ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ใน Skype for Business

ไอคอนตกแต่ง เนื้อหาของโปรแกรมอ่านหน้าจอ

บทความนี้มีไว้สําหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการช่วยสําหรับการเข้าถึงของ Office สำหรับความช่วยเหลือทั่วไปเพิ่มเติม ดูที่ หน้าแรกของฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

โดยส่วนใหญ่แล้วการเข้าร่วมประชุม Skype for Business นั้นง่าย เพียงแค่เลือกลิงก์การประชุมในปฏิทินของคุณแล้วกด Enter แต่บางครั้งคุณอาจจำเป็นต้องเข้าร่วมด้วยวิธีอื่น ใช้แป้นพิมพ์และ Narrator ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวเพื่อเข้าร่วมการประชุมโดยตรงจาก Skype for Business.

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด กรุณาไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Skype for Business.

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้ผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

เข้าร่วมการประชุมออนไลน์

มุมมอง การประชุม Skype จะแสดงรายการการประชุมของคุณในวันนั้น คุณสามารถเข้าร่วมการประชุม Skype จากแท็บ การประชุม ได้โดยตรง

เคล็ดลับ: ตามลักษณะการทำงานเริ่มต้นของ Narrator จะมีการลดระดับเสียงของแหล่งเสียงอื่น ๆ ในขณะใช้งาน Narrator ซึ่งหมายความว่าระดับเสียงในการโทรและการประชุมใน Skype for Business อาจต่ำเกินไปและทำให้ได้ยินไม่ชัด หากต้องการปิดใช้งานการตั้งค่านี้ ให้กดแป้นโลโก้ Windows+I เพื่อเปิด การตั้งค่า Windows จากนั้นพิมพ์ Narrator ลงในช่องค้นหาแล้วกดแป้นลูกศรลงจนกระทั่งคุณได้ยิน: "การตั้งค่า Narrator" กด Enter จากนั้นกด Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน: "สวิตช์สลับ เปิด ลดระดับเสียงของแอปอื่น ๆ เมื่อใช้งาน Narrator" จากนั้นกด Spacebar เพื่อเปิดหรือปิดการตั้งค่า

 1. ในหน้าต่างหลักของ Skype for Business ให้กด Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "รายชื่อผู้ติดต่อ" "การสนทนา" "ห้องสนทนา" (มีให้บริการสำหรับบัญชีผู้ใช้ Skype for Business บางบัญชี) "โทรศัพท์" หรือ "การประชุม" สิ่งที่คุณจะได้ยินขึ้นอยู่กับแท็บที่คุณเลือกในขณะนั้น

 2. กดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "การประชุม" จากนั้นกด Enter แท็บ การประชุม จะเปิดขึ้น

 3. กด Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน: “วันนี้” กดแป้นลูกศรลงเพื่อเลื่อนดูรายการการประชุมในวันนั้น คุณจะได้ยินเวลาและหัวข้อการประชุมแต่ละรายการเมื่อคุณเลื่อน

 4. หากต้องการเข้าร่วมการประชุมที่เลือกในปัจจุบันให้กด Enter

 5. หากคุณได้รับกล่องโต้ตอบ เข้าร่วมการประชุมเสียง ให้เลือกตัวเลือกเสียงที่คุณต้องการแล้วกด Enter

 6. หากคุณไม่ใช่ผู้จัดการประชุม ไมโครโฟนของคุณอาจถูกปิดเสียงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าร่วมการประชุม หากต้องการเปิดเสียงไมโครโฟน ให้กดแป้นโลโก้ Windows+F4 หรือกด Tab จนกระทั่งคุณพบปุ่ม เปิดเสียง จากนั้นกด Enter

 7. ระหว่างการประชุม สามารถใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ได้:

  • ในการเริ่มต้นการสนทนา ให้กด Ctrl+W แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ หากต้องการส่งข้อความ ให้กด Enter

  • หากต้องการเริ่มวิดีโอ ให้กด Ctrl+Shift+Enter

  • หากต้องการปิดลำโพงของคุณ ให้กดแป้นโลโก้ Windows+F4

  • หากต้องการเพิ่มผู้เข้าร่วม ให้กด Alt+V หน้าต่าง เชิญตามชื่อของหมายเลขโทรศัพท์ จะเปิดขึ้น พิมพ์ชื่อแล้วกด Enter

  • หากต้องการใช้แป้นกดหมายเลข ให้กด Ctrl+Shift+D คุณจะได้ยิน "โทรออก Skype"

  • หากต้องการแชร์เนื้อหา เช่น หน้าจอหรือสไลด์PowerPoint ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มแบ่งปันเนื้อหา" จากนั้นกด Enter

