Tìm kiếm bất kỳ nội dung nào, ở bất kỳ đâu

Tìm kiếm trên Windows và trên web từ thanh tác vụ để tìm trợ giúp, ứng dụng, tệp, cài đặt mà bạn muốn. Cortana, trợ lý kỹ thuật số sẽ là hướng dẫn viên của bạn.

Cortana

Khi bạn chọn hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, Cortana sẽ giúp bạn tìm thấy mọi nội dung và hoàn thành mọi việc. Nhập nội dung bạn đang tìm kiếm hoặc chọn micrô bên cạnh hộp tìm kiếm nếu bạn muốn nói vào micrô. (PC của bạn cần có micrô để bạn có thể nói với Cortana.) Tìm hiểu thêm về Cortana.

Cortana trang chủ

Sử dụng hộp tìm kiếm

Nhập nội dung bạn cần tìm kiếm vào hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ. Bạn sẽ nhận được đề xuất và câu trả lời cho câu hỏi của mình cũng như kết quả tìm kiếm từ PC và web.

Tìm kiếm cài đặt

Để tìm thêm kết quả cho một loại nội dung nhất định, hãy chọn biểu tượng Tìm kết quả trong ở trên hộp tìm kiếm để tìm ứng dụng, cài đặt, tài liệu, thư mục, ảnh, video, nhạc, email, lịch, mọi người hoặc web.

Thuộc tính

ID Bài viết: 17190 - Xem lại Lần cuối: 27-09-2016 - Bản sửa đổi: 8

Phản hồi