Biểu đồ

Cập nhật dữ liệu trong biểu đồ hiện có

Cập nhật dữ liệu trong biểu đồ sẵn có

Nếu cần thay đổi dữ liệu trong biểu đồ, bạn có thể thay đổi dữ liệu từ nguồn của biểu đồ đó.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Tạo biểu đồ từ bảng

 1. Chọn những ô bạn muốn sử dụng.

 2. Chọn Chèn > Biểu đồ được đề xuất.

 3. Chọn loại biểu đồ bạn muốn, rồi chọn OK.

Cập nhật nguồn biểu đồ

 • Với bảng được nối kết với một biểu đồ, hãy thực hiện cập nhật trong bảng của bạn và bạn sẽ thấy những thay đổi được phản ánh trong biểu đồ.

 • Bạn đang sử dụng phiên bản Office nào?
 • Office 2016 for Mac
 • Office for Mac 2011

Word

Sau khi tạo biểu đồ, bạn có thể chỉnh sửa dữ liệu trong trang Excel tính. Những thay đổi này sẽ được phản ánh trong biểu đồ trong Word.

 1. Trên menu Xem, bấm vào Bố trí in.

 2. Bấm vào biểu đồ.

 3. Trên tab Thiết kế Biểu đồ, bấm vào Chỉnh sửa dữ liệu Excel.

  Excel mở ra và hiển thị bảng dữ liệu cho biểu đồ.

  Bảng dữ liệu cho một biểu đồ Office

 4. Để thay đổi số hàng và cột có trong biểu đồ, hãy đặt con trỏ ở góc dưới bên phải của dữ liệu đã chọn, rồi kéo để chọn dữ liệu bổ sung. Trong ví dụ sau, bảng được mở rộng để thêm danh mục và chuỗi dữ liệu bổ sung.

  Chọn nhiều dữ liệu hơn cho biểu đồ Office

 5. Để thêm dữ liệu vào hoặc sửa dữ liệu trong một ô, hãy bấm vào ô đó, rồi thực hiện thay đổi.

 6. Để xem kết quả của các thay đổi, hãy chuyển sang Word.

Sau khi tạo biểu đồ, bạn có thể muốn thay đổi cách vẽ hàng và cột của bảng trong biểu đồ.  Ví dụ: phiên bản biểu đồ đầu tiên của bạn có thể vẽ các hàng dữ liệu của bảng trên trục dọc (trục giá trị) của biểu đồ và các cột dữ liệu trên trục ngang (trục danh mục). Trong ví dụ sau đây, biểu đồ nhấn mạnh doanh thu bán nhạc cụ.

Biểu đồ cho thấy doanh số theo thể loại

Tuy nhiên, nếu bạn muốn biểu đồ nhấn mạnh doanh thu theo tháng, bạn có thể đảo ngược cách vẽ biểu đồ.

Biểu đồ thể hiện doanh số theo tháng

 1. Trên menu Xem, bấm vào Bố trí in.

 2. Bấm vào biểu đồ.

 3. Trên tab Thiết kế biểu đồ, bấm vào Chuyển đổi hàng/cột.

  Chuyển đổi hàng/cột chỉ sẵn dùng khi bảng dữ liệu Excel biểu đồ đang mở và chỉ dành cho một số loại biểu đồ. Nếu Chuyển đổi hàng/cột không sẵn dùng:

  1. Bấm vào biểu đồ.

  2. Trên tab Thiết kế Biểu đồ, bấm vào Chỉnh sửa dữ liệu Excel.

Để thay đổi thứ tự của một chuỗi dữ liệu, bạn cần làm việc với một biểu đồ có nhiều chuỗi dữ liệu.

 1. Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

 2. Trong biểu đồ, hãy chọn một chuỗi dữ liệu. Ví dụ: trong một biểu đồ cột, hãy bấm vào một cột và tất cả các cột của chuỗi dữ liệu đó sẽ được chọn.

 3. Trên tab Thiết kế Biểu đồ, bấm vào Chọn Dữ liệu.

 4. Trong hộp thoại Chọn Nguồn Dữ liệu, bên cạnh Các mục nhập chú giải (Chuỗi),sử dụng mũi tên lên và xuống để di chuyển chuỗi lên hoặc xuống trong danh sách.

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

  Lưu ý: Đối với hầu hết các loại biểu đồ, việc thay đổi thứ tự của chuỗi dữ liệu sẽ ảnh hưởng đến cả chú giải và bản thân biểu đồ.

 5. Bấm OK.

 1. Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

 2. Trong biểu đồ, hãy chọn một chuỗi dữ liệu. Ví dụ: trong một biểu đồ cột, bấm vào một cột và tất cả các cột của chuỗi dữ liệu đó sẽ được chọn.

 3. Trên tab Thiết kế Biểu đồ, bấm vào Chọn Dữ liệu.

 4. Trong hộp thoại Chọn Nguồn Dữ liệu, hãy thực hiện một trong những điều sau đây.

  Để

  Thực hiện như sau

  Loại bỏ chuỗi

  Bên dưới Mục nhập chú giải (Chuỗi),chọn chuỗi dữ liệu bạn muốn loại bỏ, rồi bấm vào Loại bỏ (-).

  Thêm chuỗi

  Bên dưới Mục nhập chú giải (Chuỗi),bấm Thêm (+), rồi trong trang tính Excel chú thích, chọn tất cả dữ liệu bạn muốn đưa vào biểu đồ.

 5. Bấm OK.

 1. Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

 2. Trong biểu đồ, hãy chọn một chuỗi dữ liệu. Ví dụ: trong một biểu đồ cột, hãy bấm vào một cột và tất cả các cột của chuỗi dữ liệu đó sẽ được chọn.

 3. Bấm vào tab Định dạng.

 4. Bên dưới Kiểu thành phầnbiểu đồ, bấm vào mũi tên bên Nút Màu Tô , rồi bấm vào màu bạn muốn.

Bạn có thể thêm nhãn để hiển thị các giá trị điểm dữ liệu từ Excel trang tính trong biểu đồ.

 1. Trên menu Xem, bấm vào Bố trí in.

 2. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Thiết kế Biểu đồ.

 3. Bấm vào Thêm thành phầnbiểu đồ , rồi bấm vào Nhãn dữ liệu.

 4. Chọn vị trí mà bạn muốn nhãn dữ liệu xuất hiện (ví dụ, chọn Kết thúc Bên ngoài).

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

 1. Trên menu Xem, bấm vào Bố trí in.

 2. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Thiết kế Biểu đồ.