  • หากต้องการเข้าถึงตัวเลือกเพิ่มเติม เช่น หากต้องการเริ่มบันทึกการโทร ให้กดปุ่ม Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม" จากนั้นกด Enter

ออกจากการประชุมออนไลน์

 1. หากต้องการออกจากการประชุมออนไลน์ ให้กด Alt+Q หน้าต่างโต้ตอบ คุณภาพการโทรดีแค่ไหน? จะเปิดขึ้น หากต้องการปิด ให้กด Esc

 2. โฟกัสจะย้ายไปที่หน้าต่าง การสนทนา หากคุณต้องการเข้าร่วมการโทรอีกครั้ง ให้กดปุ่ม Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มเข้าร่วมการประชุม Skype อีกครั้ง" จากนั้นกด Enter หากคุณไม่ต้องการเข้าร่วมการโทรอีกครั้ง ให้กด Esc เพื่อปิดหน้าต่าง การสนทนา

โปรดดูเพิ่มเติมที่

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อต่อหรือรับสายโทรศัพท์ใน Skype for Business

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มบุคคลในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณใน Skype for Business

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Skype for Business

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Skype for Business

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft ๓๖๕

ทำให้การประชุมของคุณสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นด้วย Skype for Business

ใช้ Skype for Business for Mac ด้วยแป้นพิมพ์และ VoiceOver โปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีในตัวสำหรับ Mac OS เพื่อเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด กรุณาไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Skype for Business

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน macOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

เข้าร่วมการประชุมจากมุมมอง “การประชุม”

มุมมอง การประชุม Skype จะแสดงรายการการประชุมของคุณในวันนั้น คุณยังสามารถเข้าร่วมการประชุม Skype จากมุมมอง การประชุม ได้โดยตรง หากการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยบุคคลภายในบริษัทของคุณ

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ได้ลงชื่อออกจาก Skype for Business for Mac ในครั้งล่าสุดที่คุณใช้งาน แอปจะเปิดโดยไม่มีการขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้

 1. เมื่อต้องการเปิด VoiceOver ให้กด Command+F5

 2. ในหน้าต่างหลัก Skype for Business for Mac ให้กด Control+Option+Shift+ลูกศรลง เพื่อเปิดกลุ่มนำทางหลัก

 3. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน “การประชุม, เลือกแล้ว, ปุ่มสลับ” จากนั้นจึงกด Control+Option+Spacebar

 4. กดปุ่ม Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน “ตารางการประชุม” จากนั้นจึงกด Control+Option+ลูกศรขวา เพื่อเลื่อนดูรายการการประชุมของคุณ คุณจะได้ยินเวลาและหัวข้อการประชุมแต่ละรายการเมื่อคุณเลือก

 5. หากต้องการเข้าร่วมการประชุมที่เลือกในปัจจุบัน ให้กด Spacebar

เคล็ดลับ: ไมโครโฟนของคุณอาจถูกปิดเสียงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าร่วมการประชุม หากต้องการเปิดเสียงไมโครโฟน ให้กดปุ่ม Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน “ปุ่มเปิดเสียง ปิดเสียง” จากนั้นจึงกด Control+Option+Spacebar

ออกจากการประชุมออนไลน์

หากต้องการออกจากที่ประชุมอย่างรวดเร็ว ให้กด Command+W

โปรดดูเพิ่มเติมที่

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อโทรออกหรือรับสายใน Skype for Business

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มบุคคลในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณใน Skype for Business

แป้นพิมพ์ลัดใน Skype for Business

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Skype for Business

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft ๓๖๕

เรียนรู้วิธีใช้งาน Skype for Business โดยใช้คุณลักษณะการเข้าถึง

ใช้ Skype for Business ร่วมกับ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Mac OS เพื่อเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ iPhone การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับ iPad

 • องค์ประกอบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ใน Skype for Business แตกต่างไปตามชนิดของการประชุม

ในหัวข้อนี้

เข้าร่วมการประชุม

 1. เปิด Skype for Business แล้วลงชื่อเข้าใช้ หากมีความจำเป็น

  เคล็ดลับ: หากคุณไม่ได้ลงชื่อออกจาก Skype for Business ในครั้งล่าสุดที่คุณใช้งาน แอปจะเปิดโดยไม่มีการขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้ สำหรับวิธีการลงชื่อเข้าใช้ ให้ดูที่งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Skype for Business

 2. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน “ปุ่มการประชุม” แล้วแตะสองครั้งที่หน้าจอ

