Bạn có thể chia OneDrive tệp, ảnh và thư mục từ ứng dụng OneDrive trên thiết bị iOS giống như trên PC hoặc máy Mac. Bạn cũng có thể xem Các tệp được chia sẻ với bạn. Để dừng chia sẻ, hãy truy nhập website OneDrive và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft hoặc tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

Chọn cách bạn muốn chia sẻ

 1. Chọn tệp hoặc thư mục bạn muốn chia sẻ (nhấn và giữ để chọn tệp hoặc thư mục đó).

 2. Nhấn Chia sẻ Chia sẻ OneDrive > sao chép liên kết. OneDrive tạo URL cho các tệp của bạn và đặt URL đó vào bảng tạm của thiết bị.

 3. Đi đến nơi bạn muốn đặt nối kết, chẳng hạn như blog, trang web hoặc bài đăng trên mạng xã hội và dán.

Lưu ý: Hãy nhớ rằng bất kỳ ai có liên kết đều có thể mở, tải xuống, lưu tài liệu và chuyển tiếp liên kết.

 1. Chọn tệp hoặc thư mục bạn muốn chia sẻ (nhấn và giữ để chọn tệp hoặc thư mục đó).

 2. Nhấn Chia sẻ Chia sẻ OneDrive > mời mọi người. (Trượt nhanh sang trái trên hàng dưới cùng để xem tùy chọn này.)

 3. Trong pa nen Mời Mọi người, tại Chia sẻ với, nhập địa chỉ email bạn muốn. Gõ nhẹ thêm thông tin Thêm người nhận để thêm người nhận từ danh sách Liên hệ của bạn.

 4. Nếu bạn muốn người nhận có thể thêm thay đổi hoặc chỉnh sửa, bên dưới Tùy chọn, bật khóa chuyển Cho phép chỉnh sửa?. Tắt tùy chọn này để chuyển tệp thành dạng chỉ đọc dành cho người nhận.

 5. Gõ nhẹ vào Thêm. Người nhận sẽ nhận được thư email kèm theo liên kết đến tài liệu.

 1. Chọn tệp hoặc thư mục bạn muốn chia sẻ (nhấn và giữ để chọn tệp hoặc thư mục đó).

 2. nhẹ vào Chia Chia sẻ OneDrive > Email trong Outlook.

  Nếu bạn không có Outlook cho iOS trên thiết bị của mình, hãy gõ nhẹ vào Chia sẻ > Thư, sau đó sử dụng ứng dụng thư iOS hoặc chọn ứng dụng bạn muốn sử dụng.

 3. Thư email sẽ mở ra, bao gồm liên kết đến các tệp bạn đang chia sẻ. Nhập địa chỉ của những người bạn muốn chia sẻ cùng, rồi thêm ghi chú nếu bạn muốn, rồi gửi thư.

 1. Chọn tệp hoặc thư mục bạn muốn chia sẻ (nhấn và giữ để chọn tệp hoặc thư mục đó).

 2. Nhấn Chia Chia sẻ OneDrive > Gửi tệp. (Trượt nhanh sang trái trên hàng dưới cùng để xem tùy chọn này.)

  Mẹo: Chia sẻ dưới dạng tệp đính kèm chỉ hoạt động với tệp riêng lẻ. Nếu bạn muốn chia sẻ nhiều tệp hoặc thư mục, hãy sử dụng Mời mọi người hoặc Sao chép liên kết.

 3. Chọn ứng dụng bạn muốn sử dụng cho thư email.

 4. Thư email mở ra, kèm theo tệp bạn đang chia sẻ dưới dạng tệp đính kèm. Nhập địa chỉ của những người bạn muốn chia sẻ cùng, rồi thêm ghi chú nếu bạn muốn, rồi gửi thư.

Các tệp được chia sẻ với bạn

Khi có người chia sẻ một tệp hoặc thư mục OneDrive với bạn, thường bạn sẽ nhận được thư email hoặc thông báo trên thiết bị chạy iOS của mình. Để tìm các tệp được chia sẻ với bạn trong ứng dụng OneDrive, hãy nhấn vào biểu tượng dạng xem Chia sẻ Nút Dạng xem chia sẻ trong ứng dụng OneDrive for Android ở cuối ứng dụng.

Dạng xem Tệp dùng chung trong ứng dụng OneDrive for Android

Dạng xem Chia sẻ chứa các tệp được chia sẻ với bạn và các tệp bạn đã chia sẻ với người khác. Sau khi đã đăng nhập bằng tài khoản OneDrive cá nhân, bạn hãy nhấn vào tên người chia sẻ để tìm tệp mà người đó đã chia sẻ.

Lưu ý: Hiện không hỗ trợ xem các mục được chia sẻ với Gia đình của bạn.

Lưu ý: Dạng xem Được chia sẻ có giao diện khác khi bạn đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học.

