Chủ đề liên quan
×
Bắt đầu sử dụng Lists
Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.
Bắt đầu sử dụng Lists

Thêm hoặc chỉnh sửa các mục danh sách

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Danh sách Microsoft giúp bạn dễ dàng thêm, thay đổi hoặc xóa các mục khỏi danh sách.

Hãy dùng thử!

 1. Chọn danh sách bạn muốn chỉnh sửa.

 2. Để thêm mục, hãy chọn Mới.

 3. Thêm chi tiết vào từng cột cho mục đó.

 4. Chọn Lưu

Mục mới của bạn sẽ được thêm vào cuối danh sách.

Thêm hoặc sửa nhiều mục bằng cách sử dụng chế độ xem lưới

 1. Chọn Chỉnh sửa trong dạng xem lưới.

 2. Bấm đúp vào một ô để thực hiện thay đổi.

 3. Để nhanh chóng sửa nhiều giá trị trong một cột cùng một lúc, hãy chọn ô có giá trị thích hợp, sau đó kéo góc của ô để mở rộng vùng chọn tới các hàng liền kề.

 4. Để hoàn tác một hành động, hãy sử dụng Hoàn tác hoặc Làm lại.

 5. Bạn có thể thêm mục mới bằng cách sao chép mục hiện có, rồi sửa đổi bản sao:

  1. Chọn mục, rồi nhấn Ctrl+C.

  2. Ở cuối danh sách, chọn Thêm Mục Mới.

  3. Nhấn Ctrl+V để dán.

  4. Cập nhật mục mới nếu cần.

 6. Chọn Thoát Khỏi Dạng xem Lưới để lưu các thay đổi của bạn.

Bạn muốn nhận thêm nhiều lợi ích khác?

Thêm, sửa hoặc xóa các mục danh sách

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×