 3. ในรายการ การประชุม ให้ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินการประชุมที่คุณต้องการเข้าร่วม VoiceOver จะแจ้งรายละเอียดการประชุม และหากเป็นการประชุม Skype ให้แตะสองครั้งที่หน้าจอ หน้าต่างรายละเอียดการประชุมจะเปิด คุณจะได้ยิน: “การประชุม, ปุ่มย้อนกลับ”

  เคล็ดลับ: หากคุณต้องการเปิดปฏิทิน Outlook ของคุณเพื่อค้นหาการประชุม ในรายการการประชุม ให้เลื่อนไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน “ปุ่มเปิดปฏิทิน” จากนั้นให้แตะสองครั้งที่หน้าจอ สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการอ่านคำเชิญเข้าร่วมประชุม ให้ไปที่งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

 4. ในหน้าต่างรายละเอียดการประชุม ให้ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน “ปุ่มเข้าร่วมการประชุม” จากนั้นจึงแตะสองครั้งที่หน้าจอ ขณะนี้คุณได้เข้าร่วมการประชุมแล้ว และโฟกัสย้ายไปที่หน้าจอการประชุม

 5. ไมโครโฟนของคุณจะถูกปิดเสียงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าร่วมการประชุมเว้นแต่คุณจะเป็นผู้จัดการประชุม เมื่อต้องการเปิดเสียงไมโครโฟนของคุณ ให้ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน “เลือกแล้ว, ปุ่มปิดเสียงเรียกเข้า" แล้วแตะสองครั้งที่หน้าจอ

 6. ระหว่างการประชุม ในหน้าจอการประชุม จะมีตัวเลือกต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเริ่มต้นการแชท ให้ปัดไปทางขวาหรือทางซ้ายจนกระทั่งคุณได้ยิน “ปุ่มแสดงการแชท” จากนั้นจึงแตะสองครั้งที่หน้าจอ

  • เมื่อต้องการเริ่มต้นวิดีโอ ให้ปัดไปทางขวาหรือทางซ้ายจนกระทั่งคุณได้ยิน “ปุ่มวิดีโอปิดอยู่” จากนั้นจึงแตะสองครั้งที่หน้าจอ

  • เมื่อต้องการปิดเสียงลำโพง ให้ปัดไปทางขวาหรือทางซ้ายจนกระทั่งคุณได้ยิน “เลือกแล้ว, ลำโพงเปิดอยู่” จากนั้นจึงแตะสองครั้งที่หน้าจอ

  • เมื่อต้องการเพิ่มผู้เข้าร่วม ให้ปัดไปทางขวาหรือทางซ้ายจนกระทั่งคุณได้ยิน “ปุ่มเพิ่ม” จากนั้นจึงแตะสองครั้งที่หน้าจอ

  • เมื่อต้องการเข้าถึงแป้นกดหมายเลข ให้ปัดไปทางขวาหรือทางซ้ายจนกระทั่งคุณได้ยิน “ปุ่มแป้นพิมพ์” จากนั้นจึงแตะสองครั้งที่หน้าจอ

  • เมื่อต้องการเข้าถึงตัวเลือกเพิ่มเติม เช่น การแชร์งานนำเสนอ PowerPoint (หากคุณเป็นผู้นำเสนอในการประชุม) ให้ปัดไปทางขวาหรือทางซ้ายจนกระทั่งคุณได้ยิน “ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม” แล้วแตะสองครั้งที่หน้าจอ ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ จากนั้นจึงแตะสองครั้งที่หน้าจอ

ออกจากการประชุม

 1. เมื่อต้องการออกจากการประชุม ในหน้าจอการประชุม ให้ปัดไปทางขวาหรือทางซ้ายจนกระทั่งคุณได้ยิน “ปุ่มวางสาย” จากนั้นจึงแตะสองครั้งที่หน้าจอ โฟกัสจะย้ายไปที่หน้าจอการแชทของการประชุม

 2. เมื่อต้องการย้ายกลับไปที่รายการการประชุม ให้ปัดไปทางซ้ายจนกระทั่งคุณได้ยิน “ปุ่มย้อนกลับ” จากนั้นจึงแตะสองครั้งที่หน้าจอ

ดูเพิ่มเติมที่

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อโทรออกหรือรับสายใน Skype for Business

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มบุคคลในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณใน Skype for Business

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Skype for Business

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft ๓๖๕

เรียนรู้วิธีการนำทางใน Skype for Business โดยใช้คุณลักษณะการช่วยสำหรับการเข้าถึง

ใช้ Skype for Business for Android ด้วย TalkBack โปรแกรมอ่านหน้าจอ Android ที่มีอยู่ในตัวเพื่อเข้าร่วมการประชุมออนไลน์

