Mục lục
×

Các bước dưới đây mô tả cách thay đổi mật khẩu đã biết. Nếu bạn cần đặt lại mật khẩu vì quên mật khẩu, thay vào đó hãy xem Bước 1: Đặt lại mật khẩu tài khoản Microsoft của bạn.

Thay đổi mật khẩu của bạn

  1. Đi tới account.microsoft.com và nếu bạn chưa đăng nhập, hãy đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu hiện tại cho tài khoản bạn muốn cập nhật.

  2. Từ đầu trang dẫn hướng, hãy chọn Bảo mật và vì bạn đang truy nhập thông tin nhạy cảm, bạn cần phải nhập lại mật khẩu cho tài khoản này.

  3. Từ ô Bảo mật mật mật khẩu, chọn Thay đổi mật khẩu của tôi.

  4. Trên trang Thay đổi mật khẩu, nhập mật khẩu hiện tại của bạn, rồi nhập mật khẩu mới.

    Để bảo mật bổ sung, hãy chọn hộp kiểm tùy chọn nhắc bạn cập nhật mật khẩu 72 ngày một lần.

  5. Chọn Lưu.

Nếu bạn không thể thay đổi mật khẩu của mình

Nếu bạn không thể thay đổi mật khẩu của mình theo cách này, hãy xem:

Bước 1: Đặt lại mật khẩu tài khoản Microsoft của bạn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×