Xem và xóa lịch sử trình duyệt trong Microsoft Edge

Áp dụng cho: EdgeWindows 10

 

Khi bạn cho phép,

Microsoft Edge mới 

 có thể ghi nhớ thông tin cho bạn, giúp bạn dễ dàng quay lại trang web yêu thích hoặc điền vào các biểu mẫu hơn. Microsoft Edge lưu trữ dữ liệu duyệt web của bạn, chẳng hạn như mật khẩu, thông tin bạn đã nhập trong các biểu mẫu, trang web bạn đã truy cập và thông tin khác. Các chế độ duyệt khác như duyệt InPrivate và chế độ Khách hoạt động khác nhau và lưu trữ ít dữ liệu hơn so với duyệt thông thường.

Dữ liệu duyệt của bạn được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Nếu bạn đã bật đồng bộ, các loại dữ liệu đó cũng có thể được lưu trữ trong đám mây của Microsoft để được đồng bộ trên các phiên bản Microsoft Edge mà bạn đã đăng nhập.

Bạn có thể xem và xóa lịch sử duyệt web của mình bằng cách chọn Cài đặt và hơn thế nữa  > Lịch sử  > Quản lý lịch sử. Bạn có thể chọn xóa lịch sử duyệt web của mình bất cứ lúc nào.

Xóa dữ liệu duyệt web được lưu trữ trên máy tính của bạn


Để xóa dữ liệu duyệt trên máy tính của bạn, hãy đảm bảo đã tắt đồng bộ. Các mục đã được đồng bộ sẽ bị xóa trên tất cả các thiết bị được đồng bộ.

Đây là cách xóa dữ liệu duyệt web của bạn trong Microsoft Edge:

  1. Chọn Cài đặt và hơn thế nữa Cài đặt  > Quyền riêng tư và dịch vụ .
  2. Trong Xóa dữ liệu duyệt web, chọn Chọn nội dung sẽ xóa.
  3. Chọn một khoảng thời gian từ menu thả xuống Khoảng thời gian.
  4. Chọn loại dữ liệu bạn muốn xóa (xem bảng bên dưới để biết mô tả). Ví dụ: bạn có thể muốn xóa lịch sử duyệt và cookie nhưng giữ lại mật khẩu và dữ liệu điền vào biểu mẫu.
  5. Chọn Xóa ngay.

Xóa dữ liệu duyệt web được lưu trữ trên đám mây (nếu bạn đã bật đồng bộ hoặc cá nhân hóa)


Để quản lý và xóa dữ liệu được lưu trong đám mây của Microsoft, hãy xem bảng điều khiển quyền riêng tư. Bạn có thể xem hoặc xóa dữ liệu của mình trên bảng điều khiển quyền riêng tư. Dữ liệu mà bạn xóa trên bảng điều khiển quyền riêng tư sẽ không bị xóa khỏi thiết bị.

Để tìm hiểu thêm về cách ngừng chia sẻ dữ liệu của bạn với Microsoft, hãy xem Dữ liệu duyệt và quyền riêng tư trong Microsoft Edge.

Dữ liệu duyệt web bạn có thể xóa trong trình duyệt


Các loại thông tin Nội dung sẽ bị xóa Vị trí lưu trữ
Lịch sử duyệt web URL của trang web mà bạn đã truy cập và ngày giờ của mỗi lần truy cập. Trên thiết bị của bạn (hoặc nếu đồng bộ được bật thì trên các thiết bị được đồng bộ của bạn)
Lịch sử tải xuống Danh sách các tệp bạn đã tải xuống từ trang web. Tác vụ này chỉ xóa danh sách chứ không phải các tệp thật sự mà bạn đã tải xuống. Trên thiết bị của bạn
Cookie và dữ liệu trang web khác Thông tin mà các trang web lưu trữ trên thiết bị của bạn để ghi nhớ những tùy chọn của bạn, chẳng hạn như thông tin đăng nhập hoặc vị trí của bạn và giấy phép phương tiện. Trên thiết bị của bạn
Hình ảnh và tệp được lưu trữ vào bộ nhớ cache Bản sao của các trang, hình ảnh và nội dung phương tiện khác được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Trình duyệt sử dụng những bản sao này để tải nội dung nhanh hơn vào lần tiếp theo bạn truy cập các trang web đó. Trên thiết bị của bạn
Mật khẩu Mật khẩu trang web mà bạn đã lưu. Trên thiết bị của bạn (hoặc nếu đồng bộ được bật thì trên các thiết bị được đồng bộ của bạn)
Dữ liệu biểu mẫu tự động điền (bao gồm biểu mẫu và thẻ) Thông tin mà bạn đã nhập vào các biểu mẫu, chẳng hạn như email, thẻ tín dụng hoặc địa chỉ giao hàng. Trên thiết bị của bạn (hoặc nếu đồng bộ được bật thì trên các thiết bị được đồng bộ của bạn)
Quyền của trang web Chuyển đến Cài đặt và hơn thế nữa  > Cài đặt > Quyền của trang web để xem danh sách cho từng trang web, bao gồm vị trí, cookie, cửa sổ bật lên và tự động phát phương tiện. Trên thiết bị của bạn
Dữ liệu ứng dụng được lưu trữ Ứng dụng web thông tin được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Bao gồm dữ liệu từ Microsoft Store. Để xem các ứng dụng đã lưu vào Microsoft Edge, hãy chuyển đến Cài đặt và hơn thế nữa  > Ứng dụng > Quản lý ứng dụng.. Trên thiết bị của bạn

Xóa dữ liệu duyệt trong Internet Explorer bằng Microsoft Edge


Bạn có thể xóa tất cả dữ liệu duyệt khỏi Internet Explorer bằng cách sử dụng Microsoft Edge. Việc xóa dữ liệu duyệt trong Internet Explorer sẽ không ảnh hưởng đến dữ liệu duyệt trong một trình duyệt khác.

  1. Trong Microsoft Edge, chọn Cài đặt và hơn thế nữa  > Cài đặt  > Quyền riêng tư và dịch vụ .
  2. Trong Xóa dữ liệu duyệt web cho Internet Explorer, chọn Chọn nội dung sẽ xóa.
  3. Chọn loại dữ liệu bạn muốn xóa.
  4. Chọn Xóa.