Cách sử dụng ứng dụng Báo thức & Đồng hồ trong Windows 10

Áp dụng cho: Windows 10

Báo thức và hẹn giờ

 • Để khởi chạy ứng dụng, hãy chọn Bắt đầu , rồi chọn Báo thức & Đồng hồ từ danh sách ứng dụng hoặc nhập tên ứng dụng vào hộp tìm kiếm. 
 • Báo thức và hẹn giờ hoạt động ngay cả khi bạn đóng ứng dụng hoặc khóa thiết bị. Nếu bạn thấy một cảnh báo có nội dung rằng thông báo chỉ hiển thị nếu thiết bị đang thức, hãy đảm bảo thiết bị của bạn không chuyển sang chế độ ngủ (Hãy chuyển đến Cài đặt  > Hệ thống > Nguồn điện & chế độ ngủ để điều chỉnh cài đặt ngủ của thiết bị). 
 • Giữ cho máy tính xách tay hoặc máy tính bảng của bạn được cắm vào nguồn và đảm bảo âm lượng trên thiết bị đủ cao để nghe báo thức hoặc hẹn giờ.
 • Để phản hồi báo thức, hãy chọn Báo lại hoặc Bỏ qua báo thức để ngừng hoàn toàn.
  Cửa sổ báo thức ở thanh bên cùng với tùy chọn Báo lại và Bỏ qua
 • Nếu bạn cần thay đổi múi giờ của đồng hồ, hãy chuyển đến Cài đặt  > Thời gian & ngôn ngữ > Ngày & giờ. Sử dụng menu thả xuống trong múi giờ để chọn múi giờ ưa thích.

Đồng hồ

Để thêm vị trí và so sánh giờ từ khắp nơi trên thế giới:

 • Trong ứng dụng Báo thức & Đồng hồ, chọn Đồng hồ, sau đó chọn Mới  ở dưới cùng.
 • Nhập vài chữ cái đầu tiên của một vị trí, sau đó chọn vị trí này trong danh sách. Nếu bạn không thấy vị trí mình muốn, hãy thử một vị trí khác có cùng múi giờ.

 • Chọn So sánh (hai đồng hồ), rồi chọn thời gian trên thanh trượt ở dưới cùng. Chọn một vị trí trên bản đồ để thay đổi địa điểm mà thanh trượt đang tham chiếu tới. 

  So sánh giờ được hiển thị trên bản đồ thế giới
 • Để ngừng so sánh giờ, hãy chọn Hủy hoặc nhấn Esc.

Đồng hồ bấm giờ

Để tính thời gian một hoạt động nào đó bằng đồng hồ bấm giờ:

 • Chọn Đồng hồ bấm giờ, rồi chọn Bắt đầu.

 • Để đánh dấu thời gian vòng chạy hoặc thời gian ngắt khi đồng hồ bấm giờ chạy, hãy chọn Thời gian vòng chạy/Thời gian ngắt (cờ).

 • Chọn Mở rộng để tăng kích cỡ màn hình của đồng hồ bấm giờ bất cứ lúc nào. 
 • Chọn Tạm dừng để ngừng đồng hồ.

 • Chọn Đặt lại để xóa đồng hồ.