ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์หน้าจอของคุณใน Skype for Business

บทความนี้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นหรือการรับรู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ เช่น Windows โปรแกรมผู้บรรยาย, JAWS หรือ NVDA ที่มีผลิตภัณฑ์ Microsoft 365 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหา การสนับสนุนโปรแกรมอ่านหน้าจอ Microsoft 365ที่ซึ่งคุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการช่วยสําหรับการเข้าถึงบนแอปของเรา สำหรับความช่วยเหลือทั่วไป ให้ไปที่ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

ใช้ Skype for Business กับแป้นพิมพ์และโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อแชร์หน้าจอของคุณกับผู้ชมในการประชุมของคุณ คุณสามารถแชร์หน้าจอทั้งหมดของคุณ (แชร์เดสก์ท็อปของคุณ) เมื่อคุณต้องการแสดงการดําเนินการในหลายโปรแกรม หรือคุณสามารถแชร์เพียงโปรแกรมเดียว (แชร์หน้าต่าง) เมื่อคุณต้องการแสดงเพียงหนึ่งโปรแกรมหรือกลุ่มไฟล์ และไม่ต้องการให้ผู้อื่นเห็นสิ่งอื่นๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

เพื่อให้สามารถแชร์เนื้อหาในการประชุม Skype for Business ได้ คุณต้องเป็นผู้นําเสนอ ถ้าตัวเลือกไม่พร้อมใช้งาน ให้ขอให้ผู้นําเสนอคนหนึ่งให้มอบสิทธิ์ผู้นําเสนอแก่คุณ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้ผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่แป้นพิมพ์ลัดใน Skype for Business

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

ใช้แท็บเครื่องมือที่ใช้งานร่วมกัน

เมื่อคุณกําลังแชร์หน้าจอหรือโปรแกรมของคุณ Skype for Business จะแสดงแถบเครื่องมือที่ด้านบนของหน้าจอพร้อมปุ่มเพื่อควบคุมการแชร์ บนแถบเครื่องมือการแชร์ คุณสามารถ:

 • ให้การควบคุมเดสก์ท็อปของคุณแก่ผู้อื่นที่อยู่ในการประชุม หรือเรียกคืนการควบคุมหากบุคคลอื่นควบคุมเดสก์ท็อปของคุณอยู่

 • หยุดนำเสนอหน้าจอหรือโปรแกรมของคุณ

 • ปักหมุดแท็บเครื่องมือเพื่อให้มองเห็นแท็บเครื่องมือตลอดเวลา

 1. หากต้องการย้ายโฟกัสของแป้นพิมพ์ไปบนแท็บเครื่องมือ โปรดกด Ctrl+Shift+Space

 2. เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างรายการบนแถบเครื่องมือ ให้กด Tab คุณจะได้ยินโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณประกาศรายการ

 3. หากต้องการเลือกตัวเลือกบนแท็บเครื่องมือ โปรดกด Enter

 4. หากต้องการสลับโฟกัสกลับมาที่หน้าต่างการโทรหรือหน้าต่างการประชุม โปรดกด Esc

แชร์หน้าจอหรือโปรแกรมของคุณ

หมายเหตุ: เพื่อให้สามารถแชร์เนื้อหาในการประชุม Skype for Business ได้ คุณต้องเป็นผู้นําเสนอ ถ้าตัวเลือกไม่พร้อมใช้งาน ให้ขอให้ผู้นําเสนอคนหนึ่งให้มอบสิทธิ์ผู้นําเสนอแก่คุณ

เคล็ดลับ: เมื่อคุณแชร์เดสก์ท็อปของคุณ ทุกคนในการประชุมจะสามารถดูโปรแกรม ไฟล์ และการแจ้งเตือนทั้งหมดของคุณได้ ปิดหรือย่อโปรแกรมที่คุณไม่ต้องการให้ผู้อื่นเห็นให้เล็กสุด ก่อนที่คุณจะเริ่มนําเสนอเดสก์ท็อปของคุณ

เคล็ดลับ: ขณะที่คุณกําลังแชร์โปรแกรมเดียว สถานะ Skype for Business ของคุณจะเปลี่ยนเป็น กําลังประชุมทางโทรศัพท์ เมื่อคุณกําลังแชร์เดสก์ท็อปทั้งหมดของคุณ สถานะจะเปลี่ยนเป็น กําลังนําเสนอ และคุณจะไม่ได้รับข้อความโต้ตอบแบบทันทีหรือการโทร

