Cách sử dụng thanh tác vụ

Áp dụng cho: Windows 10

Sử dụng thanh tác vụ để không chỉ nhìn thấy ứng dụng của bạn và xem giờ. Tùy chỉnh giao diện theo cách bạn muốn, quản lý lịch, ghim ứng dụng yêu thích, chuyển ứng dụng đến nơi bạn muốn hiển thị trên màn hình và chỉ định cách nhóm các nút trên thanh tác vụ khi bạn có nhiều cửa sổ mở. Thậm chí, bạn có thể quản lý các cuộc hẹn trên lịch của mình ngay từ thanh tác vụ.

Thanh tác vụ trong Windows 10
 

Ghim ứng dụng vào thanh tác vụ


Ghim hoặc hủy ghim nếu bạn muốn, một ứng dụng trực tiếp vào thanh tác vụ để truy nhập nhanh khi bạn đang ở trên màn hình nền. Bạn có thể thực hiện việc này từ menu Bắt đầu hoặc Danh sách Nhảy, đây là danh sách phím tắt cho các tệp, thư mục và trang web được mở gần đây.

Ghim ứng dụng từ màn hình Bắt đầu

Trên màn hình Bắt đầu , nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào ứng dụng rồi nhấn hoặc bấm Thêm > Ghim vào thanh tác vụ. Nếu bạn định hủy ghim, hãy làm theo các bước tương tự và nhấn hoặc bấm vào Hủy ghim khỏi thanh tác vụ.

Ghim ứng dụng từ Danh sách Nhảy

Nếu ứng dụng đã mở, hãy nhấn và giữ nút thanh tác vụ của ứng dụng rồi trượt ngón tay của bạn lên cho đến khi Danh sách Nhảy xuất hiện. Nếu bạn đang sử dụng chuột, hãy bấm chuột phải vào nút ứng dụng trên thanh tác vụ. Sau đó, nhấn hoặc bấm vào Ghim vào thanh tác vụ. Nếu bạn định hủy ghim, hãy làm theo các bước tương tự và nhấn hoặc bấm vào Hủy ghim khỏi thanh tác vụ.

Danh sách nhảy trên thanh tác vụ
 

Thay đổi cài đặt thanh tác vụ của bạn


Tùy chỉnh thanh tác vụ theo cách bạn muốn ngay từ thanh tác vụ. Nếu bạn muốn thay đổi nhiều khía cạnh của thanh tác vụ cùng lúc, hãy sử dụng Cài đặt. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào vùng trống bất kỳ trên thanh tác vụ rồi nhấn hoặc bấm vào Cài đặt .Cài đặt thanh tác vụ
 

Thay đổi vị trí của thanh tác vụ

Thông thường, thanh tác vụ nằm ở cuối màn hình nền, nhưng bạn cũng có thể di chuyển thanh đó sang hai bên hoặc lên đầu màn hình nền. Nếu thanh tác vụ bị khóa, bạn cần mở khóa trước khi di chuyển thanh đó (xem Khóa và mở khóa thanh tác vụ trong chủ đề này). Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào vùng trống bất kỳ trên thanh tác vụ, nhấn hoặc bấm vào Cài đặt  > Vị trí thanh tác vụ trên màn hình, sau đó chọn Trái, Trên cùng, Phải hoặc Dưới cùng.

Sắp xếp lại các nút trên thanh tác vụ

Bất cứ khi nào bạn muốn thay đổi thứ tự của các nút ứng dụng trên thanh tác vụ, chỉ cần kéo nút từ vị trí hiện tại đến vị trí khác.

Bạn có thể muốn chọn cách nhóm các nút trên thanh tác vụ, nhất là khi bạn có nhiều cửa sổ đang mở. Theo mặc định, tất cả các tệp đang mở từ cùng một ứng dụng luôn được nhóm lại với nhau, ngay cả khi bạn không liên tiếp mở chúng.

