Bắt đầu với Teams (miễn phí)

Đăng nhập bằng một tài khoản Microsoft

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Hãy dùng thử!

Đăng ký và tạo tổ chức Microsoft Teams miễn phí bằng tài khoản Microsoft hiện có của bạn.

Đăng ký tổ chức

  1. Đi tới products.office.com/microsoft-teams, và chọn Đăng ký miễn phí.

  2. Nhập email tài khoản Microsoft của bạn và chọn Tiếp .

  3. Chọn một tùy chọn và chọn Tiếp theo.

  4. Nhập mật khẩu của bạn, rồi chọn Đăng nhập.

  5. Thêm chi tiết cuối cùng và chọn Thiết lập Teams.

  6. Chọn cách mở và sử dụng Teams:

  • Tải xuống ứng Windows dụng

  • Sử dụng ứng dụng web để thay thế

Bắt đầu với tổ chức của bạn

  1. Chọn Sao chép liên kết để mời các thành viên nhóm tham gia tổ chức Teams phí của bạn.

  2. Để xây dựng tổ chức của bạn, hãy tạo nhóm, kênh mới và hơn thế nữa.

Bạn muốn xem thêm?

Đưa nhóm của bạn đi vào hoạt động

Làm việc theo kênh

Tham gia Teams hiện tại của tổ chức miễn phí

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×