 1. หากต้องการเลื่อนผ่านตัวควบคุมหน้าต่างการแชทหรือหน้าต่างการประชุม โปรดกด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มแชร์ แชร์เนื้อหา”

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนู แชร์เนื้อหา ให้กด Spacebar คุณจะได้ยิน: "แชร์เดสก์ท็อปของคุณ"

 3. หากต้องการนำเสนอเดสก์ท็อปทั้งหมดของคุณต่อผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โปรดกด Enter

  หมายเหตุ: 

  • หากคุณได้ยิน “หน้าต่าง Skype for Business ปุ่มยกเลิก” จะแสดงการแจ้งเตือนต่อไปนี้ “โปรดทราบว่า: บุคคลจะไม่สามารถเห็นทุกสิ่งบนหน้าจอที่คุณเลือกได้”

  • หากคุณไม่ต้องการให้การแจ้งเตือนนี้ปรากฏทุกครั้งที่คุณแชร์เดสก์ท็อปของคุณ โปรดกด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เอาเครื่องหมายออกแล้ว ไม่ต้องแสดงการแจ้งเตือนนี้อีก กล่องทำเครื่องหมาย” จากนั้นกด Spacebar

  • หากต้องการเริ่มแชร์เดสก์ท็อปของคุณ โปรดกด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ตกลง ปุ่ม”

  ขณะนี้ทุกคนในการประชุมสามารถมองเห็นเดสก์ท็อปทั้งหมดของคุณได้แล้ว โฟกัสจะย้อนกลับไปยังหน้าต่างการประชุม Skype for Business

 4. เมื่อต้องการนําเสนอเพียงโปรแกรมเดียว บนเมนู แชร์เนื้อหา ให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน: "แชร์หน้าต่าง" จากนั้นกด Enter ซึ่งจะเป็นการเปิดหน้าต่าง ใช้หน้าต่างร่วมกัน ซึ่งจะแสดงรายการโปรแกรมที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของคุณ โฟกัสจะอยู่บนปุ่ม ยกเลิก คุณจะได้ยิน: "แชร์หน้าต่าง หน้าต่าง ปุ่มยกเลิก"

  • เมื่อต้องการย้ายไปยังโปรแกรมที่พร้อมใช้งานโปรแกรมแรกที่จะนําเสนอ ให้กด Tab คุณจะได้ยินชื่อของโปรแกรม

  • เมื่อต้องการเลื่อนผ่านโปรแกรมที่พร้อมใช้งาน ให้กดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวา เมื่อคุณได้ยินชื่อของโปรแกรมที่คุณต้องการนําเสนอ ให้กด Spacebar ขณะนี้ปุ่ม แชร์ เปิดใช้งานแล้ว จากนั้นกด Enter การดําเนินการนี้จะแชร์โปรแกรมกับทุกคนในการโทร และส่งกลับโฟกัสไปยังหน้าต่างการประชุม Skype for Business

  เคล็ดลับ: เมื่อนําเสนอโปรแกรมเดียว โปรแกรมที่แชร์จะแสดงสี่เหลี่ยมสีดําถ้าหน้าต่างการประชุม Skype for Business อยู่ด้านบนสุด ถ้าคุณมีจอภาพหลายจอ ให้ลองย้ายหน้าต่างการประชุมไปยังจอภาพรองเพื่อไม่ให้หน้าต่างนั้นอยู่ด้านบนของโปรแกรมที่แชร์

 5. เมื่อต้องการหยุดการแชร์หน้าจอของคุณ ให้กด Ctrl+Shift+Space โฟกัสจะย้ายไปยังแถบเครื่องมือที่ด้านบนของหน้าจอ กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มหยุดการแชร์" แล้วกด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ใน Skype for Business

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อโทรออกหรือรับสายใน Skype for Business

แป้นพิมพ์ลัดใน Skype for Business

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Skype for Business

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

เรียนรู้วิธีการนำทางใน Skype for Business โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ Skype for Business for Mac กับคีย์บอร์ดและ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Mac OS เพื่อแชร์หน้าจอของคุณในการประชุม คุณสามารถนําเสนอเนื้อหาจาก Mac ของคุณและรับข้อความของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด กรุณาไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Skype for Business

