Tìm kiếm mọi nội dung, ở mọi nơi

Áp dụng cho: Windows 10

Tìm kiếm trên Windows và web từ thanh tác vụ để tìm trợ giúp, ứng dụng, tệp, cài đặt—bất kỳ thứ gì bạn muốn. Bạn cũng có thể nhận câu trả lời nhanh từ webnhư thời tiết, giá cổ phiếu, chuyển đổi đơn vị tiền tệ và nhiều thông tin khác—đồng thời truy cập vào các trang web nhanh hơn bằng cách sử dụng các liên kết trong ngăn xem trước.

Tiếp tục tại nơi bạn đã dừng lại trong trang chủ Tìm kiếm. Bạn chỉ cần nhấn hoặc bấm vào Tìm kiếm  để truy nhập dễ dàng vào các ứng dụng hàng đầu và hoạt động gần đây của bạn.

Màn hình trang chủ Windows Search hiển thị các hoạt động gần đây

Để nhận kết quả tìm kiếm từ PC và web, trên thanh tác vụ, hãy nhấn hoặc nhấp vào Tìm kiếm và nhập nội dung bạn đang tìm vào hộp tìm kiếm.

Tìm kiếm từ thanh tác vụ trong Windows 10

Để tìm thêm kết quả thuộc một thể loại nhất định, hãy chọn danh mục phù hợp với mục tiêu tìm kiếm của bạn: Ứng dụng, Tài liệu, Email, Web, v.v... Bạn có thể chọn một danh mục trước hoặc sau khi bạn bắt đầu nhập.