Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Luôn đi trước một bước nhờ Microsoft 365. Đăng ký ngay >

Chào mừng bạn đến với Hỗ trợ của Microsoft

;

Học tập và đào tạo

Một người phụ nữ và một người đàn ông, làm việc cùng nhau

Trung tâm đào tạo về Microsoft 365

Nhanh chóng làm việc hiệu quả với các video, hướng dẫn và tài nguyên Microsoft 365 này.

DUYỆT CÁC TÙY CHỌN ĐÀO TẠO

Một người đàn ông, mỉm cười

Mẹo Microsoft

Tìm hiểu các mẹo mới nhất để tận dụng tối đa các sản phẩm Microsoft của bạn.

LẤY MẸO CHO WINDOWS, SURFACE & THÊM NỮA

Một người đàn ông lớn tuổi, đeo tai nghe, sử dụng máy tính

Trợ năng

Tìm hiểu thêm về các tính năng trợ năng và cá nhân hóa cài đặt PC của bạn.

TÌM HIỂU VỀ TÍNH NĂNG TRỢ NĂNG 

Một người đàn ông đang làm việc trên máy tính xách tay chạy Windows 10

Có gì mới trong Windows 10

Các bản cập nhật Windows sẽ giúp bạn quản lý thời gian, tăng cường bảo mật và sáng tạo hơn khi sử dụng Windows 10.

XEM CÓ GÌ MỚI TRONG WINDOWS 10