Nếu bạn muốn thay đổi cách nhóm các nút trên thanh tác vụ, hãy nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào vùng trống bất kỳ trên thanh tác vụ, nhấn hoặc bấm vào Cài đặt , sau đó chọn một trong các tùy chọn từ danh sách Kết hợp các nút trên Thanh tác vụ :

  • Luôn ẩn nhãn. Đây là cài đặt mặc định. Mỗi ứng dụng xuất hiện dưới dạng một nút duy nhất không có nhãn ngay cả khi nhiều cửa sổ cho ứng dụng đó đang mở.
  • Khi thanh tác vụ đầy. Cài đặt này hiển thị mỗi cửa sổ dưới dạng một nút riêng có nhãn. Khi có quá nhiều thứ trên thanh tác vụ, các ứng dụng có nhiều cửa sổ đang mở sẽ thu gọn vào một nút ứng dụng duy nhất. Nhấn hoặc bấm vào nút đó để xem danh sách các cửa sổ đang mở.
  • Không bao giờ. Cài đặt này hiển thị mỗi cửa sổ dưới dạng một nút riêng có nhãn và không bao giờ kết hợp chúng dù cho có bao nhiêu cửa sổ đang mở. Khi có nhiều ứng dụng và cửa sổ đang mở, các nút trở nên nhỏ hơn và cuối cùng các nút sẽ cuộn.

Khóa hoặc mở khóa thanh tác vụ

Việc khóa thanh tác vụ rất hữu ích để đảm bảo rằng thanh tác vụ được giữ nguyên như bạn đã thiết lập. Mở khóa thanh tác vụ sau khi bạn muốn thực hiện thay đổi hoặc thay đổi vị trí của thanh tác vụ trên màn hình nền. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào vùng trống bất kỳ trên thanh tác vụ rồi nhấn hoặc bấm vào Cài đặt  và bật Khóa thanh tác vụ.

Nếu Khóa thanh tác vụ có dấu kiểm bên cạnh thì thanh tác vụ đã bị khóa. Để tắt thanh tác vụ, chỉ cần nhấn hoặc bấm Khóa thanh tác vụ hoặc đi tới Cài đặt và tắt thanh tác vụ.

Hiển thị huy hiệu trên các nút của Thanh tác vụ

Huy hiệu trên một nút của thanh tác vụ là thông báo để cho bạn biết rằng một hoạt động nào đó đang diễn ra hoặc cần xảy ra với ứng dụng đó.

Thông báo huy hiệu trên thanh tác vụ
 

Ví dụ: một huy hiệu chuông trên ứng dụng Báo thức & Đồng hồ cho bạn biết bạn có báo thức hiện hoạt và sẽ thông báo cho bạn vào giờ bạn đã đặt. Tính năng này bật theo mặc định, nhưng nếu bạn muốn đảm bảo rằng tính năng này đang bật hoặc nếu bạn muốn tắt, hãy nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào vùng trống bất kỳ trên thanh tác vụ, nhấn hoặc bấm vào Cài đặt , rồi chuyển tới Hiển thị huy hiệu trên các nút của thanh tác vụ.

Sử dụng các nút nhỏ hơn trên thanh tác vụ

Nếu bạn muốn hiển thị nhiều ứng dụng hơn trên thanh tác vụ, bạn có thể hiển thị phiên bản nhỏ hơn của các nút. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào vùng trống bất kỳ trên thanh tác vụ rồi nhấn hoặc bấm vào Cài đặt, sau đó bật tùy chọn Sử dụng các nút nhỏ trên thanh tác vụ.

Sử dụng thanh tác vụ để xem nhanh màn hình nền

Sử dụng tính năng Xem nhanh để xem lướt nhanh nội dung trên màn hình nền phía sau tất cả các cửa sổ đang mở.

  1. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào vùng trống bất kỳ trên thanh tác vụ, nhấn hoặc bấm vào Cài đặt , sau đó bật Sử dụng Xem nhanh để xem trước màn hình nền khi bạn di chuột tới nút Hiển thị màn hình nền ở cuối thanh tác vụ.
  2. Di con trỏ hoặc nhấn và giữ cạnh ngoài cùng bên phải của thanh tác vụ và màn hình nền sẽ hiển thị.
  3. Để khôi phục chế độ xem tất cả các cửa sổ đang mở của bạn, chỉ cần di trỏ chuột đi hoặc nhấn và giữ cạnh đó một lần nữa.

Tự động ẩn thanh tác vụ

Thỉnh thoảng có thể bạn muốn ẩn thanh tác vụ, chẳng hạn như khi bạn đang xem một bộ phim hoặc đọc nội dung nào đó. Bạn có thể tự động ẩn thanh tác vụ tùy thuộc vào việc bạn đang ở chế độ máy tính để bàn hay chế độ máy tính bảng. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào vùng trống bất kỳ trên thanh tác vụ, nhấn hoặc bấm vào Cài đặt , sau đó bật một hoặc cả hai tùy chọn Tự động ẩn thanh tác vụ trong chế độ máy tính để bànTự động ẩn thanh tác vụ trong chế độ máy tính bảng.