 3. Bấm vào Thêm Thành phần Biểuđồ , rồi bấm vào Bảng Dữ liệu.

 4. Chọn tùy chọn bạn muốn.

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

Khi bạn tạo biểu đồ từ dữ liệu sử dụng ngày và ngày được biểu thị dọc theo trục ngang trong biểu đồ, Office sẽ tự động thay đổi trục ngang thành trục ngày (thang thời gian). Bạn cũng có thể thay đổi một trục ngang thành trục ngày theo cách thủ công. Trục ngày hiển thị ngày theo thứ tự thời gian tại các khoảng thời gian hoặc đơn vị cơ sở đã đặt, chẳng hạn như số ngày, tháng hoặc năm, ngay cả khi các ngày trên trang tính Excel không tuần tự hoặc theo cùng đơn vị cơ sở.

Theo mặc định, Office dùng chênh lệch nhỏ nhất giữa hai ngày bất kỳ trong dữ liệu để xác định đơn vị cơ sở của trục ngày. Ví dụ: nếu bạn có dữ liệu về giá chứng khoán mà trong đó chênh lệch nhỏ nhất giữa các ngày là bảy ngày, Office thể đặt đơn vị cơ sở thành ngày. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi đơn vị cơ sở thành tháng hoặc năm nếu bạn muốn xem hoạt động của chứng khoán trong một thời gian dài hơn.

 1. Trên menu Xem, bấm vào Bố trí in.

 2. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Thiết kế Biểu đồ.

 3. Bấm vào Thêm Thành phần Biểuđồ, bấm vào Trục, rồi bấm vào Xem thêm Tùy chọn Trục. Ngăn Định dạng Trục xuất hiện.

 4. Đối với trục mà bạn muốn thay đổi, hãy đảm bảo rằng đường nhãn trục hiển thị.

 5. Bên dưới Loại Trục,bấm vào Trục ngày.

 6. Bên dướiĐơn vị , trong hộp danh sách Cơ sở thả xuống, chọn Ngày, Thánghoặc Năm.

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

Lưu ý: Nếu bạn làm theo quy trình này và biểu đồ của bạn không hiển thị ngày dưới dạng trục thang thời gian, hãy đảm bảo rằng các nhãn trục được viết trong định dạng ngày tháng trong bảng Excel, chẳng hạn như 05/01/08 hoặc 08 Tháng Năm. Để tìm hiểu thêm về cách định dạng ô thành ngày tháng, hãy xem Hiển thị ngày, thời gian, tiền tệ, phân số hoặc tỷ lệ phần trăm.

PowerPoint

Sau khi tạo biểu đồ, bạn có thể chỉnh sửa dữ liệu trong trang Excel tính. Những thay đổi này sẽ được phản ánh trong biểu đồ ở PowerPoint.

 1. Bấm vào biểu đồ.

 2. Trên tab Thiết kế Biểu đồ, bấm vào Chỉnh sửa dữ liệu Excel.

  Excel mở ra và hiển thị bảng dữ liệu cho biểu đồ.

  Bảng dữ liệu cho một biểu đồ Office

 3. Để thay đổi số hàng và cột có trong biểu đồ, hãy đặt con trỏ ở góc dưới bên phải của dữ liệu đã chọn, rồi kéo để chọn dữ liệu bổ sung. Trong ví dụ sau, bảng được mở rộng để thêm danh mục và chuỗi dữ liệu bổ sung.

  Chọn nhiều dữ liệu hơn cho biểu đồ Office

 4. Để thêm dữ liệu vào hoặc sửa dữ liệu trong một ô, hãy bấm vào ô đó, rồi thực hiện thay đổi.

 5. Để xem các thay đổi của bạn, hãy chuyển PowerPoint.

Sau khi tạo biểu đồ, bạn có thể muốn thay đổi cách vẽ hàng và cột của bảng trong biểu đồ.  Ví dụ: phiên bản biểu đồ đầu tiên của bạn có thể vẽ các hàng dữ liệu của bảng trên trục dọc (trục giá trị) của biểu đồ và các cột dữ liệu trên trục ngang (trục danh mục). Trong ví dụ sau đây, biểu đồ nhấn mạnh doanh thu bán nhạc cụ.

Biểu đồ cho thấy doanh số theo thể loại

Tuy nhiên, nếu bạn muốn biểu đồ nhấn mạnh doanh thu theo tháng, bạn có thể đảo ngược cách vẽ biểu đồ.

Biểu đồ thể hiện doanh số theo tháng

 1. Bấm vào biểu đồ.

 2. Trên tab Thiết kế biểu đồ, chọn Chuyển đổi hàng/cột.

  Chuyển đổi hàng/cột chỉ sẵn dùng khi bảng dữ liệu Excel biểu đồ đang mở và chỉ dành cho một số loại biểu đồ. Nếu Chuyển đổi hàng/cột không sẵn dùng:

  1. Bấm vào biểu đồ.

  2. Trên tab Thiết kế Biểu đồ, bấm vào Chỉnh sửa dữ liệu Excel.

Để thay đổi thứ tự của một chuỗi dữ liệu, bạn cần làm việc với một biểu đồ có nhiều chuỗi dữ liệu.

 1. Trong biểu đồ, hãy chọn một chuỗi dữ liệu. Ví dụ: trong một biểu đồ cột, hãy bấm vào một cột và tất cả các cột của chuỗi dữ liệu đó sẽ được chọn.

 2. Trên tab Thiết kế Biểu đồ, bấm vào Chọn Dữ liệu.

 3. Trong hộp thoại Chọn Nguồn Dữ liệu, bên cạnh Các mục nhập chú giải (Chuỗi),sử dụng mũi tên lên và xuống để di chuyển chuỗi lên hoặc xuống trong danh sách.

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

  Lưu ý: Đối với hầu hết các loại biểu đồ, việc thay đổi thứ tự của chuỗi dữ liệu sẽ ảnh hưởng đến cả chú giải và bản thân biểu đồ.

 4. Bấm OK.

 1. Trong biểu đồ, hãy chọn một chuỗi dữ liệu. Ví dụ: trong một biểu đồ cột, bấm vào một cột và tất cả các cột của chuỗi dữ liệu đó sẽ được chọn.

 2. Bấm vào tab Thiết kế biểu đồ, rồi bấm vào Chọn Dữ liệu.

 3. Trong hộp thoại Chọn Nguồn Dữ liệu, hãy thực hiện một trong những điều sau đây.

  Để

  Thực hiện như sau

  Loại bỏ chuỗi

  Bên dưới Mục nhập chú giải (Chuỗi),chọn chuỗi dữ liệu bạn muốn loại bỏ, rồi bấm vào Loại bỏ (-).

