Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Dùng thử Outlook mới!

Outlook for Windows giúp bạn kết nối và điều phối thế giới của mình. Bạn có thể viết email tốt hơn, sắp xếp và sắp xếp hợp lý cũng như có quyền truy cập nhanh vào các ứng dụng phổ biến của Microsoft. Hãy thử Outlook mới trên thiết bị Windows ngay bây giờ.

Tìm hiểu thêm

Hình minh họa cửa sổ Outlook làm nổi bật nút chuyển đổi Outlook mới

Khám phá Outlook

Xem ngày của bạn trong thời gian thực

Xem ngày của bạn bằng Thời gian thực

Bạn có muốn đồng bộ lịch làm việc và lịch cá nhân để không phải lo lắng nữa không? Dễ dàng quản lý lịch của bạn bằng Thời gian thực.

Sử dụng Thời gian thực

Tìm hiểu với Outlook

Xem khóa đào tạo nổi bật của chúng tôi và sử dụng tính năng gắn cờ để sắp xếp hộp thư đến của bạn.

Tìm hiểu: Gắn cờ

Luôn cập nhật thông tin mọi lúc, mọi nơi

Cập nhật email và thay đổi vào ngày của bạn bằng ứng dụng Outlook trên di động. Thêm tài khoản cá nhân và tài khoản làm việc của bạn để luôn được cập nhật.

Di động hóa

Ảnh chụp màn hình của màn hình chính Outlook Web App

Kết nối. Sắp xếp. Hoàn thành mọi việc.

Mọi thứ bạn cần để trở nên hiệu quả nhất và tự kết nối chính mình—ở nhà, khi đang di chuyển và ở mọi nơi.

Đăng nhập hoặc tạo tài khoản miễn phí

Giới thiệu Microsoft 365

Bộ sưu tập các ứng dụng năng suất mạnh mẽ bạn có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi. Sắp xếp cuộc sống, tăng khả năng sáng tạo của bạn và bảo vệ những nội dung quan trọng.

Dùng thử 1 tháng miễn phí

Trình soạn thảo Microsoft