Tìm kiếm mọi nội dung, ở mọi nơi

Áp dụng cho: Windows 10

Tìm kiếm trên Windows và web từ thanh tác vụ để tìm trợ giúp, ứng dụng, tệp, cài đặt — bất kỳ thứ gì bạn muốn. Cortana, trợ lý kỹ thuật số sẽ là hướng dẫn viên của bạn.

Cortana


Khi bạn chọn hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, Cortana sẽ giúp bạn tìm thấy mọi nội dung và hoàn thành mọi việc. Nhập nội dung bạn đang tìm kiếm hoặc chọn micrô bên cạnh hộp tìm kiếm nếu bạn muốn nói vào micrô. (PC của bạn cần có micrô để bạn có thể nói với Cortana.) Tìm hiểu thêm về Cortana.

Cortana trang chủ

Sử dụng hộp tìm kiếm


Nhập nội dung bạn cần tìm kiếm vào hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ. Bạn sẽ nhận được đề xuất và câu trả lời cho câu hỏi của mình cũng như kết quả tìm kiếm từ PC và web.

Tìm kiếm cài đặt

Để tìm thêm kết quả thuộc một loại nhất định, hãy chọn biểu tượng Tìm kết quả trong (phía trên hộp tìm kiếm) khớp với mục tiêu tìm kiếm của bạn: ứng dụng, cài đặt, tài liệu, ảnh, web, v.v.