Chủ đề liên quan
×
Biểu đồ
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Biểu đồ

Thêm hoặc loại bỏ trục phụ trong biểu đồ Excel

Khi các con số trong biểu đồ rất khác chuỗi dữ liệu trong các chuỗi dữ liệu hoặc khi bạn có nhiều kiểu dữ liệu hỗn hợp (giá cả và số lượng), hãy vẽ một hoặc nhiều chuỗi dữ liệu trên trục dọc phụ (giá trị). Thang tỷ lệ của trục dọc phụ cho biết giá trị của các chuỗi dữ liệu liên kết. Trục phụ rất có hiệu quả trong biểu đồ thể hiện sự kết hợp của biểu đồ cột và biểu đồ đường. Bạn có thể nhanh chóng hiển thị biểu đồ như thế này bằng cách thay đổi biểu đồ thành biểu đồ kết hợp.

văn bản thay thế

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Lưu ý: Quy trình sau đây áp dụng cho Office 2013 trở lên. Bạn đang tìm các Office 2010?

 1. Chọn một biểu đồ để mở Công cụ Biểu đồ.

 2. Chọn Thiết kế > Đổi Loại Biểu đồ.

 3. Chọn Tổ > Cột Cụm - Đường trên Trục Phụ.

 4. Chọn Trục Phụ cho chuỗi dữ liệu bạn muốn hiển thị.

 5. Chọn mũi tên thả xuống và chọn Đường.

 6. Chọn OK.

Thêm hoặc loại bỏ trục phụ trong biểu đồ năm Office 2010

Khi các giá trị trong biểu đồ 2D rất khác từ chuỗi dữ liệu đến chuỗi dữ liệu hoặc khi bạn có nhiều loại dữ liệu hỗn hợp (ví dụ giá cả và khối lượng), bạn có thể vẽ một hoặc nhiều chuỗi dữ liệu này trên trục (giá trị) dọc phụ. Tỷ lệ của trục dọc phụ phản ánh giá trị của các chuỗi dữ liệu liên kết.

văn bản thay thế

Sau khi thêm trục dọc phụ vào biểu đồ 2D, bạn cũng có thể thêm trục (danh mục) ngang phụ, có thể hữu ích trong biểu đồ bong bóng hoặc biểu đồ xy (phân tán).

Bạn có thể thay đổi loại biểu đồ để phân biệt chuỗi dữ liệu được vẽ ở trục phụ. Ví dụ: trong biểu đồ cột, bạn có thể thay đổi chuỗi dữ liệu trên trục phụ thành biểu đồ đường.

Quan trọng: Để hoàn thành quy trình sau, bạn phải có biểu đồ 2D. Biểu đồ 3D không hỗ trợ thêm trục phụ.

Trên trục dọc phụ, bạn có thể vẽ từng chuỗi dữ liệu một lúc. Để vẽ nhiều hơn một chuỗi dữ liệu trên trục dọc phụ, lặp lại quy trình này cho mỗi chuỗi dữ liệu mà bạn muốn hiển thị trên trục dọc phụ.

 1. Trong một biểu đồ, hãy nhấn vào chuỗi dữ liệu mà bạn muốn vẽ trên trục dọc phụ hoặc làm như sau để chọn chuỗi dữ liệu từ danh sách các thành phần biểu đồ:

  1. Bấm vào biểu đồ.

   Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

  2. Ở tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, bấm vào mũi tên trong hộp Thành phần Biểu đồ, rồi bấm vào chuỗi dữ liệu bạn muốn vẽ dọc theo trục đứng phụ.

   Ảnh Ribbon

 2. Trên tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm Định dạng Vùng chọn.

  Hộp thoại Chuỗi Dữ liệu Định dạng đang được hiển thị.

  Lưu ý: Nếu một hộp thoại khác xuất hiện, lặp lại bước 1 và đảm bảo rằng bạn có chọn một chuỗi dữ liệu trong biểu đồ.

 3. Trên tab Tùy chọn Chuỗi, bên dưới Vẽ Chuỗi Trên, bấm vào Trục Phụ rồi bấm vào Đóng.

  Trục dọc phụ đang được hiển thị trong biểu đồ.

 4. Để thay đổi hiển thị của trục dọc phụ, hãy làm như sau:

  1. Trên tab Bố trí, trong nhóm Trục, bấm vào Trục.

  2. Bấm vào Trục Dọc Phụ, rồi bấm vào tùy chọn hiển thị mà bạn muốn.

 5. Để thay đổi tùy chọn trục của trục dọc phụ, hãy làm như sau:

  1. Bấm chuột phải vào trục dọc phụ, rồi bấm vào Định dạng Trục.

  2. Bên dưới Tùy chọn Trục, hãy chọn tùy chọn mà bạn muốn sử dụng.

Để hoàn thành quy trình này, bạn phải có biểu đồ có hiển thị trục dọc phụ. Để thêm trục dọc phụ, hãy xem Thêm trục dọc phụ.