  Thêm chuỗi

  Bên dưới Mục nhập chú giải (Chuỗi),bấm Thêm (+), rồi trong trang tính Excel chú thích, chọn tất cả dữ liệu bạn muốn đưa vào biểu đồ.

 4. Bấm OK.

 1. Trong biểu đồ, hãy chọn một chuỗi dữ liệu. Ví dụ: trong một biểu đồ cột, hãy bấm vào một cột và tất cả các cột của chuỗi dữ liệu đó sẽ được chọn.

 2. Bấm vào tab Định dạng.

 3. Bên dưới Kiểu thành phầnbiểu đồ, bấm vào mũi tên bên Nút Màu Tô , rồi bấm vào màu bạn muốn.

Bạn có thể thêm nhãn để hiển thị các giá trị điểm dữ liệu từ Excel trang tính trong biểu đồ.

 1. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Thiết kế Biểu đồ.

 2. Bấm vào Thêm thành phầnbiểu đồ , rồi bấm vào Nhãn dữ liệu.

 3. Chọn vị trí mà bạn muốn nhãn dữ liệu xuất hiện (ví dụ, chọn Kết thúc Bên ngoài).

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

 1. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Thiết kế Biểu đồ.

 2. Bấm vào Thêm Thành phần Biểuđồ , rồi bấm vào Bảng Dữ liệu.

 3. Chọn tùy chọn bạn muốn.

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

Khi bạn tạo biểu đồ từ dữ liệu sử dụng ngày và ngày được biểu thị dọc theo trục ngang trong biểu đồ, Office sẽ tự động thay đổi trục ngang thành trục ngày (thang thời gian). Bạn cũng có thể thay đổi một trục ngang thành trục ngày theo cách thủ công. Trục ngày hiển thị ngày theo thứ tự thời gian tại các khoảng thời gian hoặc đơn vị cơ sở đã đặt, chẳng hạn như số ngày, tháng hoặc năm, ngay cả khi các ngày trên trang tính Excel không tuần tự hoặc theo cùng đơn vị cơ sở.

Theo mặc định, Office dùng chênh lệch nhỏ nhất giữa hai ngày bất kỳ trong dữ liệu để xác định đơn vị cơ sở của trục ngày. Ví dụ: nếu bạn có dữ liệu về giá chứng khoán mà trong đó chênh lệch nhỏ nhất giữa các ngày là bảy ngày, Office thể đặt đơn vị cơ sở thành ngày. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi đơn vị cơ sở thành tháng hoặc năm nếu bạn muốn xem hoạt động của chứng khoán trong một thời gian dài hơn.

 1. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Thiết kế Biểu đồ.

 2. Bấm vào Thêm Thành phần Biểuđồ, bấm vào Trục, rồi bấm vào Xem thêm Tùy chọn Trục. Ngăn Định dạng Trục xuất hiện.

 3. Đối với trục mà bạn muốn thay đổi, hãy đảm bảo rằng đường nhãn trục hiển thị.

 4. Bên dưới Loại Trục,chọn Trục ngày.

 5. Bên dướiĐơn vị , trong hộp danh sách Cơ sở thả xuống, chọn Ngày, Thánghoặc Năm.

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

Lưu ý: Nếu bạn làm theo quy trình này và biểu đồ của bạn không hiển thị ngày dưới dạng trục thang thời gian, hãy đảm bảo rằng các nhãn trục được viết trong định dạng ngày tháng trong bảng Excel, chẳng hạn như 05/01/08 hoặc 08 Tháng Năm. Để tìm hiểu thêm về cách định dạng ô thành ngày tháng, hãy xem Hiển thị ngày, thời gian, tiền tệ, phân số hoặc tỷ lệ phần trăm.

Excel

Sau khi tạo biểu đồ, bạn có thể chỉnh sửa dữ liệu trong trang Excel tính. Những thay đổi này sẽ được phản ánh trong biểu đồ.

 1. Bấm vào biểu đồ.

  Excel sẽ tô sáng bảng dữ liệu được sử dụng cho biểu đồ. Màu tô xám cho biết hàng hoặc cột được dùng cho trục thể loại. Màu tô màu đỏ cho biết hàng hoặc cột có chứa nhãn chuỗi dữ liệu. Màu tô màu lam biểu thị các điểm dữ liệu được vẽ trong biểu đồ.

  Trường dữ liệu trong Excel

  Khung chú thích 1 chuỗi dữ liệu

  Khung chú thích 2 Giá trị cho trục thể loại

  Khung chú thích 3 Điểm dữ liệu được vẽ trong biểu đồ

 2. Để thay đổi số hàng và cột có trong biểu đồ, hãy đặt con trỏ ở góc dưới bên phải của dữ liệu đã chọn, rồi kéo để chọn dữ liệu bổ sung. Trong ví dụ sau, bảng được mở rộng để thêm danh mục và chuỗi dữ liệu bổ sung.

  Chọn thêm dữ liệu cho biểu đồ Excel

  Mẹo: Để ngăn không cho dữ liệu đó hiển thị trong biểu đồ, bạn có thể ẩn hàng và cột trong bảng.

 3. Để thêm dữ liệu vào hoặc sửa dữ liệu trong một ô, hãy bấm vào ô đó, rồi thực hiện thay đổi.

Sau khi tạo biểu đồ, bạn có thể muốn thay đổi cách vẽ hàng và cột của bảng trong biểu đồ.  Ví dụ: phiên bản biểu đồ đầu tiên của bạn có thể vẽ các hàng dữ liệu của bảng trên trục dọc (trục giá trị) của biểu đồ và các cột dữ liệu trên trục ngang (trục danh mục). Trong ví dụ sau đây, biểu đồ nhấn mạnh doanh thu bán nhạc cụ.

Biểu đồ cho thấy doanh số theo thể loại

Tuy nhiên, nếu bạn muốn biểu đồ nhấn mạnh doanh thu theo tháng, bạn có thể đảo ngược cách vẽ biểu đồ.

Biểu đồ thể hiện doanh số theo tháng

 1. Bấm vào biểu đồ.

 2. Trên tab Thiết kế biểu đồ, bấm vào Chuyển đổi hàng/cột.

Để thay đổi thứ tự của một chuỗi dữ liệu, bạn cần làm việc với một biểu đồ có nhiều chuỗi dữ liệu.

 1. Trong biểu đồ, hãy chọn một chuỗi dữ liệu. Ví dụ: trong một biểu đồ cột, hãy bấm vào một cột và tất cả các cột của chuỗi dữ liệu đó sẽ được chọn.