 1. Trong ứng dụng OneDrive (đã đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn), chọn tệp hoặc thư mục bạn muốn (nhấn và giữ để chọn), sau đó chọn Chia sẻ Chia sẻ OneDrive.

  (Nếu bạn chỉ muốn gửi một bản sao của tệp thay vì chia sẻ, hãy bấm Gửi Bản sao.)

 2. Nhận tên của người bạn muốn chia sẻ cùng và một thông báo, nếu muốn.

  Ảnh chụp màn hình của hộp thoại chia sẻ iOS.

 3. (Tùy chọn) Bấm vào danh sách thả xuống để thay đổi loại liên kết. Ngăn Chi tiết sẽ mở, tại đó, bạn có thể thay đổi người có quyền truy nhập liên kết và chọn xem mọi người có thể chỉnh sửa mục bạn đang chia sẻ hay không.

  Các tùy chọn chia sẻ liên kết OneDrive for Business trong ứng dụng dành cho thiết bị di động iOS

  Các tùy chọn cho Bạn muốn liên kết này có hiệu lực với những ai (tùy chọn thay đổi dựa trên các cài đặt của người quản trị):

  • Bất kỳ ai cấp quyền truy nhập cho bất kỳ người nào nhận được liên kết này, dù họ nhận được trực tiếp từ bạn hay được chuyển tiếp từ ai khác. Có thể bao gồm cả những người bên ngoài tổ chức của bạn.

  • Những người trong <Tổ chức của Bạn> cấp quyền truy nhập liên kết cho mọi người trong tổ chức của bạn, dù họ nhận được trực tiếp từ bạn hay được chuyển tiếp từ ai khác.

  • Mục Những người có quyền truy nhập hiện có có thể được sử dụng bởi những người đã có quyền truy nhập vào tài liệu hoặc thư mục. Nó sẽ không thay đổi các quyền trên mục đó. Sử dụng thao tác này nếu bạn chỉ muốn gửi liên kết cho ai đó đã truy nhập.

  • Những người cụ thể chỉ cấp quyền truy nhập cho những người mà bạn chỉ định, dù những người khác có thể đã có quyền truy nhập. Nếu mọi người chuyển tiếp lời mời chia sẻ, chỉ những người đã có quyền truy nhập vào mục mới có thể sử dụng liên kết.

  Sau khi đã quyết định việc liên kết sẽ làm việc cho ai, bạn có thể đặt các tùy chọn bổ sung:

  • Cho phép chỉnh sửa - Khi bạn chia sẻ các mục với loại liên kết này, mọi người có thể chỉnh sửa tệp và có thể thêm hoặc xóa các tệp trong thư mục dùng chung. Người nhận có thể chuyển tiếp liên kết, thay đổi danh sách những người chia sẻ tệp hoặc thư mục, cũng như thay đổi quyền cho người nhận. Nếu bạn chia sẻ thư mục, những người có quyền Chỉnh sửa cũng có thể sao chép, di chuyển, chỉnh sửa, đổi tên, chia sẻ và xóa mọi nội dung trong thư mục.

   Bỏ chọn hộp này có nghĩa là mọi người có thể xem, sao chép hoặc tải xuống các mục của bạn mà không cần đăng nhập. Họ cũng có thể chuyển tiếp liên kết đến những người khác. Tuy nhiên, họ không thể thực hiện thay đổi với phiên bản trên OneDrive của bạn.

  • Đặt ngày hết hạn - Liên kết sẽ chỉ hoạt động cho đến ngày bạn đặt. Sau đó, liên kết sẽ không hợp lệ và bạn sẽ cần tạo một liên kết mới cho người dùng yêu cầu quyền truy cập vào tệp hoặc thư mục của bạn.

  • Chặn tải xuống - Chỉ sẵn dùng nếu bạn tắt tùy chọn Cho phép chỉnh sửa, điều này có nghĩa là họ không thể lưu bản sao cục bộ.

  Khi bạn đã thực hiện xong, bấm vào Áp dụng.

 4. Khi bạn đã sẵn sàng gửi liên kết, bấm vào Gửi.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Biểu tượng Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ

Liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ
Để được trợ giúp về tài khoản Microsoft và các đăng ký của bạn, hãy truy cập Trợ giúp Tài khoản & Thanh toán.

Để được hỗ trợ kỹ thuật, hãy vào mục Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Microsoft, nhập vấn đề của bạn, rồi chọn Nhận trợ giúp. Nếu bạn vẫn cần được trợ giúp, hãy chọn mục Liên hệ với bộ phận hỗ trợ để được chuyển tới tùy chọn hỗ trợ phù hợp nhất.

Huy hiệu Cơ quan hoặc Trường học

Người quản trị
Người quản trị nên xem Trợ giúp dành cho Người quản trị OneDrive, Cộng đồng Công nghệ OneDrive hoặc liên hệ với Microsoft 365 dành cho hỗ trợ doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×