Xem và xóa lịch sử duyệt web trong Microsoft Edge

Lịch sử duyệt web—bao gồm thông tin bạn đã nhập vào biểu mẫu, mật khẩu và các trang web bạn đã truy cập—là thông tin mà Microsoft Edge ghi nhớ và lưu trữ khi bạn duyệt web.

Hầu hết thông tin này chỉ được lưu trữ trên PC, nhưng nếu bạn sử dụng Cortana, một số thông tin cũng sẽ được lưu trữ trên đám mây, để giúp Cortana kịp thời đưa ra nhiều đề xuất và hỗ trợ cá nhân cho bạn hơn.

  1. Để xem lịch sử duyệt web, hãy chọn Hub  > Lịch sử .
  2. Chọn Xóa tất cả lịch sử.
  3. Chọn loại dữ liệu bạn muốn xóa khỏi PC của mình, rồi chọn Xóa.
  4. Nếu bạn sử dụng Cortana và muốn xóa lịch sử duyệt web được lưu trữ trên đám mây, hãy chọn Thay đổi mọi thứ Microsoft Edge biết về tôi trên đám mây, rồi chọn Xóa lịch sử duyệt web.

Nội dung sẽ bị xóa khi bạn xóa lịch sử duyệt web

Các loại thông tinNội dung sẽ bị xóaThông tin được lưu trữ ở đâu
Lịch sử duyệt webURL của trang web mà bạn đã truy cập và ngày giờ của mỗi lần truy cập.Trên đám mây và PC của bạn
Cookie và dữ liệu trang web đã lưuThông tin các trang lưu trữ trên PC để ghi nhớ những tùy chọn của bạn, như thông tin đăng nhập hoặc vị trí của bạn.Trên PC của bạn
Dữ liệu và tệp được lưu trong bộ đệmBản sao của các trang, hình ảnh và nội dung phương tiện khác được lưu trữ trên PC của bạn. Trình duyệt sử dụng những bản sao này để tải nội dung nhanh hơn vào lần tiếp theo bạn truy cập các trang web đó.Trên PC của bạn
Lịch sử tải xuốngDanh sách các tệp bạn tải xuống từ trang web. Tác vụ này chỉ xóa danh sách, chứ không phải các tệp thật sự mà bạn đã tải xuống.Trên PC của bạn
Dữ liệu biểu mẫu Thông tin mà bạn đã nhập vào các biểu mẫu, chẳng hạn như email hoặc địa chỉ giao hàng. Trên PC của bạn
Mật khẩuMật khẩu mà bạn đã lưu cho các trang web. Trên PC của bạn
Giấy phép phương tiệnPlayReady/Giấy phép nội dung Quản lý Quyền Kỹ thuật số. Trên PC của bạn
Ngoại lệ đối với cửa sổ bật lênDanh sách các trang web mà bạn đã cho phép rõ ràng để hiển thị cửa sổ bật lên. Trên PC của bạn
Quyền đối với vị tríDanh sách các trang web mà bạn đã cho phép nắm bắt vị trí của mình một cách rõ ràng. Trên PC của bạn
Quyền toàn màn hìnhDanh sách các trang web mà bạn đã cho phép tự động mở ở chế độ toàn màn hình một cách rõ ràng. Trên PC của bạn
Quyền đối với tính tương thíchDanh sách trang web mà bạn đã cho phép tự động mở trong Internet Explorer một cách rõ ràng.  Trên PC của bạn


Thuộc tính

ID Bài viết: 10607 - Xem lại Lần cuối: 20-01-2017 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi