรงเรียน

การลงชื่อเข้าใช้ทางโทรศัพท์เป็นการตรวจสอบสองชั้นชนิดหนึ่ง คุณยังคงต้องยืนยันตัวตนของคุณโดยการระบุสิ่งที่คุณทราบและสิ่งที่คุณมี แต่การลงชื่อเข้าใช้โทรศัพท์ช่วยให้คุณข้ามการใส่รหัสผ่านบัญชีของคุณและดําเนินการตรวจสอบข้อมูลประจําตัวทั้งหมดบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

ก่อนที่คุณจะสามารถเปิดการลงชื่อเข้าใช้โทรศัพท์ คุณต้องเปิดการตรวจสอบสองปัจจัย สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดการตรวจสอบสองปัจจัยสําหรับบัญชี ให้ดู เพิ่มบัญชีที่ทํางานหรือโรงเรียนของคุณ และ เพิ่มบัญชีส่วนบุคคลของคุณ

การลงชื่อเข้าใช้ด้วยโทรศัพท์จะพร้อมใช้งานบน iOS และบนอุปกรณ์ Android ที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไปเท่านั้น ถ้าคุณมีปัญหาในการเปิดการลงชื่อเข้าใช้โทรศัพท์บน Android ให้ดู คําถามทั่วไปเกี่ยวกับแอป Microsoft Authenticator

เปิดการลงชื่อเข้าใช้โทรศัพท์

 • เปิดแอป Microsoft Authenticator ไปที่บัญชีที่ทํางานหรือโรงเรียนของคุณ และเปิดการลงชื่อเข้าใช้โทรศัพท์

 • เมื่อคุณแตะไทล์บัญชี คุณจะเห็นมุมมองแบบเต็มหน้าจอของบัญชี ถ้าคุณเห็น เปิดใช้งานการลงชื่อเข้าใช้ทางโทรศัพท์ ซึ่งหมายความว่า คุณได้ตั้งค่าการลงชื่อเข้าใช้โดยสมบูรณ์โดยไม่มีรหัสผ่านของคุณ ถ้าคุณเห็น เปิดใช้งานการลงชื่อเข้าใช้โทรศัพท์ ให้แตะเพื่อเปิดใช้งานการลงชื่อเข้าใช้โทรศัพท์

 • หากคุณใช้แอปสําหรับการตรวจสอบสองปัจจัยอยู่แล้ว คุณสามารถแตะไทล์บัญชีเพื่อดูมุมมองแบบเต็มหน้าจอของบัญชีได้ จากนั้นแตะ เปิดใช้งานการลงชื่อเข้าใช้โทรศัพท์ เพื่อเปิดการลงชื่อเข้าใช้โทรศัพท์

 • หากคุณไม่พบบัญชีที่ทํางานหรือโรงเรียนของคุณบนหน้าจอบัญชีของแอป นั่นหมายความว่าคุณยังไม่ได้เพิ่มบัญชีลงในแอป เพิ่มบัญชีที่ทํางานหรือโรงเรียนของคุณโดยทําตามขั้นตอนใน วิธีใช้เพิ่มบัญชีที่ทํางานหรือโรงเรียนของคุณ

หมายเหตุ: Microsoftไม่สนับสนุนการรวมกันของการลงทะเบียนอุปกรณ์และการรับรองความถูกต้องโดยใช้ใบรับรองในตัวรับรองความถูกต้องบน iOS แต่ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนอุปกรณ์ด้วยตนเองผ่านการตั้งค่า Authenticator ก่อนที่จะลงชื่อเข้าใช้

การลงชื่อเข้าใช้โทรศัพท์ครั้งแรก

หลังจากที่คุณเปิดการลงชื่อเข้าใช้โทรศัพท์ ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใช้แอป Authenticator สําหรับการลงชื่อเข้าใช้ด้วยโทรศัพท์แบบไร้รหัสผ่าน:

