Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Các bước dưới đây mô tả cách thay đổi mật khẩu đã biết . Nếu bạn cần đặt lại mật khẩu vì quên mật khẩu, hãy xem Đặt lại mật khẩu tài khoản Microsoft để thay thế.

Thay đổi mật khẩu của bạn

  1. Đi tới account.microsoft.com và nếu bạn chưa đăng nhập, hãy đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu hiện tại cho tài khoản mà bạn muốn cập nhật.

  2. Từ tiêu đề điều hướng , chọn Bảo mật và vì bạn đang truy nhập thông tin nhạy cảm, bạn sẽ cần nhập lại mật khẩu cho tài khoản này.

  3. Từ ô Bảo mật mật khẩu, chọn Thay đổi mật khẩu của tôi.

  4. Trên trang Thay đổi mật khẩu, nhập mật khẩu hiện tại của bạn, rồi nhập mật khẩu mới.

    Để bảo mật bổ sung, hãy chọn hộp kiểm tùy chọn nhắc bạn cập nhật mật khẩu 72 ngày một lần.

  5. Chọn Lưu.

Nếu bạn không thể thay đổi mật khẩu của mình

Nếu bạn không thể thay đổi mật khẩu theo cách này, hãy xem Đặt lại mật khẩu tài khoản Microsoft của bạn.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ

Để được hỗ trợ kỹ thuật, hãy truy nhập Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Microsoft, nhập sự cố của bạn và chọn Nhận trợ giúp. Nếu bạn vẫn cần được trợ giúp, hãy chọn mục Liên hệ với bộ phận hỗ trợ để được chuyển tới tùy chọn hỗ trợ phù hợp nhất.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×