Tùy chọn phục hồi trong Windows 10

Nếu bạn gặp sự cố với PC của mình, bảng sau có thể giúp bạn quyết định nên sử dụng tùy chọn phục hồi nào.

 Sự cố Xem phần này dưới đây
PC của bạn hoạt động không tốt do ứng dụng, trình điều khiển hoặc bản cập nhật được cài đặt gần đây.Khôi phục từ điểm khôi phục hệ thống
PC của bạn hoạt động không tốt và bạn không biết chắc chắn lý do.Đặt lại PC của bạn
Bạn muốn xóa toàn bộ dữ liệu cá nhân của mình khỏi PC trước khi tặng hoặc tái chế.Đặt lại PC này > Xóa mọi thứ > Xóa tệp và dọn dẹp ổ đĩa này
PC của bạn không khởi động.

Hoặc

Bạn đã thử đặt lại PC, nhưng gặp lỗi: Có sự cố khi đặt lại PC của bạn.
Nếu trước đây bạn đã tạo ổ đĩa khôi phục USB

Sử dụng ổ đĩa khôi phục để khôi phục hoặc phục hồi PC của bạn

Nếu bạn chưa tạo ổ đĩa khôi phục USB

Sử dụng phương tiện cài đặt để khôi phục PC của bạn 

Sử dụng phương tiện cài đặt để cài đặt lại Windows 10

Gần đây bạn đã cập nhật lên phiên bản Windows 10 mới nhất và muốn quay lại phiên bản Windows trước của mình. Quay lại bản dựng trước


Lưu ý: Bạn chỉ còn 10 ngày để sử dụng tùy chọn này trong Bản cập nhật Kỷ niệm Windows 10 mới nhất.


Khôi phục từ điểm khôi phục hệ thống
Đặt lại PC này
Sử dụng ổ đĩa phục hồi để khôi phục hoặc phục hồi PC
Sử dụng phương tiện cài đặt để khôi phục PC của bạn
Sử dụng phương tiện cài đặt để cài đặt lại Windows 10
Quay lại phiên bản Windows trước


Thuộc tính

ID Bài viết: 12415 - Xem lại Lần cuối: 20-01-2017 - Bản sửa đổi: 8

Phản hồi