Chủ đề liên quan
×
Biểu đồ
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.
Biểu đồ

Sử dụng biểu đồ thu nhỏ để thể hiện xu hướng dữ liệu

Biểu đồ thu nhỏ là một biểu đồ rất nhỏ trong ô trang tính, cung cấp dạng biểu thị dữ liệu trực quan. Dùng biểu đồ thu nhỏ để thể hiện xu hướng trong một chuỗi giá trị, chẳng hạn như tăng hay giảm theo thời vụ, chu kỳ kinh tế hoặc để nêu bật các giá trị tối đa và tối thiểu. Định vị biểu đồ thu nhỏ gần dữ liệu để tác động lớn nhất.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Thêm Biểu đồ thu nhỏ

 1. Chọn một ô trống ở cuối hàng dữ liệu.

 2. Chọn Chèn và chọn Kiểu biểu đồ thu nhỏ, như Đườnghoặc Cột.

 3. Chọn các ô trong hàng và OK trong menu.

 4. Thêm hàng dữ liệu? Kéo núm điều khiển để thêm Biểu đồ thu nhỏ cho mỗi hàng.

Định dạng biểu đồ thu nhỏ

 1. Chọn biểu đồ biểu đồ thu nhỏ.

 2. Chọn Biểu đồ thu nhỏ, rồi chọn một tùy chọn.

  • Chọn Đường, Cộthoặc Win/Loss để thay đổi loại biểu đồ.

  • Đánh dấu để tô sáng các giá trị riêng lẻ trong biểu đồ Biểu đồ thu nhỏ.

  • Chọn một Kiểu cho Biểu đồ thu nhỏ.

  • Chọn Màu biểu đồ thu nhỏ và màu.

  • Chọn Màu biểu đồ thu nhỏ > Độ dày để chọn độ rộng của Biểu đồ thu nhỏ.

  • Chọn Màu Đánh dấu để thay đổi màu của đánh dấu.

  • Nếu dữ liệu có giá trị dương và âm, hãy chọn Trục để hiện trục.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Xem thêm

Phân tích các xu hướng dữ liệu bằng biểu đồ thu nhỏ

Tải mẫu biểu đồ Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×