Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Chỉ số trên hoặc chỉ số dưới là một số, hình, biểu tượng hoặc chỉ báo nhỏ hơn dòng thông thường của kiểu và được đặt hơi phía trên nó (chỉ số trên) hoặc bên dưới nó (chỉ số dưới). Khi bạn thêm nhãn hiệu, bản quyền hoặc ký hiệu khác vào bản trình bày của mình, bạn có thể muốn biểu tượng xuất hiện hơi phía trên phần còn lại của văn bản. Nếu bạn đang tạo cước chú, bạn cũng có thể muốn thực hiện điều này với một số.

Ví dụ: Chỉ số dưới và Chỉ số trên

Sử dụng các nút chỉ số trên hoặc chỉ số dưới

 1. Chọn văn bản hoặc số bạn muốn.

 2. Đi đến trang chủ , rồi chọn Nút chỉ số trên chỉ số trên hoặc chỉ số dưới Nút subscript.

Sử dụng lối tắt bàn phím để áp dụng chỉ số trên hoặc chỉ số dưới

 1. Chọn văn bản hoặc số mà bạn muốn.

 2. Đối với chỉ số trên, hãy nhấn đồng thời Ctrl, Shift và dấu Cộng (+).

  Đối với chỉ số dưới, hãy nhấn đồng thời Ctrl và dấu Bằng (=) cùng một lúc. (Không nhấn Shift.)

Mẹo: Bạn cũng có thể định dạng văn bản dưới dạng chỉ số trên hoặc chỉ số dưới bằng cách chọn các tùy chọn trong hộp thoại phông chữ , như được mô tả trong quy trình tiếp theo.

Áp dụng tập lệnh chỉ số trên hoặc chỉ số từ trong hộp thoại phông

 1. Hãy chọn văn bản bạn muốn định dạng thành chỉ số trên hay chỉ số dưới.

 2. Đi đến trang chủ, trong nhóm phông chữ , chọn công cụ khởi động hộp thoại phông chữ Công cụ khởi động hộp thoại.

 3. Chọn chỉsố trên hoặc chỉ số dưới trong nhóm hiệu ứng .

  Chọn Chỉ số trên hoặc Chỉ số dưới.

Mẹo: Bạn có thể tạo chỉ số trên hay chỉ số dưới từ văn bản mà không cần thay đổi kích cỡ phông chữ. Đối với chỉ số trên, nhập tỷ lệ phần trăm cao hơn vào hộp Khoảng chênh. Đối với chỉ số dưới, nhập tỷ lệ phần trăm thấp hơn vào hộp Khoảng chênh.

Hoàn tác chỉ số trên hoặc chỉ số dưới

Để hoàn tác chỉ số trên hoặc chỉ số dưới, hãy chọn văn bản của bạn, rồi nhấn Ctrl + phím cách.

Chèn ký hiệu chỉ số trên hoặc chỉ số dưới

 1. Trên trang chiếu, hãy bấm vào chỗ mà bạn muốn thêm biểu tượng.

 2. Đi đến chènbiểu tượng > > Thêm ký hiệu.

  Nếu ứng dụng của bạn không phải là toàn màn hình, bạn có thể cần chọn ký hiệu một lần nữa trước khi Thêm ký hiệu.

 3. Trong hộp ký hiệu , chọn (văn bản chuẩn) từ danh sách thả xuống phông chữ . Đây là mục đầu tiên trong danh sách.

 4. Trong hộp Ký hiệu, trong danh sách thả xuống Tập hợp con, hãy chọn Chỉ số trên và Chỉ số dưới.

  Hiển thị tập con Chỉ số dưới và Chỉ số trên trong hộp thoại Biểu tượng trong PowerPoint

 5. Trong hộp Ký hiệu, hãy chọn ký hiệu mà bạn muốn, nhấn Chèn, rồi chọn Đóng.

Lối tắt bàn phím: áp dụng chỉ số trên hoặc chỉ số dưới

Để giúp văn bản xuất hiện ở trên một chút (chỉ số trên) hoặc ở dưới một chút (chỉ số dưới) văn bản thông thường của bạn, bạn có thể sử dụng các phím tắt.  

 1. Chọn văn bản hoặc số mà bạn muốn.

 2. Đối vớichỉ số trên, hãy nhấn LỆNH, Shift và dấu cộng (+) cùng một lúc.

  (Phiên bản 2016) Đối vớichỉ số dưới, nhấn LỆNH và dấu bằng (=) cùng một lúc. (Không nhấn Shift.)

  (Phiên bản 2011) Đối vớichỉ số dưới, nhấn LỆNH Shift và dấu trừ (-) cùng một lúc.

Mẹo: Bạn còn có thể định dạng văn bản thành chỉ số trên hoặc chỉ số dưới bằng cách chọn các tùy chọn trong hộp thoại Phông chữ.

Áp dụng định dạng chỉ số trên hoặc chỉ số dưới cho văn bản

 1. Hãy chọn văn bản bạn muốn định dạng thành chỉ số trên hay chỉ số dưới.

 2. Trên tab trang đầu, trong nhóm phông chữ, bấm vào Nút chỉ số trên chỉ số trên hoặc chỉ số dưới Nút subscript.

Hoàn tác chỉ số trên hoặc chỉ số dưới

Để hoàn tác chỉ số trên hoặc chỉ số dưới, hãy chọn văn bản của bạn, rồi nhấn Ctrl + phím cách.

Chèn ký hiệu chỉ số trên

Đối với các ký hiệu nhất định là hầu như luôn luôn chỉ số trên, chẳng hạn như® và™, chỉ cần chèn ký hiệu đó và nó sẽ tự động được định dạng dưới dạng chỉ số trên.

 1. Trên tab Chèn, bấm vào Biểu tượng.

 2. Bấm hoặc cuộn đến Letterlike ký hiệu, rồi bấm vào biểu tượng mà bạn muốn chèn.

 • Hãy chọn văn bản bạn muốn định dạng thành chỉ số trên hay chỉ số dưới.

 • Đi đến trang chủ và chọn Thêm tùy chọn phông chữ (...).

 • Chọn chỉ số dưới hoặc chỉsố trên.

Xem Thêm

Tắt tính năng siêu tổng hợp của các số thứ tự

Định dạng văn bản dưới dạng chỉ số trên hoặc chỉ số dưới trong PowerPoint và Outlook

Trình soạn thảo Phương trình

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×