 2. Trên tab Thiết kế Biểu đồ, bấm vào Chọn Dữ liệu.

 3. Trong hộp thoại Chọn Nguồn Dữ liệu, bên cạnh Các mục nhập chú giải (Chuỗi),sử dụng mũi tên lên và xuống để di chuyển chuỗi lên hoặc xuống trong danh sách.

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

  Lưu ý: Đối với hầu hết các loại biểu đồ, việc thay đổi thứ tự của chuỗi dữ liệu sẽ ảnh hưởng đến cả chú giải và bản thân biểu đồ.

 4. Bấm OK.

 1. Trong biểu đồ, hãy chọn một chuỗi dữ liệu. Ví dụ: trong một biểu đồ cột, bấm vào một cột và tất cả các cột của chuỗi dữ liệu đó sẽ được chọn.

 2. Bấm vào tab Thiết kế biểu đồ, rồi bấm vào Chọn Dữ liệu.

 3. Trong hộp thoại Chọn Nguồn Dữ liệu, hãy thực hiện một trong những điều sau đây.

  Để

  Thực hiện như sau

  Loại bỏ chuỗi

  Bên dưới Mục nhập chú giải (Chuỗi),chọn chuỗi dữ liệu bạn muốn loại bỏ, rồi bấm vào Loại bỏ (-).

  Thêm chuỗi

  Bên dưới Mục nhập chú giải (Chuỗi),bấm Thêm (+), rồi trong trang tính Excel chú thích, chọn tất cả dữ liệu bạn muốn đưa vào biểu đồ.

 4. Bấm OK.

 1. Trong biểu đồ, hãy chọn một chuỗi dữ liệu. Ví dụ: trong một biểu đồ cột, hãy bấm vào một cột và tất cả các cột của chuỗi dữ liệu đó sẽ được chọn.

 2. Bấm vào tab Định dạng.

 3. Bên dưới Kiểu thành phầnbiểu đồ, bấm vào mũi tên bên Nút Màu Tô , rồi bấm vào màu bạn muốn.

  Mẹo: Để thay đổi màu theo điểm dữ liệu trong biểu đồ chỉ có một chuỗi dữ liệu, hãy bấm chuỗi đó rồi bấm tab Định dạng. Bấm vàoTô , rồi tùy thuộc vào biểu đồ, chọn hộp kiểm Màu khác nhau theo điểm hoặc hộp kiểm Màu thay đổi theo lát cắt. Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

Bạn có thể thêm nhãn để hiển thị các giá trị điểm dữ liệu từ Excel trang tính trong biểu đồ.

 1. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Thiết kế Biểu đồ.

 2. Bấm vào Thêm thành phầnbiểu đồ , rồi bấm vào Nhãn dữ liệu.

 3. Chọn vị trí mà bạn muốn nhãn dữ liệu xuất hiện (ví dụ, chọn Kết thúc Bên ngoài).

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

 1. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Thiết kế Biểu đồ.

 2. Bấm vào Thêm Thành phần Biểuđồ , rồi bấm vào Bảng Dữ liệu.

 3. Chọn tùy chọn bạn muốn.

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

Khi bạn tạo biểu đồ từ dữ liệu sử dụng ngày và ngày được biểu thị dọc theo trục ngang trong biểu đồ, Office sẽ tự động thay đổi trục ngang thành trục ngày (thang thời gian). Bạn cũng có thể thay đổi một trục ngang thành trục ngày theo cách thủ công. Trục ngày hiển thị ngày theo thứ tự thời gian tại các khoảng thời gian hoặc đơn vị cơ sở đã đặt, chẳng hạn như số ngày, tháng hoặc năm, ngay cả khi các ngày trên trang tính Excel không tuần tự hoặc theo cùng đơn vị cơ sở.

Theo mặc định, Office dùng chênh lệch nhỏ nhất giữa hai ngày bất kỳ trong dữ liệu để xác định đơn vị cơ sở của trục ngày. Ví dụ: nếu bạn có dữ liệu về giá chứng khoán mà trong đó chênh lệch nhỏ nhất giữa các ngày là bảy ngày, Office thể đặt đơn vị cơ sở thành ngày. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi đơn vị cơ sở thành tháng hoặc năm nếu bạn muốn xem hoạt động của chứng khoán trong một thời gian dài hơn.

 1. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Thiết kế Biểu đồ.

 2. Bấm vào Thêm Thành phần Biểuđồ, bấm vào Trục, rồi bấm vào Xem thêm Tùy chọn Trục. Ngăn Định dạng Trục xuất hiện.

 3. Đối với trục mà bạn muốn thay đổi, hãy đảm bảo rằng đường nhãn trục hiển thị.

 4. Bên dưới Loại Trục,chọn Trục ngày.

 5. Bên dướiĐơn vị , trong hộp danh sách Cơ sở thả xuống, chọn Ngày, Thánghoặc Năm.

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

Lưu ý: Nếu bạn làm theo quy trình này và biểu đồ của bạn không hiển thị ngày dưới dạng trục thang thời gian, hãy đảm bảo rằng các nhãn trục được viết trong định dạng ngày tháng trong bảng Excel, chẳng hạn như 05/01/08 hoặc 08 Tháng Năm. Để tìm hiểu thêm về cách định dạng ô thành ngày tháng, hãy xem Hiển thị ngày, thời gian, tiền tệ, phân số hoặc tỷ lệ phần trăm.

Word

Sau khi tạo biểu đồ, bạn có thể chỉnh sửa dữ liệu trong trang Excel tính. Những thay đổi này sẽ được phản ánh trong biểu đồ trong Word.

 1. Trên menu Xem, bấm vào Bố trí in.

 2. Bấm vào biểu đồ.

 3. Trên tab Biểu đồ, bên dưới Dữ liệu, bấm vào mũi tên bên cạnh Chỉnh sửa, rồi bấm vào Chỉnh sửa dữ liệu trong Excel.

  Tab Biểu đồ, nhóm Dữ liệu

  Excel mở ra và hiển thị bảng dữ liệu cho biểu đồ.

  Bảng dữ liệu cho một biểu đồ Office

 4. Để thay đổi số hàng và cột có trong biểu đồ, hãy đặt con trỏ ở góc dưới bên phải của dữ liệu đã chọn, rồi kéo để chọn dữ liệu bổ sung. Trong ví dụ sau, bảng được mở rộng để thêm danh mục và chuỗi dữ liệu bổ sung.

