หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

โฟลเดอร์เป็นวิธีหนึ่งในการจัดระเบียบข้อความอีเมล ปฏิทิน ที่ติดต่อ และงานต่างๆ ใน Outlook

สิ่งสำคัญ: ขั้นตอนอาจแตกต่างกันระหว่าง Outlook สำหรับ Windowsใหม่และคลาสสิก เมื่อต้องการตรวจสอบเวอร์ชันของ Outlook ที่คุณกําลังใช้ ให้ค้นหาไฟล์ใน Ribbon ถ้าไม่มีตัวเลือก ไฟล์ ให้ทําตามขั้นตอนภายใต้แท็บ Outlook ใหม่ ถ้าตัวเลือกไฟล์ปรากฏขึ้น ให้เลือกแท็บ Outlook แบบคลาสสิก

  1. ในบานหน้าต่างโฟลเดอร์ทางด้านซ้าย ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการเพิ่มโฟลเดอร์ย่อยลงไป

  2. เลือก สร้างโฟลเดอร์ย่อยใหม่

  3. ป้อนชื่อสําหรับโฟลเดอร์ใหม่ แล้วกด Enter

เมื่อต้องการเพิ่มโฟลเดอร์ลงใน บานหน้าต่างโฟลเดอร์ ให้ทําดังต่อไปนี้:

  1. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของ จดหมายที่ติดต่องาน หรือ ปฏิทิน ให้คลิกขวาที่ตําแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มโฟลเดอร์ แล้วคลิก โฟลเดอร์ใหม่

    เพิ่มโฟลเดอร์ใหม่

    หมายเหตุ: เมื่ออยู่ใน ปฎิทินคำสั่ง โฟลเดอร์ใหม่ จะถูกแทนที่ด้วย ปฏิทินใหม่

  2. ในกล่อง ชื่อ ให้ใส่ชื่อสําหรับโฟลเดอร์ แล้วกด Enter

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×