 1. ป้อนชื่อผู้ใช้ของคุณที่หน้าลงชื่อเข้าใช้

 2. เลือก ถัดไป

 3. ถ้าจําเป็น ให้เลือก วิธีอื่นๆ ในการลงชื่อเข้าใช้

 4. เลือก อนุมัติคําขอในแอป Microsoft Authenticator ของฉัน

จากนั้นคุณจะถูกแสดงด้วยตัวเลข แอป Authenticator จะพร้อมท์ให้คุณรับรองความถูกต้องด้วยการพิมพ์ตัวเลขที่เหมาะสมแทนที่จะใส่รหัสผ่าน

หลังจากที่คุณใช้การลงชื่อเข้าใช้ด้วยโทรศัพท์แบบไม่มีรหัสผ่านหนึ่งครั้งแอปจะเสนอวิธีนี้เป็นค่าเริ่มต้น คุณสามารถเลือกวิธีอื่นได้เสมอ

เปิดการลงชื่อเข้าใช้โทรศัพท์สําหรับบัญชีMicrosoftส่วนบุคคล

คุณสามารถเปิดการลงชื่อเข้าใช้โทรศัพท์สําหรับบัญชีMicrosoftส่วนบุคคลของคุณ เช่น บัญชีที่คุณใช้ในการลงชื่อเข้าใช้ Outlook.com Xbox หรือ Skype

หมายเหตุ: เพื่อช่วยปกป้องบัญชีของคุณ แอป Microsoft Authenticator จําเป็นต้องใช้ PIN หรือการล็อกชีวมาตรบนอุปกรณ์ของคุณ หากคุณปลดล็อกโทรศัพท์ไว้แอปต้องการให้คุณตั้งค่าการล็อกความปลอดภัยก่อนที่จะเปิดการลงชื่อเข้าใช้โทรศัพท์

เปิดการลงชื่อเข้าใช้โทรศัพท์

เปิดแอป Microsoft Authenticator ไปที่บัญชีที่ทํางานหรือโรงเรียนของคุณ และเปิดการลงชื่อเข้าใช้โทรศัพท์

 • เมื่อคุณแตะบนไทล์บัญชี คุณจะเห็นมุมมองแบบเต็มหน้าจอของบัญชี ถ้าคุณเห็น เปิดใช้งานการลงชื่อเข้าใช้ทางโทรศัพท์ ซึ่งหมายความว่า คุณได้ตั้งค่าการลงชื่อเข้าใช้โดยสมบูรณ์โดยไม่มีรหัสผ่านของคุณ ถ้าคุณเห็น เปิดใช้งานการลงชื่อเข้าใช้โทรศัพท์ ให้แตะเพื่อเปิดใช้งานการลงชื่อเข้าใช้โทรศัพท์

 • หากคุณใช้แอปสําหรับการตรวจสอบสองปัจจัยอยู่แล้ว คุณสามารถแตะไทล์บัญชีเพื่อดูมุมมองแบบเต็มหน้าจอของบัญชีได้ จากนั้นแตะ เปิดใช้งานการลงชื่อเข้าใช้โทรศัพท์ เพื่อเปิดการลงชื่อเข้าใช้โทรศัพท์

 • หากคุณไม่พบบัญชีของคุณบนหน้าจอบัญชีของแอป นั่นหมายความว่าคุณยังไม่ได้เพิ่มบัญชีลงในแอป เพิ่มบัญชีMicrosoftส่วนบุคคลของคุณโดยทําตามขั้นตอนในบทความ เพิ่มบัญชีส่วนบุคคลของคุณ

ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณโดยใช้การลงชื่อเข้าใช้โทรศัพท์

 1. ไปที่หน้าลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ส่วนบุคคลของคุณ จากนั้นเลือกลิงก์ ใช้แอป Microsoft Authenticator แทน แทนการพิมพ์รหัสผ่าน

 2. Microsoft จะส่งการแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของคุณ

 3. อนุมัติการแจ้งเตือน

ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้การตรวจสอบสองปัจจัยสําหรับบัญชีของคุณ