  Chọn nhiều dữ liệu hơn cho biểu đồ Office

 5. Để thêm dữ liệu vào hoặc sửa dữ liệu trong một ô, hãy bấm vào ô đó, rồi thực hiện thay đổi.

 6. Để xem kết quả của các thay đổi, hãy chuyển sang Word.

Sau khi tạo biểu đồ, bạn có thể muốn thay đổi cách vẽ hàng và cột của bảng trong biểu đồ.  Ví dụ: phiên bản biểu đồ đầu tiên của bạn có thể vẽ các hàng dữ liệu của bảng trên trục dọc (trục giá trị) của biểu đồ và các cột dữ liệu trên trục ngang (trục danh mục). Trong ví dụ sau đây, biểu đồ nhấn mạnh doanh thu bán nhạc cụ.

Biểu đồ cho thấy doanh số theo thể loại

Tuy nhiên, nếu bạn muốn biểu đồ nhấn mạnh doanh thu theo tháng, bạn có thể đảo ngược cách vẽ biểu đồ.

Biểu đồ thể hiện doanh số theo tháng

 1. Trên menu Xem, bấm vào Bố trí in.

 2. Bấm vào biểu đồ.

 3. Trên tab Biểu đồ, bên dưới Dữ liệu, bấm vào Vẽ chuỗi theo Vẽ chuỗi theo hàng hoặc Vẽ chuỗi theo Vẽ chuỗi theo cột .

  Tab Biểu đồ, nhóm Dữ liệu

  Nếu Chuyển vùng vẽ không sẵn dùng

  Chuyển vùng vẽ chỉ sẵn dùng khi bảng dữ liệu Excel của biểu đồ đang mở và chỉ dành cho một số loại biểu đồ.

  1. Bấm vào biểu đồ.

  2. Trên tab Biểu đồ, bên dưới Dữ liệu, bấm vào mũi tên bên cạnh Chỉnh sửa, rồi bấm vào Chỉnh sửa dữ liệu trong Excel. Tab Biểu đồ, nhóm Dữ liệu

Để thay đổi thứ tự của một chuỗi dữ liệu, bạn cần làm việc với một biểu đồ có nhiều chuỗi dữ liệu.

 1. Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

 2. Trong biểu đồ, chọn một chuỗi dữ liệu, rồi bấm vào tab Bố trí Biểu đồ.

  Ví dụ: trong một biểu đồ cột, hãy bấm vào một cột và tất cả các cột của chuỗi dữ liệu đó sẽ được chọn.

 3. Bên dưới Lựa chọn Hiện tại, bấm vào Định dạng Vùng chọn.

  Tab Biểu đồ, nhóm Vùng chọn Hiện tại

 4. Trong ngăn dẫn hướng, bấm vào Thứ tự, bấm vào một tên chuỗi, rồi bấm vào Di chuyển lên hoặc Di chuyển xuống.

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

  Lưu ý: Đối với hầu hết các loại biểu đồ, việc thay đổi thứ tự của chuỗi dữ liệu sẽ ảnh hưởng đến cả chú giải và bản thân biểu đồ.

 1. Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

 2. Trong biểu đồ, chọn một chuỗi dữ liệu, rồi bấm vào tab Biểu đồ.

  Ví dụ: trong một biểu đồ cột, bấm vào một cột và tất cả các cột của chuỗi dữ liệu đó sẽ được chọn.

 3. Bên dưới Dữliệu , bấm vào mũi tên bên cạnhChỉnh sửa , rồi bấm vào Chọn Dữ liệu Excel.

  Tab Biểu đồ, nhóm Dữ liệu

 4. Trong hộp thoại Chọn Nguồn Dữ liệu, hãy thực hiện một trong những điều sau đây.

  Để

  Thực hiện như sau

  Loại bỏ chuỗi

  Bên dưới Chuỗi, chọn chuỗi dữ liệu bạn muốn loại bỏ, rồi bấm vào Loại bỏ.

  Thêm chuỗi

  Bên dưới Chuỗi, bấm vàoThêm , rồi trong trang Excel, chọn tất cả dữ liệu mà bạn muốn đưa vào biểu đồ.

 1. Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

 2. Trong biểu đồ, chọn một chuỗi dữ liệu, rồi bấm vào tab Định dạng.

  Ví dụ: trong một biểu đồ cột, hãy bấm vào một cột và tất cả các cột của chuỗi dữ liệu đó sẽ được chọn.

 3. Bên dưới Kiểu thành phầnbiểu đồ, bấm vào mũi tên bên Nút Màu Tô , rồi bấm vào màu bạn muốn.

  Mẹo: Để thay đổi màu theo điểm dữ liệu trong biểu đồ chỉ có một chuỗi dữ liệu, hãy bấm vào chuỗi đó, rồi bấm vào tab Bố trí Biểu đồ. Bên dưới Lựa chọn Hiện tại, bấm vào Định dạng Vùng chọn. Trong ngăn dẫn hướng, bấm vào Tô , rồi tùy thuộc vào biểu đồ, chọn hộp kiểm Màu sắc khác nhau theo điểm hoặc hộp kiểm Màu khác nhau theo lát cắt. Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

Bạn có thể thêm nhãn để hiển thị các giá trị điểm dữ liệu từ Excel trang tính trong biểu đồ.

 1. Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

 2. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Bố trí Biểu đồ.

 3. Bên dưới Nhãn,bấm Nhãn Dữ liệu, rồi ở phần trên của danh sách, bấm vào kiểu nhãn dữ liệu mà bạn muốn.

  Tab Bố trí Sơ đồ, nhóm Nhãn

 4. Bên dưới Nhãn,bấm Nhãn Dữliệu , rồi ở phần dưới của danh sách, bấm vào nơi bạn muốn nhãn dữ liệu xuất hiện.

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

 1. Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

 2. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Bố trí Biểu đồ.

 3. Bên dưới Nhãn, bấm Bảng Dữ liệu, rồi bấm vào tùy chọn bạn muốn.

  Tab Bố trí Sơ đồ, nhóm Nhãn

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

Khi bạn tạo biểu đồ từ dữ liệu sử dụng ngày và ngày được biểu thị dọc theo trục ngang trong biểu đồ, Office sẽ tự động thay đổi trục ngang thành trục ngày (thang thời gian). Bạn cũng có thể thay đổi một trục ngang thành trục ngày theo cách thủ công. Trục ngày hiển thị ngày theo thứ tự thời gian tại các khoảng thời gian hoặc đơn vị cơ sở đã đặt, chẳng hạn như số ngày, tháng hoặc năm, ngay cả khi các ngày trên trang tính Excel không tuần tự hoặc theo cùng đơn vị cơ sở.

