Chủ đề liên quan
×
Bắt đầu sử dụng Lists
Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.
Bắt đầu sử dụng Lists

Tìm và quản lý danh sách của bạn

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Hãy dùng thử!

Ứng dụng Danh sách Microsoft là nơi bạn có thể tìm thấy quản lý danh sách của mình.

Biểu tượng của ứng dụng Danh sách.

"Yêu thích" một danh sách

 • Chọn biểu tượng ngôi sao trên danh sách để chuyển danh sách đó thành biểu tượng yêu thích.

Xem danh sách sử dụng gần đây

Danh sách gần đây hiển thị các danh sách bạn đã tạo gần đây, làm việc trong đó hoặc ai đó đã chia sẻ với bạn.

 • Để chỉ xem các danh sách trong kho lưu trữ cá nhân của bạn, hãy chọn Danh sách gần đây > Danh sách của tôi.

 • Để chỉ xem các danh sách bạn đã tạo, hãy chọn bộ lọc Tất cả danh sách gần đây ở bên phải, rồi chọn Danh sách gần đây tôi đã tạo.

  Mục này hiển thị cho bạn cả danh sách bạn đã tạo trong SharePoint hoặc Teams và danh sách trong kho lưu trữ cá nhân của bạn.

Tìm kiếm danh sách

 • Để tìm kiếm danh sách theo tên, hãy sử dụng thanh Tìm kiếm ở trên cùng, rồi xem kết quả.

Tùy chỉnh danh sách

 1. Để tùy chỉnh danh sách, chọn Mở hành động, rồi Tùy chỉnh.

  Nút Mở Hành động cho phép bạn tùy chỉnh hoặc chia sẻ danh sách.

 2. Bạn có thể thay đổi tên, màu hoặc biểu tượng cho danh sách.

 3. Khi bạn thực hiện xong, hãy chọn Lưu.

Bạn muốn nhận thêm nhiều lợi ích khác?

Chia sẻ một danh sách hoặc mục danh sách

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×