Trợ giúp và tìm hiểu OneNote

Đến bây giờ: Chế độ Tối trong OneNote

Bạn hỏi — chúng tôi lắng nghe! Chế độ Tối triển khai trên OneNote trên Windows, macOS và iOS!

Xem tại sao tùy chọn hiển thị phổ biến này có nhiều chức năng hơn là chỉ giảm bớt ánh sáng.


TÌM HIỂU THÊM

Khám phá OneNote

Nội dung đào tạo về OneNote

Tìm hiểu thông tin cơ bản hoặc khám phá thêm với các khóa đào tạo này.

Khám phá nội dung đào tạo

Ghi chú

Nhập hay viết ghi chú hoặc ghi âm ghi chú bằng OneNote.

Tìm hiểu cách thức

Vẽ và phác họa

Thổi hồn cho ghi chú của bạn bằng cách vẽ và phác họa trong OneNote.

Tìm hiểu thêm