MS06-040: Lỗi dễ bị tấn công trong dịch vụ Máy chủ có thể cho phép thực thi mã từ xa


GIỚI THIỆU


Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS06-040. Bản tin bảo mật có tất cả các thông tin liên quan về bản cập nhật bảo mật. Thông tin này bao gồm thông tin bản kê tệp và tuỳ chọn triển khai. Để xem toàn bộ bản tin bảo mật, hãy ghé thăm web site sau của Microsoft:

T HÔ N G T I N T HÊ M


Các vấn đề đã xác định

Người dùng đã cài đặt phiên bản gốc của bản cập nhật bảo mật 921883 (bản tin bảo mật MS06-040) có thể bị ảnh hưởng bởi một vấn đề liên quan đến các chương trình yêu cầu nhiều bộ nhớ kề nhau, như Microsoft Business Solutions - Navision 3.70. Vấn đề này xảy ra sau khi bạn cài đặt bản cập nhật bảo mật 921883 trên máy tính đang chạy các ứng dụng 32 bit trong các hệ điều hành sau:
  • Các phiên bản 64 bit và 32 bit của Microsoft Windows Server 2003 với Gói Dịch vụ 1 (SP1)
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Vấn đề này được giải quyết trong phiên bản cập nhật bảo mật được phát hành vào ngày 12/09/2006. Để có thêm thông tin về vấn đề này, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

924054 Các chương trình yêu cầu nhiều bộ nhớ kề nhau có thể hỏng sau khi bạn cài đặt bản cập nhật bảo mật 921883 (MS06-040) trên máy tính chạy trên Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 1 hoặc máy tính chạy trên Windows XP Professional x64-Edition (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).