ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
การสนับสนุนโปรแกรมอ่านหน้าจอสําหรับ PowerPoint

บทความนี้สําหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นหรือการรับรู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ เช่น โปรแกรมผู้บรรยาย, JAWS หรือ NVDA ของ Microsoft ที่มีผลิตภัณฑ์ Microsoft 365 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหา การสนับสนุนโปรแกรมอ่านหน้าจอ Microsoft 365ที่ซึ่งคุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการช่วยสําหรับการเข้าถึงบนแอปของเรา สําหรับความช่วยเหลือทั่วไป ให้ไปที่ ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft home

ในหน้านี้ คุณจะพบกับลิงก์ไปยังบทความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเข้าถึงที่เขียนขึ้นสำหรับบุคคลที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ PowerPoint เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้าง PowerPoint งานนําเสนอที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทุพพลภาพ ให้ดู ทําให้งานนําเสนอ PowerPoint ของคุณสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทุพพลภาพ

เริ่มต้นใช้งานฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้ใน PowerPoint

ทํางานกับข้อความ รูปภาพ ตาราง วิดีโอ เสียง แผนภูมิ ฟอร์ม และแบบทดสอบ

แชร์และเขียนร่วมงานนำเสนอ

ส่งงานนำเสนอ

ทํางานกับPowerPoint Live ในMicrosoft Teams

บันทึกและพิมพ์งานนำเสนอ

ดูเพิ่มเติม

ทำให้บุคคลทุพพลภาพสามารถใช้งานนำเสนอ PowerPoint ของคุณได้

ฟีเจอร์การช่วยสําหรับการเข้าถึงในการเล่นวิดีโอและเสียงบน PowerPoint

ไฟล์คำบรรยายทดแทนการได้ยินที่สนับสนุนโดย PowerPoint

ปรับปรุงการช่วยสำหรับการเข้าถึงด้วยตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

ในหน้านี้ คุณจะพบกับลิงก์ไปยังบทความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเข้าถึงที่เขียนขึ้นสำหรับบุคคลที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ PowerPoint เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้าง PowerPoint งานนําเสนอที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทุพพลภาพ ให้ดู ทําให้งานนําเสนอ PowerPoint ของคุณสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทุพพลภาพ

เริ่มต้นใช้งานฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้ใน PowerPoint

ทำงานกับข้อความ รูปภาพ ตาราง วิดีโอ เสียง และแผนภูมิ

แชร์และเขียนร่วมงานนำเสนอ

ส่งงานนำเสนอ

ทํางานกับPowerPoint Live ในMicrosoft Teams

บันทึกและพิมพ์งานนำเสนอ

ดูเพิ่มเติม

ทำให้บุคคลทุพพลภาพสามารถใช้งานนำเสนอ PowerPoint ของคุณได้

ฟีเจอร์การช่วยสําหรับการเข้าถึงในการเล่นวิดีโอและเสียงบน PowerPoint

ไฟล์คำบรรยายทดแทนการได้ยินที่สนับสนุนโดย PowerPoint

ปรับปรุงการช่วยสำหรับการเข้าถึงด้วยตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

ในหน้านี้ คุณจะพบกับลิงก์ไปยังบทความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเข้าถึงที่เขียนขึ้นสำหรับบุคคลที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ PowerPoint เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้าง PowerPoint งานนําเสนอที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทุพพลภาพ ให้ดู ทําให้งานนําเสนอ PowerPoint ของคุณสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทุพพลภาพ

เริ่มต้นใช้งานฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้ใน PowerPoint

ทำงานกับข้อความ รูป ตาราง และวิดีโอ

แชร์และเขียนร่วมงานนำเสนอ

ส่งงานนำเสนอ

บันทึกและพิมพ์งานนำเสนอ

ดูเพิ่มเติม

ทำให้บุคคลทุพพลภาพสามารถใช้งานนำเสนอ PowerPoint ของคุณได้

ฟีเจอร์การช่วยสําหรับการเข้าถึงในการเล่นวิดีโอและเสียงบน PowerPoint

ไฟล์คำบรรยายทดแทนการได้ยินที่สนับสนุนโดย PowerPoint

ในหน้านี้ คุณจะพบกับลิงก์ไปยังบทความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเข้าถึงที่เขียนขึ้นสำหรับบุคคลที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ PowerPoint เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้าง PowerPoint งานนําเสนอที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทุพพลภาพ ให้ดู ทําให้งานนําเสนอ PowerPoint ของคุณสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทุพพลภาพ

เริ่มต้นใช้งานฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้ใน PowerPoint

ทำงานกับข้อความ รูปภาพและตาราง

แชร์และเขียนร่วมงานนำเสนอ

ส่งงานนำเสนอ

บันทึกและพิมพ์งานนำเสนอ

ดูเพิ่มเติม

ทำให้บุคคลทุพพลภาพสามารถใช้งานนำเสนอ PowerPoint ของคุณได้

ในหน้านี้ คุณจะพบกับลิงก์ไปยังบทความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเข้าถึงที่เขียนขึ้นสำหรับบุคคลที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ PowerPoint เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้าง PowerPoint งานนําเสนอที่สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทุพพลภาพ ให้ดู ทําให้งานนําเสนอ PowerPoint ของคุณสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทุพพลภาพ

เริ่มต้นใช้งานฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้ใน PowerPoint

ทำงานกับข้อความและรูปภาพ

แชร์และเขียนร่วมงานนำเสนอ

ส่งงานนำเสนอ

ทํางานกับPowerPoint Live ในMicrosoft Teams

บันทึกและพิมพ์งานนำเสนอ

ดูเพิ่มเติม

ทำให้บุคคลทุพพลภาพสามารถใช้งานนำเสนอ PowerPoint ของคุณได้

ไฟล์คำบรรยายทดแทนการได้ยินที่สนับสนุนโดย PowerPoint

ปรับปรุงการช่วยสำหรับการเข้าถึงด้วยตัวตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปหรือรับความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุน

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×