Theo mặc định, Office dùng chênh lệch nhỏ nhất giữa hai ngày bất kỳ trong dữ liệu để xác định đơn vị cơ sở của trục ngày. Ví dụ: nếu bạn có dữ liệu về giá chứng khoán mà trong đó chênh lệch nhỏ nhất giữa các ngày là bảy ngày, Office thể đặt đơn vị cơ sở thành ngày. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi đơn vị cơ sở thành tháng hoặc năm nếu bạn muốn xem hoạt động của chứng khoán trong một thời gian dài hơn.

 1. Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

 2. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Bố trí Biểu đồ.

 3. Đối với trục mà bạn muốn thay đổi, hãy đảm bảo rằng đường nhãn trục hiển thị.

 4. Bên dưới Trục, bấm vào Trục , trỏtới Trục Ngang, rồi bấm vào Tùy chọn Trục.

  Tab Bố trí Sơ đồ, nhóm Trục

 5. Trong ngăn dẫn hướng, bấm Tỷ lệ, sau đó bên dưới Loại trục ngang, bấm Ngày.

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

Lưu ý: Nếu bạn làm theo quy trình này và biểu đồ của bạn không hiển thị ngày dưới dạng trục thang thời gian, hãy đảm bảo rằng các nhãn trục được viết trong định dạng ngày tháng trong bảng Excel, chẳng hạn như 05/01/08 hoặc 08 Tháng Năm. Để tìm hiểu thêm về cách định dạng ô thành ngày tháng, hãy xem Hiển thị ngày, thời gian, tiền tệ, phân số hoặc tỷ lệ phần trăm.

PowerPoint

Sau khi tạo biểu đồ, bạn có thể chỉnh sửa dữ liệu trong trang Excel tính. Những thay đổi này sẽ được phản ánh trong biểu đồ ở PowerPoint.

 1. Bấm vào biểu đồ.

 2. Trên tab Biểu đồ, bên dưới Dữ liệu, bấm vào mũi tên bên cạnh Chỉnh sửa, rồi bấm vào Chỉnh sửa dữ liệu trong Excel.

  Tab Biểu đồ, nhóm Dữ liệu

  Excel mở ra và hiển thị bảng dữ liệu cho biểu đồ.

  Bảng dữ liệu cho một biểu đồ Office

 3. Để thay đổi số hàng và cột có trong biểu đồ, hãy đặt con trỏ ở góc dưới bên phải của dữ liệu đã chọn, rồi kéo để chọn dữ liệu bổ sung. Trong ví dụ sau, bảng được mở rộng để thêm danh mục và chuỗi dữ liệu bổ sung.

  Chọn nhiều dữ liệu hơn cho biểu đồ Office

 4. Để thêm dữ liệu vào hoặc sửa dữ liệu trong một ô, hãy bấm vào ô đó, rồi thực hiện thay đổi.

 5. Để xem các thay đổi của bạn, hãy chuyển PowerPoint.

Sau khi tạo biểu đồ, bạn có thể muốn thay đổi cách vẽ hàng và cột của bảng trong biểu đồ.  Ví dụ: phiên bản biểu đồ đầu tiên của bạn có thể vẽ các hàng dữ liệu của bảng trên trục dọc (trục giá trị) của biểu đồ và các cột dữ liệu trên trục ngang (trục danh mục). Trong ví dụ sau đây, biểu đồ nhấn mạnh doanh thu bán nhạc cụ.

Biểu đồ cho thấy doanh số theo thể loại

Tuy nhiên, nếu bạn muốn biểu đồ nhấn mạnh doanh thu theo tháng, bạn có thể đảo ngược cách vẽ biểu đồ.

Biểu đồ thể hiện doanh số theo tháng

 1. Bấm vào biểu đồ.

 2. Trên tab Biểu đồ, bên dưới Dữ liệu, bấm vào Vẽ chuỗi theo Vẽ chuỗi theo hàng hoặc Vẽ chuỗi theo Vẽ chuỗi theo cột .

  Tab Biểu đồ, nhóm Dữ liệu

  Nếu Chuyển vùng vẽ không sẵn dùng

  Chuyển vùng vẽ chỉ sẵn dùng khi bảng dữ liệu Excel của biểu đồ đang mở và chỉ dành cho một số loại biểu đồ.

  1. Bấm vào biểu đồ.

  2. Trên tab Biểu đồ, bên dưới Dữ liệu, bấm vào mũi tên bên cạnh Chỉnh sửa, rồi bấm vào Chỉnh sửa dữ liệu trong Excel. Tab Biểu đồ, nhóm Dữ liệu

Để thay đổi thứ tự của một chuỗi dữ liệu, bạn cần làm việc với một biểu đồ có nhiều chuỗi dữ liệu.

 1. Trong biểu đồ, chọn một chuỗi dữ liệu, rồi bấm vào tab Bố trí Biểu đồ.

  Ví dụ: trong một biểu đồ cột, hãy bấm vào một cột và tất cả các cột của chuỗi dữ liệu đó sẽ được chọn.

 2. Bên dưới Lựa chọn Hiện tại, bấm vào Định dạng Vùng chọn.

  Tab Biểu đồ, nhóm Vùng chọn Hiện tại

 3. Trong ngăn dẫn hướng, bấm vào Thứ tự, bấm vào một tên chuỗi, rồi bấm vào Di chuyển lên hoặc Di chuyển xuống.

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

  Lưu ý: Đối với hầu hết các loại biểu đồ, việc thay đổi thứ tự của chuỗi dữ liệu sẽ ảnh hưởng đến cả chú giải và bản thân biểu đồ.

 1. Trong biểu đồ, chọn một chuỗi dữ liệu, rồi bấm vào tab Biểu đồ.

  Ví dụ: trong một biểu đồ cột, bấm vào một cột và tất cả các cột của chuỗi dữ liệu đó sẽ được chọn.

 2. Bên dưới Dữliệu , bấm vào mũi tên bên cạnhChỉnh sửa , rồi bấm vào Chọn Dữ liệu Excel.

  Tab Biểu đồ, nhóm Dữ liệu

 3. Trong hộp thoại Chọn Nguồn Dữ liệu, hãy thực hiện một trong những điều sau đây.

  Để

  Thực hiện như sau

  Loại bỏ chuỗi

  Bên dưới Chuỗi, chọn chuỗi dữ liệu bạn muốn loại bỏ, rồi bấm vào Loại bỏ.

