Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Đẩy sự thành công của khách hàng với các đề xuất hướng dẫn dữ liệu

Cần phải có dữ liệu để hỗ trợ các đề xuất của bạn để tạo điều kiện cho hành vi khách hàng nhưng tìm thông tin phù hợp có thể mất thời gian có giá trị từ mặt với khách hàng. Nhận Insight bạn cần để chỉ cho khách hàng của bạn theo đúng hướng. Khi bạn khởi động các cuộc đính hôn mới, hãy khám phá những người liên quan và thông tin với tìm kiếm thông minh & phát hiện. 

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Chi tiết  

Định vị chuyên gia trong công ty của bạn và kết nối nhanh thông qua email, trò chuyện hoặc cuộc gọi. Bạn cũng có thể dễ dàng tìm thấy nội dung liên quan đã được chia sẻ với bạn dựa trên những gì bạn đang làm việc. 

Để làm nổi bật các đề xuất của bạn trong dữ liệu và truyền tải các xu hướng chính, kết hợp dữ liệu trong Excel và hình ảnh với Power BI để trực quan hóa các xu hướng tác động. Chia sẻ các đề xuất của bạn với máy khách thông qua bảng điều khiển Power BI tương tác.

Tô sáng

  • Tìm tư vấn chuyên gia và thông tin trong công ty của bạn.

  • Chia sẻ những cái nhìn mà sao lưu các đề xuất của bạn.

Tìm hiểu thêm

Office Delve là gì?

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×