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน macOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

 • เพื่อให้สามารถแชร์เนื้อหาในการประชุม Skype for Business for Mac ได้ คุณต้องเป็นผู้นําเสนอ ถ้าตัวเลือกเป็นสีเทา ให้ขอสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้นําเสนอจากผู้นําเสนอคนใดคนหนึ่ง

 • เมื่อคุณแชร์หน้าจอของคุณ ทุกคนในการประชุมจะสามารถดูโปรแกรม ไฟล์ และการแจ้งเตือนทั้งหมดของคุณได้ ปิดหรือซ่อนโปรแกรมที่คุณไม่ต้องการให้ผู้อื่นเห็นก่อนที่คุณจะเริ่มการนําเสนอ

แชร์หน้าจอของคุณ

หมายเหตุ: ขณะที่คุณกำลังนำเสนอ สถานะ Skype for Business for Mac ของคุณจะเปลี่ยนเป็น “กำลังประชุมทางโทรศัพท์” และคุณจะไม่ได้รับข้อความโต้ตอบแบบทันทีหรือสายโทรภายนอกการประชุมออนไลน์

 1. เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ และบนคีย์บอร์ด ให้กด Control+Command+S คุณจะได้ยิน: "แชร์หน้าจอ หน้าต่าง กล่องโต้ตอบของระบบ คุณกําลังใช้องค์ประกอบข้อความอยู่"

 2. เมื่อนำเสนอ คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:

  • เมื่อต้องการสลับไปยังโหมดเต็มหน้าจอ ให้กด Control+Option+M, W จากนั้นกดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "เข้าสู่โหมดเต็มหน้าจอ" แล้วกด Spacebar คุณจะได้ยิน: "ใส่พื้นที่เต็มหน้าจอด้วย Skype for Business" เมื่อต้องการกลับไปยังโหมดหน้าจอปกติ ให้กด Esc

  • หากต้องการซ่อนหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ โปรดกด Command+H

  • หากต้องการคืนค่าหน้าต่างที่ถูกซ่อน โปรดกด Command+Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อแอปของคุณ

  • เมื่อต้องการเข้าถึง Dock ให้กด Control+Option+D คุณจะได้ยิน: "Dock <โฟกัสปัจจุบันบน Dock>"

  • หากต้องการปิดหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ โปรดกด Command+W

 3. เมื่อต้องการหยุดการแชร์ ให้กด Control+Command+S คุณจะได้ยิน: "หยุดการแชร์"

โปรดดูเพิ่มเติมที่

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ใน Skype for Business

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อโทรออกหรือรับสายใน Skype for Business

แป้นพิมพ์ลัดใน Skype for Business

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Skype for Business

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

เรียนรู้วิธีการนำทางใน Skype for Business โดยใช้คุณลักษณะที่สามารถเข้าถึงได้

คุณสามารถใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ iOS เพื่อแชร์หน้าจอของคุณได้ใน Skype for Business

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ iPhone การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับ iPad

 • ตําแหน่งที่ตั้งและรายการต่างๆ บนส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) อาจแตกต่างกันเมื่อคุณเปิด Skype for Business บนอุปกรณ์ของคุณ องค์ประกอบเนื้อหาและ UI ที่อธิบายไว้ในหัวข้อนี้ทําหน้าที่เป็นตัวอย่างของเนื้อหาและองค์ประกอบบางอย่างที่คุณอาจมี

แชร์หน้าจอของคุณ

 1. เข้าร่วมการประชุม

  เคล็ดลับ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ ให้ดูที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ใน Skype for Business

  หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเป็นผู้นําเสนอการประชุม ถ้าคุณจัดการประชุม คุณจะเริ่มในฐานะผู้นําเสนอ

 2. บนหน้าจอการประชุม ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตัวเลือกเพิ่มเติม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู เพิ่มเติม จะเปิดขึ้น คุณจะได้ยิน "เพิ่มเติม"

 3. เมื่อต้องการนําเสนอ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มนําเสนอ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: "เรียกดู" จากนั้น เมื่อต้องการค้นหาไฟล์งานนําเสนอที่คุณต้องการแชร์ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู เรียกดู จะเปิดขึ้น