  Thêm chuỗi

  Bên dưới Chuỗi, bấm vàoThêm , rồi trong trang Excel, chọn tất cả dữ liệu mà bạn muốn đưa vào biểu đồ.

 1. Trong biểu đồ, chọn một chuỗi dữ liệu, rồi bấm vào tab Định dạng.

  Ví dụ: trong một biểu đồ cột, hãy bấm vào một cột và tất cả các cột của chuỗi dữ liệu đó sẽ được chọn.

 2. Bên dưới Kiểu thành phầnbiểu đồ, bấm vào mũi tên bên Nút Màu Tô , rồi bấm vào màu bạn muốn.

  Mẹo: Để thay đổi màu theo điểm dữ liệu trong biểu đồ chỉ có một chuỗi dữ liệu, hãy bấm vào chuỗi đó, rồi bấm vào tab Bố trí Biểu đồ. Bên dưới Lựa chọn Hiện tại, bấm vào Định dạng Vùng chọn. Trong ngăn dẫn hướng, bấm vào Tô , rồi tùy thuộc vào biểu đồ, chọn hộp kiểm Màu sắc khác nhau theo điểm hoặc hộp kiểm Màu khác nhau theo lát cắt. Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

Bạn có thể thêm nhãn để hiển thị các giá trị điểm dữ liệu từ Excel trang tính trong biểu đồ.

 1. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Bố trí Biểu đồ.

 2. Bên dưới Nhãn,bấm Nhãn Dữ liệu, rồi ở phần trên của danh sách, bấm vào kiểu nhãn dữ liệu mà bạn muốn.

  Tab Bố trí Sơ đồ, nhóm Nhãn

 3. Bên dưới Nhãn,bấm Nhãn Dữliệu , rồi ở phần dưới của danh sách, bấm vào nơi bạn muốn nhãn dữ liệu xuất hiện.

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

 1. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Bố trí Biểu đồ.

 2. Bên dưới Nhãn, bấm Bảng Dữ liệu, rồi bấm vào tùy chọn bạn muốn.

  Tab Bố trí Sơ đồ, nhóm Nhãn

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

Khi bạn tạo biểu đồ từ dữ liệu sử dụng ngày và ngày được biểu thị dọc theo trục ngang trong biểu đồ, Office sẽ tự động thay đổi trục ngang thành trục ngày (thang thời gian). Bạn cũng có thể thay đổi một trục ngang thành trục ngày theo cách thủ công. Trục ngày hiển thị ngày theo thứ tự thời gian tại các khoảng thời gian hoặc đơn vị cơ sở đã đặt, chẳng hạn như số ngày, tháng hoặc năm, ngay cả khi các ngày trên trang tính Excel không tuần tự hoặc theo cùng đơn vị cơ sở.

Theo mặc định, Office dùng chênh lệch nhỏ nhất giữa hai ngày bất kỳ trong dữ liệu để xác định đơn vị cơ sở của trục ngày. Ví dụ: nếu bạn có dữ liệu về giá chứng khoán mà trong đó chênh lệch nhỏ nhất giữa các ngày là bảy ngày, Office thể đặt đơn vị cơ sở thành ngày. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi đơn vị cơ sở thành tháng hoặc năm nếu bạn muốn xem hoạt động của chứng khoán trong một thời gian dài hơn.

 1. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Bố trí Biểu đồ.

 2. Đối với trục mà bạn muốn thay đổi, hãy đảm bảo rằng đường nhãn trục hiển thị.

 3. Bên dưới Trục, bấm vào Trục , trỏtới Trục Ngang, rồi bấm vào Tùy chọn Trục.

  Tab Bố trí Sơ đồ, nhóm Trục

 4. Trong ngăn dẫn hướng, bấm Tỷ lệ, sau đó bên dưới Loại trục ngang, bấm Ngày.

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

Lưu ý: Nếu bạn làm theo quy trình này và biểu đồ của bạn không hiển thị ngày dưới dạng trục thang thời gian, hãy đảm bảo rằng các nhãn trục được viết trong định dạng ngày tháng trong bảng Excel, chẳng hạn như 05/01/08 hoặc 08 Tháng Năm. Để tìm hiểu thêm về cách định dạng ô thành ngày tháng, hãy xem Hiển thị ngày, thời gian, tiền tệ, phân số hoặc tỷ lệ phần trăm.

Excel

Sau khi tạo biểu đồ, bạn có thể chỉnh sửa dữ liệu trong trang Excel tính. Những thay đổi này sẽ được phản ánh trong biểu đồ.

 1. Bấm vào biểu đồ.

  Excel sẽ tô sáng bảng dữ liệu được sử dụng cho biểu đồ. Viền ngoài màu tím cho biết hàng hoặc cột được dùng cho trục thể loại. Viền ngoài màu lục cho biết hàng hoặc cột có chứa nhãn chuỗi dữ liệu. Viền ngoài màu lam biểu thị các điểm dữ liệu được vẽ trong biểu đồ.

  Bảng dữ liệu Excel cho một biểu đồ

  Khung chú thích 1 chuỗi dữ liệu

  Khung chú thích 2 Giá trị cho trục thể loại

  Khung chú thích 3 Điểm dữ liệu được vẽ trong biểu đồ

 2. Để thay đổi số hàng và cột có trong biểu đồ, hãy đặt con trỏ ở góc dưới bên phải của dữ liệu đã chọn, rồi kéo để chọn dữ liệu bổ sung. Trong ví dụ sau, bảng được mở rộng để thêm danh mục và chuỗi dữ liệu bổ sung.

  Chọn thêm dữ liệu cho biểu đồ Excel

  Mẹo: Để ngăn không cho dữ liệu đó hiển thị trong biểu đồ, bạn có thể ẩn hàng và cột trong bảng.

 3. Để thêm dữ liệu vào hoặc sửa dữ liệu trong một ô, hãy bấm vào ô đó, rồi thực hiện thay đổi.

Sau khi tạo biểu đồ, bạn có thể muốn thay đổi cách vẽ hàng và cột của bảng trong biểu đồ.  Ví dụ: phiên bản biểu đồ đầu tiên của bạn có thể vẽ các hàng dữ liệu của bảng trên trục dọc (trục giá trị) của biểu đồ và các cột dữ liệu trên trục ngang (trục danh mục). Trong ví dụ sau đây, biểu đồ nhấn mạnh doanh thu bán nhạc cụ.

Biểu đồ cho thấy doanh số theo thể loại

Tuy nhiên, nếu bạn muốn biểu đồ nhấn mạnh doanh thu theo tháng, bạn có thể đảo ngược cách vẽ biểu đồ.

