Bạn có thể sử Outlook để đọc và gửi thư từ các tài khoản Yahoo, Gmail, Hotmail và các tài khoản email khác. Nếu bạn muốn thêm thủ công một tài khoản email khác vào tài khoản Outlook, bạn có thể cần sử dụng thiết lập nâng cao. Hãy xem Thêm tài khoản email vào Outlook.

Bạn sẽ cần thiết đặt máy chủ thư đến (POP hoặc IMAP) và thiết đặt máy chủ thư đi (SMTP) của nhà cung cấp email của bạn. Sau đây là danh sách các thiết đặt này cho một số nhà cung cấp email. Nếu bạn không thấy danh sách của mình được liệt kê ở đây, hãy yêu cầu nhà cung cấp email cung cấp chúng cho bạn.

Nhà cung cấp email

IMAP Cài đặt

Trình điều Cài đặt POP

Bộ bảo Cài đặt SMTP

Microsoft 365

Outlook

Hotmail

Live.com

Máy chủ: outlook.office365.com

Cổng: 993

Mã hóa: SSL/TLS

Máy chủ: outlook.office365.com

Cổng: 995

Mã hóa: SSL/TLS

Máy chủ: smtp.office365.com

Cổng: 587

Mã hóa: STARTTLS

MSN

Máy chủ: imap-mail.outlook.com

Cổng: 993

Mã hóa: SSL/TLS

Máy chủ: pop-mail.outlook.com

Cổng: 995

Mã hóa: SSL/TLS

Máy chủ: smtp-mail.outlook.com

Cổng: 587

Mã hóa: STARTTLS

 Xem thêm

POP, IMAP và SMTP cho Outlook.com

Thêm các tài khoản email khác của bạn vào Outlook.com

Kết nối khoản email trong Outlook web của bạn (Microsoft 365)

Tài nguyên hỗ trợ

Bạn cũng có thể nhận hỗ trợ từ người dùng Outlook.com khác trong Diễn đàn cộng đồng của chúng tôi hoặc nhận trợ giúp bằng cách chọn Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ bên dưới:

Để nhận hỗ trợ trong Outlook.com, nhấp ở đây hoặc chọn  Biểu tượng trợ giúp Outlook.com trên thanh menu và nhập truy vấn của bạn. Nếu tự trợ giúp không giải quyết được sự cố của bạn, hãy cuộn xuống đến Vẫn cần trợ giúp? và chọn .

Để liên hệ với chúng tôi trong Outlook.com, bạn sẽ cần đăng nhập. Nếu bạn không thể đăng nhập, hãy bấm vào ở đây

Để được trợ giúp khác về tài khoản Microsoft và các gói đăng ký của bạn, hãy truy cập Trợ giúp Tài khoản & Thanh toán.

Biểu tượng ứng dụng Nhậ trợ giúp

Để nhận trợ giúp và khắc phục sự cố các sản phẩm và dịch vụ khác của Microsoft, hãy nhập sự cố của bạn tại đây

Đăng câu hỏi, theo dõi các cuộc thảo luận và chia sẻ kiến thức của bạn trong Cộng đồng Outlook.com.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×