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Microsoft 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Microsoft 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายในของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ระบบ Android การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ต Android

ในหัวข้อนี้

เข้าร่วมการประชุมออนไลน์

 1. เปิด Skype for Business for Android และลงชื่อเข้าใช้หากจำเป็น

  เคล็ดลับ: หากคุณไม่ได้ลงชื่อออกจาก Skype for Business ในครั้งล่าสุดที่คุณใช้งาน แอปจะเปิดโดยไม่มีการขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้ สำหรับวิธีการลงชื่อเข้าใช้ ให้ดูที่งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Skype for Business

 2. เลื่อนไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ดูรายชื่อการประชุม" จากนั้นให้แตะสองครั้งที่หน้าจอ

 3. ในรายการ การประชุม เลื่อนไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินการประชุมที่ต้องการเข้าร่วม TalkBack จะแจ้งรายละเอียดการประชุมและแจ้งว่าเป็นการประชุมแบบออนไลน์ แตะสองครั้งที่หน้าจอ หน้าต่างรายละเอียดการประชุมจะเปิดขึ้น คุณจะได้ยิน: "Skype for Business"

  เคล็ดลับ: หากคุณต้องการเปิดปฏิทิน Outlook ของคุณเพื่อหาการประชุม ให้เลื่อนไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "เปิดปฏิทิน" จากนั้นให้แตะสองครั้งที่หน้าจอ ในปฏิทินให้เลื่อนนิ้วหนึ่งนิ้วลงตามหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยินการประชุม จากนั้นจึงแตะสองครั้งที่หน้าจอ สำหรับคำแนะนำวิธีการอ่านคำเชิญเข้าร่วมประชุม ไปที่ งานพื้นฐานโดยใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

 4. ในหน้าต่างรายละเอียดการประชุม ให้เลื่อนไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "เข้าร่วมการประชุม" จากนั้นให้แตะสองครั้งที่หน้าจอ คุณจะได้ยิน: "Skype for Business" ตอนนี้คุณเข้าร่วมการประชุมแล้ว

 5. ไมโครโฟนของคุณจะถูกปิดเสียงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าร่วมการประชุมเว้นแต่คุณจะเป็นผู้จัดการประชุม หากต้องการเปิดเสียงไมโครโฟน ให้เลื่อนไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "เลือก สวิตช์ เสียงถูกปิด" แล้วแตะสองครั้งที่หน้าจอ

 6. ระหว่างการประชุม สามารถใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ได้:

  • หากต้องการเริ่มต้นการสนทนา ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มการสนทนา" จากนั้นให้แตะสองครั้งที่หน้าจอ

  • หากต้องการเริ่มเล่นวิดีโอ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ไม่ได้เลือก สวิตช์ แสดงตัวอย่างวิดีโอถูกปิด" จากนั้นให้แตะสองครั้งที่หน้าจอ

  • หากต้องการปิดลำโพงของคุณ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงว่า "เลือก สวิตช์ ลำโพง" จากนั้นให้แตะสองครั้งที่หน้าจอ

  • หากต้องการเพิ่มผู้เข้าร่วม ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มเพิ่มผู้เข้าร่วมประชุม" จากนั้นให้แตะสองครั้งที่หน้าจอ

  • หากต้องการใช้แป้นกดและข้อความเสียง ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มดูแป้นกดและข้อความเสียง" จากนั้นให้แตะสองครั้งที่หน้าจอ

  • หากต้องการเข้าถึงตัวเลือกเพิ่มเติม เช่น หากต้องการแสดงงานนำเสนอ PowerPoint หรือพักสาย ให้เลื่อนนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม" จากนั้นให้แตะที่หน้าจอ เลื่อนไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินตัวเลือกที่ต้องการ แล้วแตะสองครั้งที่หน้าจอ

ออกจากการประชุมออนไลน์

 1. ในการออกจากการประชุมออนไลน์ ให้เลื่อนไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: "ปุ่มวางสาย"

 2. แตะสองครั้งที่หน้าจอ คุณจะได้ยิน: "การโทรสิ้นสุดลงแล้ว" โฟกัสจะกลับไปที่หน้าจอการสนทนา

โปรดดูเพิ่มเติมที่

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อโทรออกหรือรับสายใน Skype for Business

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มบุคคลในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณใน Skype for Business

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Skype for Business

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft ๓๖๕

เรียนรู้วิธีใช้งาน Skype for Business โดยใช้คุณลักษณะการเข้าถึง

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×