Biểu đồ thể hiện doanh số theo tháng

 1. Bấm vào biểu đồ.

 2. Trên tab Biểu đồ, bên dưới Dữ liệu, bấm vào Vẽ chuỗi theo Vẽ chuỗi theo hàng hoặc Vẽ chuỗi theo Vẽ chuỗi theo cột .

  Tab Biểu đồ trong Excel, nhóm Dữ liệu

Để thay đổi thứ tự của một chuỗi dữ liệu, bạn cần làm việc với một biểu đồ có nhiều chuỗi dữ liệu.

 1. Trong biểu đồ, chọn một chuỗi dữ liệu, rồi bấm vào tab Bố trí Biểu đồ.

  Ví dụ: trong một biểu đồ cột, hãy bấm vào một cột và tất cả các cột của chuỗi dữ liệu đó sẽ được chọn.

 2. Bên dưới Lựa chọn Hiện tại, bấm vào Định dạng Vùng chọn.

  Tab Biểu đồ, nhóm Vùng chọn Hiện tại

 3. Trong ngăn dẫn hướng, bấm vào Thứ tự, bấm vào một tên chuỗi, rồi bấm vào Di chuyển lên hoặc Di chuyển xuống.

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

  Lưu ý: Đối với hầu hết các loại biểu đồ, việc thay đổi thứ tự của chuỗi dữ liệu sẽ ảnh hưởng đến cả chú giải và bản thân biểu đồ.

 1. Trong biểu đồ, chọn một chuỗi dữ liệu, rồi bấm vào tab Biểu đồ.

  Ví dụ: trong một biểu đồ cột, bấm vào một cột và tất cả các cột của chuỗi dữ liệu đó sẽ được chọn.

 2. Bên dưới Dữliệu, bấm vào Chọn.

  Tab Biểu đồ trong Excel, nhóm Dữ liệu

 3. Trong hộp thoại Chọn Nguồn Dữ liệu, hãy thực hiện một trong những điều sau đây.

  Để

  Thực hiện như sau

  Loại bỏ chuỗi

  Bên dưới Chuỗi, chọn chuỗi dữ liệu bạn muốn loại bỏ, rồi bấm vào Loại bỏ.

  Thêm chuỗi

  Bên dưới Chuỗi, bấm vàoThêm , rồi trong trang Excel, chọn tất cả dữ liệu mà bạn muốn đưa vào biểu đồ.

 1. Trong biểu đồ, chọn một chuỗi dữ liệu, rồi bấm vào tab Định dạng.

  Ví dụ: trong một biểu đồ cột, hãy bấm vào một cột và tất cả các cột của chuỗi dữ liệu đó sẽ được chọn.

 2. Bên dưới Kiểu thành phầnbiểu đồ, bấm vào mũi tên bên Nút Màu Tô , rồi bấm vào màu bạn muốn.

  Mẹo: Để thay đổi màu theo điểm dữ liệu trong biểu đồ chỉ có một chuỗi dữ liệu, hãy bấm vào chuỗi đó, rồi bấm vào tab Bố trí Biểu đồ. Bên dưới Lựa chọn Hiện tại, bấm vào Định dạng Vùng chọn. Trong ngăn dẫn hướng, bấm vào Tô , rồi tùy thuộc vào biểu đồ, chọn hộp kiểm Màu sắc khác nhau theo điểm hoặc hộp kiểm Màu khác nhau theo lát cắt. Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

Bạn có thể thêm nhãn để hiển thị các giá trị điểm dữ liệu từ Excel trang tính trong biểu đồ.

 1. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Bố trí Biểu đồ.

 2. Bên dưới Nhãn,bấm Nhãn Dữ liệu, rồi ở phần trên của danh sách, bấm vào kiểu nhãn dữ liệu mà bạn muốn.

  Tab Bố trí Sơ đồ, nhóm Nhãn

 3. Bên dưới Nhãn,bấm Nhãn Dữliệu , rồi ở phần dưới của danh sách, bấm vào nơi bạn muốn nhãn dữ liệu xuất hiện.

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

 1. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Bố trí Biểu đồ.

 2. Bên dưới Nhãn, bấm Bảng Dữ liệu, rồi bấm vào tùy chọn bạn muốn.

  Tab Bố trí Sơ đồ, nhóm Nhãn

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

Khi bạn tạo biểu đồ từ dữ liệu sử dụng ngày và ngày được biểu thị dọc theo trục ngang trong biểu đồ, Office sẽ tự động thay đổi trục ngang thành trục ngày (thang thời gian). Bạn cũng có thể thay đổi một trục ngang thành trục ngày theo cách thủ công. Trục ngày hiển thị ngày theo thứ tự thời gian tại các khoảng thời gian hoặc đơn vị cơ sở đã đặt, chẳng hạn như số ngày, tháng hoặc năm, ngay cả khi các ngày trên trang tính Excel không tuần tự hoặc theo cùng đơn vị cơ sở.

Theo mặc định, Office dùng chênh lệch nhỏ nhất giữa hai ngày bất kỳ trong dữ liệu để xác định đơn vị cơ sở của trục ngày. Ví dụ: nếu bạn có dữ liệu về giá chứng khoán mà trong đó chênh lệch nhỏ nhất giữa các ngày là bảy ngày, Office thể đặt đơn vị cơ sở thành ngày. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi đơn vị cơ sở thành tháng hoặc năm nếu bạn muốn xem hoạt động của chứng khoán trong một thời gian dài hơn.

 1. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Bố trí Biểu đồ.

 2. Đối với trục mà bạn muốn thay đổi, hãy đảm bảo rằng đường nhãn trục hiển thị.

 3. Bên dưới Trục, bấm vào Trục , trỏtới Trục Ngang, rồi bấm vào Tùy chọn Trục.

 4. Trong ngăn dẫn hướng, bấm Tỷ lệ, sau đó bên dưới Loại trục ngang, bấm Ngày.

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ, một số tùy chọn có thể không sẵn dùng.

Lưu ý: Nếu bạn làm theo quy trình này và biểu đồ của bạn không hiển thị ngày dưới dạng trục thang thời gian, hãy đảm bảo rằng các nhãn trục được viết trong định dạng ngày tháng trong bảng Excel, chẳng hạn như 05/01/08 hoặc 08 Tháng Năm. Để tìm hiểu thêm về cách định dạng ô thành ngày tháng, hãy xem Hiển thị ngày, thời gian, tiền tệ, phân số hoặc tỷ lệ phần trăm.

Xem Thêm

Toàn bộ các bước tạo biểu đồ

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×