Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Để giúp tìm thông tin nhanh hơn và dễ dàng hơn, tổ chức của bạn sử dụng Tìm kiếm của Microsoft. Khi bạn tìm kiếm trên Bing, Office 365 hoặc SharePoint Online—và đã đăng nhập vào tài khoản cơ quan hoặc trường học của mình—bạn sẽ nhận được các kết quả liên quan từ tổ chức của mình, bao gồm mọi người, tệp, site nội bộ và nhiều nội dung khác.

Bảo mật và quyền riêng tư là ưu tiên

Việc giúp giữ cho bạn và thông tin của tổ chức của bạn an toàn và riêng tư là điều quan trọng. Với Tìm kiếm của Microsoft trong Bing:

 • Chỉ những người trong tổ chức của bạn đã đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học hợp lệ mới có thể thấy kết quả nội bộ

 • Microsoft không nhắm mục tiêu quảng cáo dựa trên danh tính nơi làm việc hoặc trường học của bạn hoặc danh tính của tổ chức bạn

 • Người quản trị tìm kiếm của bạn chỉ có thể xem số lượng tìm kiếm theo loại (mọi người, tệp, v.v.) và danh sách tổng hợp các tìm kiếm hàng đầu

 • Chỉ bạn mới có thể xem lịch sử tìm kiếm cơ quan hoặc trường học cá nhân của mình

 • Bạn chỉ có thể tìm các tệp và thông tin được chia sẻ với bạn hoặc bạn có quyền xem

 • Bing bảo vệ kết quả nội bộ của bạn để bạn có thể cảm thấy tự tin khi biết thông tin của bạn không bao giờ có sẵn cho các tìm kiếm công Bing công cộng hoặc các tổ chức khác, bao gồm cả Microsoft

Những gì bạn và những người khác có thể tìm thấy

Khi sử dụng Tìm kiếm của Microsoft trong Bing, bạn sẽ chỉ tìm thấy thông tin và kết quả mà bạn có quyền truy nhập. Ví dụ:

 • Các tệp bạn đã tạo hoặc đã được chia sẻ trực tiếp với bạn

 • Các tệp đã được chia sẻ với một nhóm mà bạn thuộc về hoặc lưu vào một SharePoint hoặc OneDrive mà bạn có quyền truy nhập vào

 • Thời gian rỗi/bận cho mọi người trong tổ chức của bạn

 • Các cuộc họp mà bạn và một người hoặc nhóm đều đã được mời đến

 • SharePoint site mà bạn là thành viên hoặc đã được chia sẻ với bạn

 • Các cuộc hội thoại riêng tư mà bạn tham gia

 • Cuộc hội thoại công cộng

Kết quả công việc hoặc trường học trên Bing

Khi bạn tìm kiếm kết quả cơ quan hoặc trường học, Bing sẽ gửi tìm kiếm của bạn đến các sản phẩm và dịch vụ Office 365 liên quan, chẳng hạn như SharePoint, OneDrive, Teams và Yammer. Khi đám mây doanh nghiệp hoặc giáo dục của bạn trả về kết quả, Bing sẽ hiển thị kết quả—và chỉ những người đã đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học hợp lệ mới có thể thấy kết quả.

Có hai nơi bạn có thể xem kết quả cơ quan hoặc trường học trong Bing:

 • TRANG TẤT CẢ kết quả: nếu có kết quả cơ quan hoặc trường học liên quan, kết quả sẽ xuất hiện ở đầu trang kết quả tìm kiếm, tiếp theo là kết quả web công cộng liên quan

 • Trang kết quả CÔNG VIỆC hoặc TRƯỜNG HỌC: Trang này chỉ hiển thị kết quả cơ quan hoặc trường học từ tổ chức của bạn và không bao giờ bao gồm kết quả web công cộng

Khi bạn đang ở trên trang kết quả TẤT CẢ, bạn có thể dễ dàng xác định kết quả công việc hoặc trường học bằng cách tìm kiếm logo, tên hoặc hình ảnh hồ sơ của tổ chức của bạn.

Kết quả của một Tìm kiếm của Microsoft hiển thị thẻ thông tin liên hệ của một người ở trên cùng.

