Mục lục
×
Bắt đầu sử dụng Lists
Bắt đầu sử dụng Lists

Chia sẻ danh sách hoặc mục danh sách

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Hãy dùng thử!

Bạn có thể chia sẻ toàn bộ danh sách hoặc chỉ một mục danh sách. 

Chia sẻ danh sách từ trang chủ Danh sách

 1. Trên trang chủ Danh sách, trỏ vào danh sách, sau đó chọn Mở hành động > chia sẻ.

 2. Nhập người bạn muốn chia sẻ; đó có thể là một cá nhân hoặc một nhóm.

 3. Chọn quyền. 

 4. Chọn Cấp quyền truy nhập.

Chia sẻ danh sách hiện đang mở

 1. Trên thanh công cụ ở trên cùng, chọn Chia sẻ.

 2. Nhập người bạn muốn chia sẻ cùng.

 3. Chọn quyền.

 4. Chọn Áp dụng.

 5. Chọn Gửi.

Người nhận sẽ nhận được thông báo qua email kèm theo liên kết đến danh sách.

Chia sẻ mục danh sách

 1. Trong danh sách hiện tại, chọn mục bạn muốn chia sẻ.

 2. Trong thanh công cụ ở trên cùng, chọn Chia sẻ.

 3. Nhập người bạn muốn chia sẻ cùng.

 4. Chọn quyền.

 5. Chọn Áp dụng.

 6. Chọn Gửi.

Người nhận sẽ nhận được thông báo qua email kèm theo liên kết đến mục.

Bạn muốn nhận thêm nhiều lợi ích khác?

Chia sẻ một danh sách hoặc mục danh sách

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×