วิธีการตรวจสอบสองปัจจัยมาตรฐานกําหนดให้คุณต้องป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณลงในอุปกรณ์ที่คุณกําลังลงชื่อเข้าใช้ จากนั้นเลือกว่าแอป Microsoft Authenticator จะได้รับการแจ้งเตือนหรือถ้าคุณต้องการคัดลอกรหัสการตรวจสอบจากแอป Authenticator บนอุปกรณ์ Android คุณสามารถดูรหัสการตรวจสอบได้บนหน้าจอบัญชี บนอุปกรณ์ iOS รหัสการตรวจสอบเหล่านี้สามารถพบได้ในหน้าจอบัญชีหรือมุมมองแบบเต็มหน้าจอของบัญชีขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชี คุณเปิดการตรวจสอบสองปัจจัยสําหรับบัญชีของคุณเมื่อคุณเพิ่มบัญชีลงในแอป Microsoft Authenticator

หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็นบัญชีที่ทํางานหรือโรงเรียนหรือบัญชีส่วนบุคคลของคุณบนหน้าจอบัญชีของแอป Microsoft Authenticator หมายความว่าคุณไม่ได้เพิ่มบัญชีลงในแอป Microsoft Authenticator เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีของคุณ ให้ดู เพิ่มบัญชีที่ทํางานหรือโรงเรียนของคุณ หรือ เพิ่มบัญชีส่วนบุคคลของคุณ

สําหรับขั้นตอนที่จําเป็นในการลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่ทํางานหรือโรงเรียนหรือบัญชีส่วนบุคคลของคุณ โดยใช้วิธีการตรวจสอบสองปัจจัยต่างๆ ให้ดู ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้การตรวจสอบสองชั้นหรือข้อมูลความปลอดภัย

คำถามที่ถามบ่อย

คำถาม

การแก้ไขปัญหา

การลงชื่อเข้าใช้ด้วยโทรศัพท์ของฉันปลอดภัยกว่าการพิมพ์รหัสผ่านอย่างไร

ข้อมูลของคุณจะถูกใช้เพื่อปกป้องคีย์ของคุณภายในเครื่องเท่านั้น โดยจะไม่มีการส่งหรือจัดเก็บไว้ในระบบคลาวด์

หลังจากที่คุณตั้งค่าแอป Microsoft Authenticator แอปจะสร้างคีย์บนโทรศัพท์ของคุณเพื่อปลดล็อกบัญชีของคุณที่ได้รับการป้องกันโดย PIN หรือการล็อกชีวมาตรของโทรศัพท์ของคุณ คีย์นี้จะใช้เพื่อพิสูจน์ตัวตนของคุณขณะลงชื่อเข้าใช้

การลงชื่อเข้าใช้โทรศัพท์จะแทนที่การตรวจสอบสองชั้นหรือไม่ ฉันควรปิดใช้งานหรือไม่

การลงชื่อเข้าใช้ด้วยโทรศัพท์เป็นการตรวจสอบสองขั้นตอนซึ่งทั้งสองขั้นตอนเกิดขึ้นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณควรเปิดใช้งานการตรวจสอบสองชั้นไว้เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมสําหรับบัญชีของคุณ

ถ้าฉันเปิดใช้งานการตรวจสอบสองชั้นสําหรับบัญชีของฉันฉันจะต้องอนุมัติการแจ้งเตือนสองรายการหรือไม่

ไม่ได้ การลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณโดยใช้โทรศัพท์ของคุณจะนับเป็นการตรวจสอบสองชั้นด้วย ดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องได้รับการอนุมัติครั้งที่สอง

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันทําโทรศัพท์หายหรือไม่มีโทรศัพท์อยู่กับฉัน How do Iเข้าถึงบัญชีของฉันได้อย่างไร

