We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Khi bạn cố mở các kiểu tệp được tạo trong phiên bản Office trước đó (giống như tài liệu Word 95), tệp sẽ mở ra trong Dạng xem được Bảo vệ theo mặc định và chức năng chỉnh sửa sẽ bị tắt.

Chặn Tệp ngăn chặn việc mở các kiểu tệp lỗi thời và làm cho tệp của bạn mở trong Dạng xem được Bảo vệ và tắt chức năng Lưu và Mở. Mã được dùng để mở và lưu các định dạng cũ có lỗ hổng làm tin tặc có thể lợi dụng. Do đó cần phải tránh các lỗ hổng tiềm ẩn nguy cơ bảo mật nếu có thể.

Nếu thiết đặt Chặn Tệp mà bạn hay người quản trị đã cấu hình lại được đặt thành Không mở các kiểu tệp đã chọn, tệp sẽ không mở trong Dạng xem được Bảo vệ và xuất hiện thông báo lỗi. Tìm hiểu phần Giải thích thiết đặt Chặn Tệp để biết thêm chi tiết.

Sau đây là những ví dụ của Thanh Thông báo cho Chặn Tệp. Biểu tượng cái khiên màu vàng cho biết tệp có thể được chỉnh sửa và cái khiên màu đỏ cho biết tệp không thể được chỉnh sửa.

văn bản thay thế

văn bản thay thế

Sửa tệp bị chặn

Bạn có thể thực hiện thay đổi trong vùng Chặn Tệp của Trung tâm Tin cậy sẽ cho phép bạn mở, chỉnh sửa và lưu tệp bị chặn.

  1. Bấm Tệp > Tùy chọn.

  2. Bấm Trung tâm Tin cậy > Thiết đặt Trung tâm Tin cậy > Thiết đặt Chặn Tệp.

  3. Chọn hộp Mở kiểu tệp được chọn trong Dạng xem được Bảo vệ và cho phép chỉnh sửa.

văn bản thay thế

Xem hoặc sửa đổi các thiết đặt Chặn Tệp trong Trung tâm Tin cậy.

  1. Hãy mở một chương trình Office.

  2. Bấm Tệp > Tùy chọn.

  3. Bấm Trung tâm Tin cậy > Thiết đặt Trung tâm Tin cậy > Thiết đặt Chặn Tệp.

  4. Trong danh sách Kiểu Tệp, chọn hoặc bỏ chọn Mở hoặc Lưu cho kiểu tệp bạn muốn chặn hoặc bật.

Lưu ý: Bạn không thể chọn Mở mà không chọn Lưu.

Giải thích các thiết đặt Chặn Tệp

  • Không được mở kiểu tệp được chọn     Kiểu tệp được chọn với dấu kiểm bị chặn không cho mở, hoặc không cho mở và lưu. Bạn sẽ thấy thông báo lỗi khi thiết đặt điều này.

  • Mở kiểu tệp được chọn trong Dạng xem được Bảo vệ     Kiểu tệp được chọn mở trong Dạng xem được Bảo vệ. Nút Cho phép Chỉnh sửa sẽ được tắt trên Thanh Thông báo và trong dạng xem Backstage.

  • Mở kiểu tệp được chọn trong Dạng xem được Bảo vệ và cho phép chỉnh sửa Kiểu tệp được chọn mở trong Dạng xem được Bảo vệ. Nút Cho phép Chỉnh sửa sẽ được bật trên Thanh Thông báo và trong dạng xem Backstage.

Lưu ý: Nếu bạn làm việc trong một tổ chức, người quản trị của bạn có thể thiết đặt chính sách không cho phép bạn sửa tệp bị chặn.

Dạng xem được Bảo vệ là gì?

Chặn hoặc bỏ chặn nội dung ngoài trong tài Office liệu

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×