Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Khám phá OneNote

Màn hình trên bàn làm việc

Bạn có phải là doanh nghiệp nhỏ không?

Truy cập trang trợ giúp và tìm hiểu dành cho doanh nghiệp nhỏ để tìm hiểu cách bạn có thể sử dụng Microsoft 365 trong doanh nghiệp nhỏ của mình.

Truy cập ngay trung tâm dành cho doanh nghiệp nhỏ

Ghi chú trên OneNote

Ghi chú

Nhập hay viết ghi chú hoặc ghi âm ghi chú bằng OneNote.

Tìm hiểu cách ghi chú trong OneNote

Vẽ trên OneNote

Vẽ và phác họa

Thổi hồn cho ghi chú của bạn bằng cách vẽ và phác họa trong OneNote.

Tìm hiểu cách vẽ trong OneNote

Biểu tượng PC có các mũi tên tròn có màu xung quanh nó

Hỗ trợ cho OneNote 2013 đã kết thúc

Tìm hiểu ý nghĩa của việc kết thúc hỗ trợ và làm thế nào để nâng cấp lên Microsoft 365.

Tìm hiểu về các lựa chọn của bạn

Nhận trợ giúp. Trên mọi thiết bị của bạn.

Duyệt nội dung trợ giúp OneNote cho tất cả các phiên bản được hỗ trợ:

OneNote for Windows 10

OneNote trên Windows

OneNote for iPad

OneNote for iPhone

OneNote for Android

OneNote cho web

Bạn mới sử dụng OneNote hay chỉ muốn trau dồi kỹ năng về năng suất của mình?

Tải xuống Sách điện tử miễn phí của bạn ngay bây giờ


ba thiết bị khác nhau hiển thị cùng một màn hình