คุณสามารถเลือกลิงก์ ใช้รหัสผ่านแทน ได้เสมอบนหน้าลงชื่อเข้าใช้เพื่อสลับกลับไปใช้รหัสผ่านของคุณ หากคุณใช้การตรวจสอบสองชั้น คุณจะยังคงต้องใช้วิธีที่สองในการตรวจสอบข้อมูลประจําตัวของคุณ Microsoftขอแนะนําให้คุณใช้วิธีการตรวจสอบที่ทันสมัยมากกว่าหนึ่งวิธีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ คุณสามารถจัดการวิธีการตรวจสอบสําหรับบัญชีส่วนบุคคลได้จากหน้าการตั้งค่าความปลอดภัยของคุณ

สําหรับบัญชีที่ทํางานหรือโรงเรียน คุณสามารถไปที่หน้า การตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติม ขององค์กรของคุณ หรือหน้า รักษาความปลอดภัยของบัญชีของคุณ หากผู้ดูแลระบบของคุณเปิดข้อมูลความปลอดภัยไว้ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลความปลอดภัย โปรดดูภาพรวมข้อมูลความปลอดภัย (ตัวอย่าง) ถ้าคุณไม่สามารถจัดการวิธีการตรวจสอบของคุณได้ คุณต้องติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

How do Iหยุดใช้ฟีเจอร์นี้และกลับไปใช้รหัสผ่านของฉันได้อย่างไร

สําหรับบัญชีส่วนบุคคล ให้เลือกลิงก์ ใช้รหัสผ่านแทนในระหว่างการลงชื่อเข้าใช้ ระบบจะจดจําตัวเลือกล่าสุดของคุณและเสนอให้ตามค่าเริ่มต้นในครั้งถัดไปที่คุณลงชื่อเข้าใช้ หากคุณต้องการกลับไปใช้การลงชื่อเข้าใช้ทางโทรศัพท์ ให้เลือกลิงก์ ใช้แอปแทนในระหว่างการลงชื่อเข้าใช้

สําหรับบัญชีที่ทํางานหรือโรงเรียน คุณต้องยกเลิกการลงทะเบียนอุปกรณ์จากหน้าการตั้งค่าของแอป Microsoft Authenticator หรือปิดใช้งานอุปกรณ์จากพื้นที่กิจกรรมของอุปกรณ์&โปรไฟล์ของคุณ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดใช้งานอุปกรณ์ของคุณจากโปรไฟล์ของคุณ ให้ดู อัปเดตโปรไฟล์และข้อมูลบัญชีของคุณจากพอร์ทัลแอปของฉัน

เหตุใดฉันจึงไม่สามารถใช้บัญชีที่ทํางานหรือโรงเรียนมากกว่าหนึ่งบัญชีสําหรับการลงชื่อเข้าใช้ทางโทรศัพท์

โทรศัพท์ต้องลงทะเบียนกับบัญชีที่ทํางานหรือโรงเรียนบัญชีเดียว หากคุณต้องการเปิดการลงชื่อเข้าใช้โทรศัพท์สําหรับบัญชีที่ทํางานหรือโรงเรียนบัญชีอื่น คุณต้องยกเลิกการลงทะเบียนบัญชีของคุณจากอุปกรณ์นี้ผ่านหน้าการตั้งค่า

ฉันสามารถลงชื่อเข้าใช้คอมพิวเตอร์โดยใช้โทรศัพท์ของฉันได้หรือไม่

สําหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ เราขอแนะนําให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยWindows Helloบน Windows 10 Windows Helloให้คุณใช้ใบหน้า ลายนิ้วมือ หรือ PIN เพื่อลงชื่อเข้าใช้

ขั้นตอนต่อไป

หากคุณมีปัญหาในการรับรหัสการตรวจสอบสําหรับบัญชีMicrosoftส่วนบุคคลของคุณ โปรดดูส่วน การแก้ไขปัญหารหัสการตรวจสอบ ของMicrosoftข้อมูลความปลอดภัยของบัญชี&บทความรหัสการตรวจสอบ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม MICROSOFT 365 INSIDERS >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×