 4. ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของตําแหน่งที่ตั้งที่มีไฟล์ที่คุณต้องการนําเสนอ เมื่อคุณเลื่อน VoiceOver จะประกาศชื่อของตําแหน่งที่ตั้ง เมื่อต้องการเลือก ให้แตะหน้าจอสองครั้ง

 5. เมื่อต้องการเรียกดูไฟล์หรือโฟลเดอร์ภายในตําแหน่งที่ตั้ง ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของรายการที่คุณต้องการนําเสนอ เมื่อต้องการเลือกรายการ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ หลังจากที่คุณเลือกไฟล์ งานนําเสนอจะเริ่มโดยอัตโนมัติสําหรับผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

  หมายเหตุ: ในการแชร์งานนำเสนอ PowerPoint เมื่อต้องการแชร์สไลด์ถัดไป ให้ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน “ปุ่มสไลด์ถัดไป” จากนั้นจึงแตะสองครั้งที่หน้าจอ

 6. เมื่อคุณนําเสนอเสร็จแล้ว เมื่อต้องการหยุดการแชร์หน้าจอ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู เพิ่มเติม จะเปิดขึ้น ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มหยุดงานนําเสนอ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ดูเพิ่มเติมที่

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ใน Skype for Business

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อโทรออกหรือรับสายใน Skype for Business

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Skype for Business

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

เรียนรู้วิธีการนำทางใน Skype for Business โดยใช้คุณลักษณะที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Android เพื่อแชร์งานนําเสนอ PowerPoint ในระหว่างการประชุม Skype for Business for Android คุณไม่สามารถแชร์หน้าจอทั้งหมดของคุณหรือเนื้อหาของแอปพลิเคชันอื่น

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายในของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ระบบ Android การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ต Android

 1. เปิด Skype for Business for Android แล้วลงชื่อเข้าใช้ หากมีความจำเป็น

  เคล็ดลับ: หากคุณไม่ได้ลงชื่อออกจาก Skype for Business for Android ใช้งานครั้งล่าสุด แอปจะเปิดขึ้นโดยไม่มีการแจ้งให้คุณลงชื่อเข้าใช้ สำหรับวิธีการลงชื่อเข้าใช้ ให้ดูที่งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Skype for Business

 2. เข้าร่วมการประชุม

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเป็นผู้นําเสนอการประชุม ถ้าคุณจัดการประชุม คุณจะเริ่มในฐานะผู้นําเสนอ

 3. เมื่อต้องการเริ่มแชร์งานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ บนหน้าจอการประชุม ให้ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน “ตัวเลือกเพิ่มเติม, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งที่หน้าจอ

 4. เมนูจะเปิดขึ้นพร้อม นําเสนอ PowerPoint เป็นตัวเลือกแรก เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้ปัดไปทางขวา แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. มุมมอง Places จะเปิดขึ้น ปัดไปทางขวาเพื่อเรียกดูตัวเลือก เมื่ออยู่บนตําแหน่งที่ตั้งของงานนําเสนอของคุณ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. เมื่อต้องการเรียกดูโฟลเดอร์หรือไฟล์ในตําแหน่งที่ตั้งนั้น ให้ปัดไปทางขวา เมื่อต้องการเปิดโฟลเดอร์ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 7. เมื่อโฟกัสอยู่บนงานนําเสนอของคุณ ให้แตะสองครั้งเพื่อเริ่มการแชร์ คุณจะได้ยิน: "เริ่มการนําเสนอ" ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตกลง, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ งานนําเสนอของคุณจะเปิดขึ้น และผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมดสามารถดูได้

  หมายเหตุ: คุณสามารถแชร์งานนำเสนอ PowerPoint ในการประชุม Skype for Business for Android และไม่สามารถแชร์ได้ในการโทรด้วยเสียง การสนทนาทางวิดีโอ หรือเซสชันการแชท

ดูเพิ่มเติมที่

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อโทรออกหรือรับสายใน Skype for Business

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดการรายชื่อผู้ติดต่อของคุณใน Skype for Business

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Skype for Business

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft 365

เรียนรู้วิธีการนำทางใน Skype for Business โดยใช้คุณลักษณะที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×