Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Đăng Nhập
Hãy đăng nhập để chúng tôi có thể phục vụ bạn tốt hơn.
Luôn đi trước một bước nhờ Microsoft 365. Đăng ký ngay >

Trợ giúp và tìm hiểu OneNote

Nhận sách điện tử OneNote miễn phí của chúng tôi

Bạn mới sử dụng OneNote hay chỉ muốn trau dồi kỹ năng về năng suất của mình?

Tải xuống sách điện tử mới nhất của chúng tôi để tận dụng tối đa ứng dụng ghi chú yêu thích của bạn!


TÌM HIỂU THÊM

Khám phá OneNote

Nội dung đào tạo về OneNote

Tìm hiểu thông tin cơ bản hoặc khám phá thêm với các khóa đào tạo này.

Khám phá nội dung đào tạo

Ghi chú

Nhập hay viết ghi chú hoặc ghi âm ghi chú bằng OneNote.

Tìm hiểu cách thức

Vẽ và phác họa

Thổi hồn cho ghi chú của bạn bằng cách vẽ và phác họa trong OneNote.

Tìm hiểu thêm

Hỗ trợ cho OneNote 2010 đã kết thúc

Tìm hiểu ý nghĩa của việc kết thúc hỗ trợ và cách nâng cấp lên Microsoft 365.

Nhận chi tiết

Nhận hỗ trợ
Liên hệ với chúng tôi
Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng
Mua Microsoft 365
Xem các gói và giá cả