หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
ส่งการตอบกลับไม่อยู่ที่สํานักงานโดยอัตโนมัติจาก Outlook สําหรับ Windows

ใช้การตอบกลับอัตโนมัติ (ไม่อยู่ที่สํานักงาน) จาก Outlook สำหรับ Windows เพื่อบอกบุคคลอื่นว่าคุณจะไม่สามารถตอบกลับข้อความอีเมลของพวกเขาได้ทันที

การสนับสนุนที่แนะนําในเบราว์เซอร์ของคุณสามารถให้โซลูชันดิจิทัลสําหรับปัญหา Outlook

ลองใช้การสนับสนุนตามคําแนะนํา

ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในOutlook สำหรับ Windows ตรวจสอบว่าคุณกําลังใช้ Outlook เวอร์ชัน ใดอยู่ จากนั้นเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้เพื่อส่งการตอบกลับไม่อยู่ที่สํานักงานโดยอัตโนมัติ:

สิ่งสำคัญ: ขั้นตอนอาจแตกต่างกันระหว่าง Outlook สำหรับ Windowsใหม่และคลาสสิก เมื่อต้องการตรวจสอบเวอร์ชันของ Outlook ที่คุณกําลังใช้ ให้ค้นหาไฟล์ใน Ribbon ถ้าไม่มีตัวเลือก ไฟล์ ให้ทําตามขั้นตอนภายใต้แท็บ Outlook ใหม่ ถ้าตัวเลือกไฟล์ปรากฏขึ้น ให้เลือกแท็บ Outlook แบบคลาสสิก

 1. บนแท็บ มุมมอง ให้เลือก การตั้งค่ามุมมอง 

 2. เลือก บัญชีผู้ใช้ > การตอบกลับอัตโนมัติ 

 3. เลือกปุ่มสลับ เปิดใช้งานการตอบกลับอัตโนมัติ

 4. เลือก ส่งการตอบกลับในระหว่างช่วงเวลาเท่านั้น แล้วใส่เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด

 5. ภายใต้ ส่งการตอบกลับอัตโนมัติภายในองค์กรของคุณ ให้ใส่ข้อความเพื่อส่งในขณะที่คุณไม่อยู่ (คุณสามารถใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบสําหรับการจัดแนวข้อความ สี และการเน้น)

  เมื่อต้องการตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติให้กับบุคคลอื่น ให้เลือก ส่งการตอบกลับภายนอกองค์กรของคุณ จากนั้นเพิ่มข้อความแยกต่างหากสําหรับผู้ชมรายนั้น

 6. เมื่อคุณทําเสร็จแล้ว ให้เลือก บันทึก

ระบุชนิดบัญชีผู้ใช้อีเมล

มีสองวิธีในการส่งการตอบกลับเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงานโดยอัตโนมัติ วิธีที่คุณทําจะขึ้นอยู่กับชนิดของบัญชีอีเมลที่คุณมี

เลือก ไฟล์ ทางด้านซ้ายสุดของ Ribbon:

แท็บ ไฟล์ อยู่ที่ด้านซ้ายสุดของแท็บ Ribbon

 ... จากนั้นเลือกรูปภาพด้านล่างที่ตรงกับเวอร์ชัน Outlook ของคุณ:

ถ้าคุณเห็นปุ่ม การตอบกลับอัตโนมัติ ให้ทำตามขั้นตอนเพื่อตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติ

ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม การตอบกลับอัตโนมัติ ให้ทำตามขั้นตอนเพื่อใช้กฎในการส่งข้อความ ไม่อยู่ที่สำนักงาน

ตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติ

 1. เลือก ไฟล์ > การตอบกลับอัตโนมัติ

  การตอบกลับอัตโนมัติ

  หมายเหตุ: สําหรับ Outlook 2007 ให้เลือก เครื่องมือ > ผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สํานักงาน

 2. ในกล่อง การตอบกลับอัตโนมัติ ให้เลือก ส่งการตอบกลับอัตโนมัติ

  อีกทางเลือกหนึ่งคือการตั้งค่าช่วงวันที่สำหรับการตอบกลับอัตโนมัติ การตั้งค่านี้จะปิดการตอบกลับอัตโนมัติในวันที่และเวลาที่คุณใส่ให้เป็นเวลาสิ้นสุด มิฉะนั้น คุณจะต้องปิดการตอบกลับอัตโนมัติด้วยตัวเอง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็น การตอบกลับอัตโนมัติ ให้ใช้ กฎและการแจ้งเตือน เพื่อตั้งค่าข้อความ ไม่อยู่ที่สำนักงานของคุณ

