Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Office

Office dành cho gia đình

Tìm câu trả lời trong các Diễn đàn cộng đồng Office

Bạn cần trao đổi với một người?

Microsoft Support đã sẵn sàng trợ giúp bạn bất kỳ điều gì bạn cần.

Office 365 dành cho doanh nghiệp

Tìm câu trả lời trong các Diễn đàn cộng đồng Office 365

Bắt đầu yêu cầu của bạn trực tuyến

Người quản trị Office 365 có thể gửi yêu cầu dịch vụ hoặc liên hệ với Bộ phận hỗ trợ qua điện thoại:

  1. Đăng nhập Office 365 bằng ID người dùng Office 365 của bạn.
  2. Bấm vào Quản trị > Hỗ trợ.

Bạn cần trao đổi với một người?

Lấy số điện thoại của bộ phận hỗ trợ người quản trị.