Đăng nhập tự động

Nếu bạn đăng nhập vào tài khoản cơ quan hoặc trường học trên các trang web Microsoft khác, bạn có thể nhận thấy rằng bạn sẽ tự động đăng nhập khi truy cập bing.com hoặc sử dụng ứng dụng Bing. Để giảm số lần bạn được nhắc đăng nhập, tổ chức của bạn đã bật tính năng đăng nhập tự động. Bạn có thể nhanh chóng biết mình đã đăng nhập vào tài khoản cơ quan hoặc trường học khi tìm kiếm trên Bing—chỉ cần tìm địa chỉ email cơ quan hoặc trường học ở đầu trang bất kỳ.

Ngoài ra, nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản cơ quan hoặc trường học trên Bing hoặc bất kỳ trang web Microsoft nào, bạn sẽ bị đăng xuất trên tất cả các trang web của Microsoft.

Giữ riêng tư cho tìm kiếm cá nhân của bạn

Nếu bạn không muốn tìm kiếm của mình được ghi lại trong lịch sử tìm kiếm cá nhân của mình, cách nhanh nhất và dễ nhất để tìm kiếm trên web một cách riêng tư là mở một cửa sổ trình duyệt riêng tư, ví dụ: cửa sổ Edge InPrivate hoặc cửa sổ ẩn danh của Chrome. Việc sử dụng cửa sổ trình duyệt riêng sẽ đảm bảo rằng những người khác có quyền truy nhập vào thiết bị của bạn sẽ không thấy lịch sử tìm kiếm của bạn, nhưng trường học, nơi làm việc hoặc nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn vẫn có thể truy cập dữ liệu này. Ngoài ra, bạn có thể muốn xem xét sử dụng một mạng an toàn ở nhà cho bất kỳ hoạt động trực tuyến nhạy cảm, cá nhân nào. Tìm hiểu thêm về duy trì an toàn trực tuyến.

Lịch sử tìm kiếm cơ quan hoặc trường học của bạn

Lịch sử Bing kiếm của bạn được xử lý khác dựa trên trạng thái của bạn:

 • Đăng nhập vào tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn: Lịch sử tìm kiếm cụ thể của bạn không được chia sẻ với công ty, trường học hoặc bên thứ ba. Bạn có thể xóa hoặc tải xuống lịch sử tìm kiếm bất cứ lúc nào từ trang lịch sử tìm kiếm. 1.000 tìm kiếm gần nhất của bạn có sẵn trong lịch sử. Người quản trị tìm kiếm của bạn có thể xem các tìm kiếm của bạn như một phần trong danh sách tổng hợp các tìm kiếm hàng đầu, nhưng các tìm kiếm đó không được quy cho bạn.

 • Đăng nhập vào tài khoản Microsoft cá nhân của bạn: Bạn cũng có quyền kiểm soát lịch sử tìm kiếm được liên kết với tài khoản Microsoft cá nhân của mình. Bing và Microsoft cung cấp các công cụ để bạn quản lý và xóa lịch sử tìm kiếm cũng như các cách ngăn không cho thêm tìm kiếm mới vào đó.

 • Không đăng nhập: Khi bạn đăng xuất, lịch sử tìm kiếm của bạn chỉ có sẵn trên thiết bị đó. Bạn có thể xóa tất cả các tìm kiếm khỏi lịch sử của mình hoặc xóa tìm kiếm cụ thể khỏi thiết bị cụ thể đó, cũng như ngăn không cho thêm tìm kiếm mới vào đó.

 • Đã sử dụng cửa sổ riêng tư: Tìm kiếm của bạn không bao giờ được lưu vào lịch sử tìm kiếm. Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản (tài khoản Microsoft nơi làm việc, trường học hoặc cá nhân) từ một cửa sổ trình duyệt riêng tư, mọi tìm kiếm bạn đã thực hiện sẽ được liên kết với tài khoản đó.

Lưu ý: Việc xóa lịch sử tìm kiếm trên Bing sẽ không xóa hoặc xóa lịch sử tìm kiếm của trình duyệt.

Xem thêm

Tìm thấy những gì bạn cần với Tìm kiếm của Microsoft trong Bing

Quyền riêng tư tại Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×