 3. บนแท็บ ภายในองค์กรของฉัน ให้พิมพ์การตอบกลับที่คุณต้องการส่งให้กับเพื่อนร่วมทีมหรือเพื่อนร่วมงานในช่วงที่คุณไม่อยู่ที่สำนักงาน

  ใส่ข้อความตอบกลับอัตโนมัติของคุณ

  หมายเหตุ: การส่งการตอบกลับอัตโนมัติไปยังบุคคลภายนอกองค์กรของฉัน จะส่งการตอบกลับอัตโนมัติไปยังอีเมลทั้งหมด รวมถึงจดหมายข่าว โฆษณา และอีเมลที่อาจเป็นอีเมลขยะ ถ้าคุณต้องการส่งการตอบกลับอัตโนมัติกับบุคคลภายนอกองค์กรของคุณ เราขอแนะนำให้เลือก ที่ติดต่อของฉันเท่านั้น

 4. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ

ปิดการตอบกลับอัตโนมัติ ไม่อยู่ที่สำนักงาน

เมื่อตั้งค่า Outlook ให้ส่งการตอบกลับอัตโนมัติ คุณจะเห็นข้อความภายใต้ Ribbon พร้อมข้อมูลนี้ เลือก ปิด เพื่อปิดใช้งานการตอบกลับอัตโนมัติ ไม่อยู่ที่สำนักงาน ถ้าคุณต้องการปรับเปลี่ยนวันที่สำหรับการตอบกลับอัตโนมัติหรือข้อความที่ส่งแล้ว ให้ใช้ขั้นตอนด้านบนเพื่อปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณ

หมายเหตุ: สำหรับ Outlook 2007 เมื่อต้องการปิดการตอบกลับเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน ให้เลือก เครื่องมือ > ผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน แล้วยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งการตอบกลับไม่อยู่ที่สำนักงานโดยอัตโนมัติ

ปิดการตอบกลับอัตโนมัติ

อัปเดตการตอบกลับอัตโนมัติของคุณในแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Outlook

คุณสามารถอัปเดตการตอบกลับอัตโนมัติของคุณบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณได้

คุณสามารถอัปเดตการตอบกลับอัตโนมัติของคุณจาก Outlook for iOS หรือ Outlook for Android คลิกที่นี่ เพื่อรับแอปและจัดการการตอบกลับอัตโนมัติของคุณได้จากทุกที่

การแก้ไขปัญหา: ฉันไม่เห็น การตอบกลับอัตโนมัติ

ถ้าคุณไม่เห็น Automatic Replies หลังจากเลือก ไฟล์ แสดงว่าคุณอาจใช้ Gmail, Yahoo หรือบัญชี POP หรือ IMAP อื่นๆ ที่ไม่สนับสนุนฟีเจอร์การตอบกลับอัตโนมัติของ Outlook คุณสามารถตั้งค่ากฎที่จะตอบกลับข้อความขาเข้าได้ ถ้าคุณปล่อยให้ Outlook ทํางานขณะที่คุณไม่อยู่ สํารับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ใช้กฎเพื่อส่งข้อความเมื่อไม่อยู่ที่สํานักงาน

ดูเพิ่มเติม

ส่งการตอบกลับไม่อยู่ที่สํานักงานโดยอัตโนมัติจาก Outlook for Mac

ส่งการตอบกลับไม่อยู่ที่สํานักงานโดยอัตโนมัติจาก Outlook.com

ส่งการตอบกลับไม่อยู่ที่สํานักงานโดยอัตโนมัติจาก Outlook บนเว็บ

เปิดใช้งานการตอบกลับไม่อยู่ที่สํานักงานโดยอัตโนมัติจาก Outlook for Android หรือ Outlook for iOS

ใช้กฎเพื่อส่งข้อความเมื่อไม่อยู่ที่สํานักงาน

วิดีโอ: ตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปหรือรับความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุน

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×