Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể đặt định dạng của một hộp văn bản hiện có làm mặc định cho các hộp văn bản mới trong ấn phẩm hiện tại. Các định dạng và thiết đặt sẽ được áp dụng cho các hộp văn bản mới bao gồm màu tô, độ dày và màu đường kẻ, tùy chọn ngắt dòng văn bản, lề hộp văn bản, căn chỉnh và cột thiết đặt. Không thể áp dụng được từ không trong đó dưới dạng mặc định cho các hộp văn bản mới.

Lưu ý: Các định dạng mà bạn đặt trong một hộp văn bản hiện có trong một ấn phẩm chỉ áp dụng cho các hộp văn bản khác mà bạn tạo trong cùng một ấn phẩm đó.

  1. Bấm chuột phải vào hộp văn bản có định dạng bạn muốn sử dụng làm mặc định.

  2. Trên menu lối tắt, bấm định dạng hộp văn bản, rồi bấm tab màu và đường kẻ.

  3. Chọn hộp kiểm áp dụng các thiết đặt cho hộp văn bản mới .

  4. Bấm OK.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×