Trợ giúp và tìm hiểu Outlook

Phát email của bạn mọi lúc mọi nơi

Phát email của bạn mọi lúc mọi nơi

Sắp xếp và trả lời email với phản hồi ngắn bằng giọng nói hoặc với tính năng trượt nhanh đơn giản. Tính năng Phát email của tôi trong ứng dụng Outlook giúp bạn luôn được cập nhật thông tin.

Phát email của tôi

Khám phá Outlook

Xem ngày của bạn trong thời gian thực

Xem ngày của bạn bằng Thời gian thực

Bạn có muốn đồng bộ lịch làm việc và lịch cá nhân để không phải lo lắng nữa không? Dễ dàng quản lý lịch của bạn bằng Thời gian thực.

Sử dụng Thời gian thực

Tìm hiểu với Outlook

Xem khóa đào tạo nổi bật của chúng tôi và sử dụng tính năng gắn cờ để sắp xếp hộp thư đến của bạn.

Tìm hiểu: Gắn cờ

Đang thực hiện. Đang thực hiện. Hoàn tất

Sắp xếp công việc và hoạt động vui chơi bằng To Do trong Outlook trên web.

Luôn tập trung với To Do

Luôn cập nhật thông tin mọi lúc, mọi nơi

Cập nhật email và thay đổi vào ngày của bạn bằng ứng dụng Outlook trên di động. Thêm tài khoản cá nhân và tài khoản làm việc của bạn để luôn được cập nhật.

Di động hóa

Giới thiệu Microsoft 365

Bộ sưu tập các ứng dụng năng suất mạnh mẽ bạn có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi. Sắp xếp cuộc sống, tăng khả năng sáng tạo của bạn và bảo vệ những nội dung quan trọng.

Tìm hiểu thêm

Bản dùng thử miễn phí

Gây ấn tượng mạnh bằng Thông báo