 1. Bấm vào biểu đồ hiển thị trục dọc phụ.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

 2. Trên tab Bố trí, trong nhóm Trục, hãy bấm Trục.

  văn bản thay thế

 3. Bấm vào Trục Ngang Phụ, rồi bấm vào tùy chọn hiển thị mà bạn muốn.

 1. Trong biểu đồ, bấm vào chuỗi dữ liệu mà bạn muốn thay đổi.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí và Định dạng.

  Mẹo: Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào chuỗi dữ liệu, bấm vào Đổi Loại Biểu đồ Chuỗi, rồi tiếp tục với bước 3.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Loại, bấm vào Thay đổi Loại Biểu đồ.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Trong hộp thoạiThay đổi Loại Biểu đồ, bấm vào loại biểu đồ bạn muốn sử dụng.

  Hộp đầu tiên sẽ hiển thị danh sách các danh mục loại biểu đồ và hộp thứ hai sẽ hiển thị các loại biểu đồ sẵn có cho từng danh mục loại biểu đồ. Để biết thêm thông tin về các loại biểu đồ bạn có thể sử dụng, hãy xem mục Các loại biểu đồ sẵn có.

Lưu ý: Tại một thời điểm, bạn chỉ có thể thay đổi loại biểu đồ cho một chuỗi dữ liệu. Để thay đổi loại biểu đồ cho nhiều chuỗi dữ liệu trong biểu đồ,hãy lặp lại các bước của quy trình này cho từng chuỗi dữ liệu bạn muốn thay đổi.

 1. Bấm vào biểu đồ hiển thị trục phụ mà bạn muốn loại bỏ.

  Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí và Định dạng.

 2. Trên tab Bố trí, trong nhóm Trục, bấm vào Trục, rồi bấm vào Trục Dọc Phụ hoặc Trục Ngang Phụ, sau đó bấm vào Không có.

  văn bản thay thế

Mẹo: 

 • Bạn cũng có thể bấm vào trục phụ mà bạn muốn xóa, rồi nhấn DELETE hoặc bấm chuột phải vào trục phụ, rồi bấm vào Xóa.

 • Để loại bỏ trục phụ ngay sau khi bạn thêm trục phụ, hãy bấm vào Hoàn tác Nút Hoàn tác trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh hoặcnhấn CTRL+Z.

Khi giá trị trong biểu đồ rất khác từ chuỗi dữ liệu đến chuỗi dữ liệu, bạn có thể vẽ một hoặc nhiều chuỗi dữ liệu trên trục phụ. Trục phụ có thể được dùng như một phần của biểu đồ kết hợp khi bạn có nhiều loại dữ liệu hỗn hợp (ví dụ giá cả và số lượng) trong cùng một biểu đồ

Trong biểu đồ này, trục dọc chính ở bên trái được dùng để hiển thị doanh số bán hàng, trong khi trục dọc phụ ở bên phải hiển thị giá.

văn bản thay thế

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

Thêm trục phụ

 1. Bước này chỉ áp dụng cho Word for Mac: Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

 2. Trong biểu đồ, chọn chuỗi dữ liệu mà bạn muốn vẽ trên trục phụ, rồi bấm vào tab Thiết kế Biểu đồ trên dải băng.

  Ví dụ trong biểu đồ đường, bấm vào một trong các đường trong biểu đồ và tất cả đánh dấu dữ liệu của chuỗi dữ liệu đó sẽ được chọn.

 3. Bấm vào Thành phần Biểu đồ > Trục > rồi chọn giữa Ngang Phụ hoặc Dọc Phụ.

Thêm tiêu đề trục cho trục phụ

 1. Bước này chỉ áp dụng cho Word for Mac: Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

 2. Trong biểu đồ, chọn chuỗi dữ liệu mà bạn muốn vẽ trên trục phụ, rồi bấm vào tab Thiết kế Biểu đồ trên dải băng.

  Ví dụ trong biểu đồ đường, bấm vào một trong các đường trong biểu đồ và tất cả đánh dấu dữ liệu của chuỗi dữ liệu đó sẽ được chọn.

 3. Bấm vào Thành phần Biểu đồ > Tiêu đề Trục > rồi chọn giữa Ngang Phụ hoặc Dọc Phụ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, nhận hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới.  Hãy xem mục Làm thế nào để gửi phản hồi về Microsoft Office? để tìm hiểu cách chia sẻ suy nghĩ của bạn. Chúng tôi đang lắng nghe.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×