Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng của hàm ATAN2 trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về arctang, hay tang nghịch đảo của tọa độ x và tọa độ y đã xác định. Arctang là góc từ trục x đến đường thẳng chứa tọa độ gốc (0, 0) và một điểm có tọa độ (x_num, y_num). Góc được tính bằng radian và có giá trị từ -pi đến pi, không bao gồm -pi.

Cú pháp

ATAN2(x_num, y_num)

Cú pháp của hàm ATAN2 có các đối số sau đây:

  • X_num    Bắt buộc. Tọa độ x của điểm.

  • Y_num    Bắt buộc. Tọa độ y của điểm.

Chú thích

  • Kết quả dương thể hiện góc quay ngược chiều kim đồng hồ tính từ trục x; kết quả âm thể hiện góc quay cùng chiều kim đồng hồ.

  • ATAN2(a,b) bằng ATAN(b/a), ngoại trừ rằng a có thể bằng 0 trong ATAN2.

  • Nếu cả x_num và y_num đều là 0, ATAN2 trả về giá trị lỗi #DIV/0! .

  • Để biểu thị arctang bằng độ, hãy nhân kết quả với 180/PI( ) hoặc dùng hàm DEGREES.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=ATAN2(1, 1)

Arctang của điểm 1,1 tính bằng radian, pi/4

0,785398163

=ATAN2(-1, -1)

Arctang của điểm -1,-1 tính bằng radian, -3*pi/4

-2,35619449

=ATAN2(-1, -1)*180/PI()

Arctang của điểm 1,1 tính bằng độ

-135

=DEGREES(ATAN2(-1, -1))

Arctang của điểm 1,1 tính bằng độ

-135

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×