Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn muốn xem Excel số nhất định dưới dạng văn bản, bạn có thể sử dụng định dạng văn bản thay vì định dạng số. Ví dụ: Nếu bạn đang sử dụng số thẻ tín dụng hoặc các mã số khác có chứa 16 chữ số trở lên, bạn phải sử dụng định dạng văn bản. Đó là vì Excel tối đa 15 chữ số chính xác và sẽ làm tròn bất kỳ số nào theo chữ số thứ 15 xuống không, mà có thể không phải là điều bạn muốn xảy ra.

Có thể dễ dàng biết được một số có được định dạng dưới dạng văn bản hay không, bởi vì nó sẽ được căn trái thay vì căn phải trong ô.

 1. Chọn ô hoặc phạm vi ô có chứa các số bạn muốn định dạng dưới dạng văn bản. Cách chọn ô hoặc dải ô.

  Mẹo: Bạn cũng có thể chọn các ô trống, rồi nhập số sau khi bạn định dạng ô đó dưới dạng văn bản. Những số này sẽ được định dạng dưới dạng văn bản.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Số, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh hộp Định dạng Số, rồi bấm Văn bản.

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy tùy chọn Văn bản, hãy sử dụng thanh cuộn để cuộn đến cuối danh sách.

  áp dụng định dạng văn bản cho số

Mẹo: 

 • Để sử dụng vị trí thập phân trong các số được lưu dưới dạng văn bản, bạn có thể cần bao gồm các dấu thập phân khi nhập các số.

 • Khi bạn nhập một số bắt đầu bằng số không —ví dụ: mã sản phẩm—Excel sẽ xóa số không theo mặc định. Nếu đây không phải là điều bạn muốn, bạn có thể tạo một định dạng số tùy chỉnh buộc Excel giữ lại số không đứng đầu. Ví dụ, nếu bạn đang nhập hoặc dán mã sản phẩm có mười chữ số vào một trang tính, Excel sẽ thay đổi các số như 0784367998 thành 784367998. Trong trường hợp này, bạn có thể tạo định dạng số tùy chỉnh bao gồm mã 00000000000,buộc Excel hiển thị tất cả mười chữ số của mã sản phẩm, bao gồm cả số 0 đứng đầu. Để biết thêm thông tin về sự cố này, hãy xem tạo hoặc xóa định dạng số tùy chỉnh và Giữ lại số không đứng đầu trong mã số.

 • Đôi khi, số có thể được định dạng và lưu trữ trong các ô dưới dạng văn bản, điều này sau đó có thể gây ra vấn đề cho việc tính toán hoặc tạo ra thứ tự sắp xếp lẫn nhau. Điều này đôi khi xảy ra khi bạn nhập hoặc sao chép số từ một cơ sở dữ liệu hoặc nguồn dữ liệu khác. Trong tình huống này, bạn phải chuyển đổi các số được lưu trữ dưới dạng văn bản trở lại dạng số. Để biết thêm thông tin, xem mục Chuyển đổi số được lưu trữ dưới dạng văn bản sang số.

 • Bạn cũng có thể dùng hàm TEXT để chuyển đổi một số thành văn bản trong một định dạng số cụ thể. Để biết ví dụ về kỹ thuật này, hãy xem mục Giữ các số không đứng đầu trong các mã số. Để biết thông tin về cách sử dụng hàm TEXT, hãy xem hàm TEXT.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×