Xem và xóa lịch sử duyệt web trong Microsoft Edge

Áp dụng cho: EdgeWindows 10

Lịch sử duyệt web—bao gồm thông tin bạn đã nhập vào biểu mẫu, mật khẩu và các trang web bạn đã truy cập—là thông tin mà Microsoft Edge ghi nhớ và lưu trữ khi bạn duyệt web.

Hầu hết thông tin này chỉ được lưu trữ trên PC, nhưng nếu bạn sử dụng Cortana, một số thông tin cũng sẽ được lưu trữ trên đám mây, để giúp Cortana kịp thời đưa ra nhiều đề xuất và hỗ trợ cá nhân cho bạn hơn.

  1. Để xem lịch sử duyệt web của bạn, hãy chọn mục Yêu thích > Lịch sử .
  2. Chọn Xóa lịch sử.
  3. Chọn loại dữ liệu bạn muốn xóa khỏi PC của mình, rồi chọn Xóa.
  4. Nếu bạn sử dụng Cortana và muốn xóa lịch sử duyệt web được lưu trữ trên đám mây, hãy chọn Thay đổi điều Microsoft Edge biết về tôi trên đám mây, rồi chọn Xóa hoạt động.

 

Dữ liệu nào sẽ bị xóa khi bạn xóa lịch sử duyệt web

Các loại thông tin Nội dung sẽ bị xóa Thông tin được lưu trữ ở đâu
Lịch sử duyệt web URL của trang web mà bạn đã truy cập và ngày giờ của mỗi lần truy cập. Trên đám mây và PC của bạn
Cookie và dữ liệu trang web đã lưu Thông tin các trang lưu trữ trên PC để ghi nhớ những tùy chọn của bạn, như thông tin đăng nhập hoặc vị trí của bạn. Trên PC của bạn
Dữ liệu và tệp được lưu trong bộ đệm Bản sao của các trang, hình ảnh và nội dung phương tiện khác được lưu trữ trên PC của bạn. Trình duyệt sử dụng những bản sao này để tải nội dung nhanh hơn vào lần tiếp theo bạn truy cập các trang web đó. Trên PC của bạn

Các tab tôi đã lưu trữ hoặc đã đóng gần đây

Các tab tôi đã lưu trữ hoặc đã đóng gần đây. Trên PC của bạn
Lịch sử tải xuống Danh sách các tệp bạn tải xuống từ trang web. Tác vụ này chỉ xóa danh sách, chứ không phải các tệp thật sự mà bạn đã tải xuống. Trên PC của bạn
Tự động điền dữ liệu (bao gồm các biểu mẫu và thẻ)  Thông tin mà bạn đã nhập vào các biểu mẫu, chẳng hạn như email, thẻ tín dụng hoặc địa chỉ giao hàng.  Trên PC của bạn
Mật khẩu Mật khẩu bạn đã lưu cho các trang web.  Trên PC của bạn
Giấy phép phương tiện PlayReady/Giấy phép nội dung Quản lý Quyền Kỹ thuật số.  Trên PC của bạn
Quyền trang web Chọn Quản lý quyền để xem danh sách cho từng trang web, bao gồm cả vị trí, toàn màn hình, cửa sổ bật lên và tự động phát phương tiện.  Trên PC của bạn