Chủ đề liên quan
×
Bắt đầu sử dụng Lists
Bắt đầu sử dụng Lists

Theo dõi thông tin doanh nghiệp

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Trong video, các cột trong danh sách chứa các chi tiết đơn hàng như loại khách hàng, hạn chót hoàn thành và tiến độ. Khi có thêm đơn hàng, bạn có thể thêm nhiều mục hơn vào danh sách.

Hãy dùng thử!

Thêm mục vào danh sách

 1. Chọn Mới.

 2. Thêm chi tiết về đơn hàng.

 3. Chọn Lưu.

Chia sẻ danh sách với đối tác hoặc đồng nghiệp

 1. Bên trên danh sách, chọn Chia sẻ.

 2. Nhập người bạn muốn chia sẻ; đó có thể là một cá nhân hoặc một nhóm.

 3. Chọn quyền. 

 4. Chọn Cấp quyền truy nhập.

Thêm định dạng vào danh sách của bạn

Định dạng cột để tô sáng các chi tiết trong đó:

 1. Chọn đầu đề cột, rồi chọn tùy chọn bạn muốn, chẳng hạn như màu nền hoặc góc tròn.

 2. Chọn Lưu để áp dụng các thay đổi.

Thêm quy tắc để cảnh báo cho đồng nghiệp về các cập nhật danh sách

 1. Bên trên danh sách, chọn Tự động hóa.

 2. Chọn Tạo quy tắc.

 3. Chọn điều kiện thích hợp để kích hoạt quy tắc bạn muốn thực hiện.

 4. Tùy chỉnh quy tắc với thông tin cụ thể cần thiết, chẳng hạn như tên người cần được thông báo khi danh sách được cập nhật.

 5. Chọn Tạo để lưu quy tắc.

Sắp xếp và nhóm các mục danh sách

Bạn có thể ưu tiên danh sách các đơn hàng theo các cách khác nhau:

 • Để sắp xếp theo hạn chót, hãy chọn cột Hoàn thành đơn hàng theo, rồi chọn Cũ đến Mới.

 • Để nhóm các đơn hàng theo khách hàng, hãy chọn cột Loại khách hàng và chọn Nhóm theo Loại khách hàng.

Cập nhật trạng thái của một mục

Bạn có thể theo dõi tiến độ ngay lập tức:

 • Bấm đúp vào một mục để mở và cập nhật tiến độ của đơn hàng.

Bạn muốn nhận thêm nhiều lợi ích khác?

Video đào tạo về Danh sách Microsoft

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×